Van de ongeveer 24 miljoen Nederlandstaligen wereldwijd verbleven er hiervan, volgens de uitkomsten van de census (volkstelling) uit 2016, ongeveer 6000 in Ierland. Hoofdzakelijk zijn dit Nederlanders en Vlamingen maar ook Surinamers.

Ondanks dat een grote groep van immigranten de Engelse taal voldoende beheersen is mij gebleken dat er toch behoefte bestaat aan Nederlandstalige informatie, in de ruimste zin, over het leven, wonen en werken in Ierland. Immers leest dit voor velen makkelijker dan de informatie in een vreemde taal te moeten begrijpen.

Voor alle Nederlandstaligen die al in Ierland wonen, of die plannen hebben naar Ierland te emigreren heb ik deze website en mijn Facebookgroep samengesteld.
Hier vindt u de nodige updates van de informatie.

Het is gebruikelijk om verschillende  “seizoensgroeten” rond de feestdagen uit te spreken, en verschillende soorten “beste wensen” en felicitaties wanneer iemand grote, positieve levensveranderingen doormaakt. 
Maar voor de Ieren zijn er zoveel bekende  Ierse zegeningen die tot anderen worden gesproken zonder dat er een speciale gelegenheid voor nodig is!
Enkele van die groeten en spreuken leest u onderaan sommige pagina’s