Van de ongeveer 24 miljoen Nederlandstaligen wereldwijd verbleven er hiervan, volgens de uitkomsten van de census (volkstelling) uit 2022, ongeveer 5600 in Ierland. Hoofdzakelijk zijn dit Nederlanders en Vlamingen maar ook Surinamers.

Ondanks dat een grote groep van immigranten de Engelse taal voldoende beheersen is mij gebleken dat er toch behoefte bestaat aan Nederlandstalige informatie, in de ruimste zin, over het leven, wonen en werken in Ierland. Immers leest dit voor velen makkelijker dan de informatie in een vreemde taal te moeten begrijpen.

Voor alle Nederlandstaligen die al in Ierland wonen, of die plannen hebben naar Ierland te emigreren heb ik deze website en mijn Facebookgroep samengesteld.
Hier vindt u de nodige updates van de informatie.