Gezondheidszorg

Het sociale-zekerheidsstelsel in Ierland is onderverdeeld in drie hoofdtypen uitkeringen.
Deze zijn:
* Sociale uitkeringen
* Inkomensafhankelijke uitkeringen
* Universele betalingen
Voor alle sociale uitkeringen geldt dat u moet voldoen aan specifieke persoonlijke omstandigheden die in de regels voor elke regeling zijn
vastgelegd. Om bijvoorbeeld aanspraak te kunnen maken op de uitkering voor eenoudergezinnen, moet u alleen ouder zijn en dus niet
samenwonen.
Naast het feit dat u aan de nodige criteria moet voldoen, zijn er nog andere regels van toepassing.
Deze licht ik kort toe onder de kopjes voor de verschillende soorten uitkeringen.

 

A friend’s eye is a good mirror.