Aanvullende bijstandsuitkering

Geschatte leestijd : 5 minuten

Wat is een aanvullende bijstandsuitkering?

De aanvullende bijstandsuitkering (Supplementary Welfare Allowance) is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.

Wie kan een aanvullende bijstandsuitkering krijgen?

Als u geen inkomen heeft, kunt u een Basis Bijstand Bijstand (Supplementary Welfare Allowance (SWA)) krijgen.

Als uw wekelijkse inkomen lager is dan het tarief van de aanvullende bijstandsuitkering voor uw gezinsgrootte, kan een betaling worden gedaan om uw inkomen op het niveau van de aanvullende bijstandsuitkering voor uw gezin te brengen.

Als u een bijstandsuitkering of pensioen heeft aangevraagd, maar deze nog niet is betaald en u geen andere inkomsten heeft, kunt u in afwachting van uw betaling SWA krijgen. Het bedrag dat u tijdens het wachten heeft betaald, wordt echter in mindering gebracht op de achterstallige uitkering van uw bijstandsuitkering.

Als u weer aan het werk bent, kunt u in afwachting van uw loon maximaal 30 dagen aanspraak maken op de basis-SWA.

Regels voor het verkrijgen van een aanvullende bijstandsuitkering

U kunt een aanvullende bijstandsuitkering krijgen als u:

 • Woont in de staat.
 • Slaagt voor de inkomenstoets – lees ook ‘Hoe uw inkomen wordt beoordeeld voor de aanvullende bijstandsuitkering’ hieronder
 • U heeft een andere sociale uitkering of toeslag aangevraagd waar u mogelijk recht op heeft
 • U heeft zich aangemeld voor werk bij uw lokale Intreo Center – als u in de werkende leeftijd bent
 • Voldoen aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats (HRC) – zie hieronder voor uitzonderingen op de HRC

Normaal gesproken komt u niet in aanmerking voor basis-SWA als u:

 • Bij voltijds werk, dat wil zeggen 30 uur of meer per week werken*.
 • In het voltijds onderwijs.
 • Betrokken bij een handelsgeschil. U kunt echter SWA claimen voor uw personen ten laste.

* Deze voorwaarde geldt niet voor uw echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonende. Bij de inkomenstoets wordt wel rekening gehouden met eventuele inkomsten uit werk.

Gewone verblijfsvoorwaarde

Migrerende werknemers uit de EU/EER en Zwitserland die in Ierland hebben gewerkt en het recht hebben om hier te verblijven, hebben toegang tot basis-SWA en supplementen zonder dat ze hoeven te voldoen aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats.

Mensen uit de EU/EER of Zwitserland die naar Ierland verhuizen om werk te zoeken, vallen echter op de normale manier onder de voorwaarde van de gewone verblijfplaats tijdens het zoeken naar werk.

Hoe uw inkomen wordt beoordeeld voor de Bijstandstoeslag

SWA is een inkomensafhankelijke betaling.

Bij een inkomenstoets onderzoekt de Dienst Sociale Zekerheid al uw inkomstenbronnen. Om SWA te krijgen, moet uw inkomen onder een bepaald bedrag liggen.

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of samenwoont, wordt het gezamenlijke inkomen van het paar bij elkaar opgeteld in de inkomenstoets.

De belangrijkste onderdelen van de inkomenstoets zijn:

 • Inkomen in geld dat u of uw echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende mogelijk heeft. Bijvoorbeeld alimentatie, inkomen uit loondienst en inkomen uit zelfstandige arbeid.
 • Kapitaal , bijvoorbeeld de waarde van spaargeld, beleggingen, aandelen of andere bezittingen die u heeft (maar niet uw eigen woning). Er wordt geen rekening gehouden met de eerste € 5.000 van uw kapitaal.

Contante inkomsten

De meeste sociale uitkeringen en Health Service Executive-betalingen worden in aanmerking genomen bij de inkomenstoets – zie onderstaande betalingen waarmee geen rekening wordt gehouden.

Over het algemeen wordt rekening gehouden met alle financiële vergoedingen. Bepaalde soorten vergoedingen worden echter niet als inkomen aangemerkt. U vindt een lijst met vergoedingen die niet als inkomen worden aangemerkt .

Er wordt geen rekening gehouden met de volgende betalingen :

 • Kinderbijslag, Toelage voor thuiszorg, Toelage voor blindenwelzijn, Betaling door voogd (premievrij), Betaling door voogd (vrij van premie) en de toelage voor ondersteuning van verzorgers.
 • Toeslag voor pleegzorg
 • De Consumer Directed Home Support (CDHS) van de HSE
 • Onderhoudssubsidies betaald door SUSI
 • Betalingen in het kader van de schoolvervoersregeling van het ministerie van Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften
 • Betalingen onder de 1916 Bursary Fund van het ministerie van Onderwijs
 • Uversity-betalingen in het kader van de Higher Education Scholarships for Adult Learners tot een maximum van € 7000 per jaar
 • Betalingen gedaan door Sport Ireland onder het International Carding Scheme
 • Tot € 165 aan inkomsten uit arbeid voor mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een blindenpensioen hebben aangevraagd of krijgen
 • Bepaalde huurinkomsten tellen niet mee voor de inkomenstoets – zie hieronder ‘Inkomsten uit huur’

Kapitaal

De waarde van beleggingen, spaargeld of onroerend goed (maar niet de waarde van uw eigen woning) wordt als volgt berekend:

KapitaalWekelijks middelen beoordeeld
Eerste € 5.000niet in aanmerking genomen
Volgende € 10.000€ 1 per € 1.000
Volgende € 25.000€ 2 per € 1.000
Evenwicht€ 4 per € 1.000

Bij uw ouder(s) wonen

Bent u 24 jaar of jonger en woont u bij een (stief)ouder in huis, dan telt ook een deel van het inkomen van uw ouders mee bij de vaststelling van de Supplementary Welfare Allowance. .

Het Department of Social Protection noemt dit een beoordeling van het ‘voordeel en voorrecht’ dat u krijgt als u bij uw ouders woont.

Inkomsten uit huur

U kunt tot € 14.000 per jaar krijgen voor het verhuren van een kamer in uw eigen woning zonder dat dit gevolgen heeft voor uw Bijstandstoeslag.

De inkomensverwaarlozing is in 2023 € 269,23 per week (€ 14.000 per jaar). Degene die een kamer in uw huis huurt, moet de kamer minimaal 28 aaneengesloten dagen gebruiken. De inkomensverwaarlozing geldt niet als u verhuurt aan een werknemer of aan uw naaste familieleden.

Directe familieleden zijn:

 • Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of partner
 • Uw kind, of de partner van uw kind
 • Uw ouder, stiefouder of schoonouder
 • Uw broer of zus, inclusief stiefbroers of schoonzussen
 • Uw grootouder of u kleinkind
 • Uw tante of oom
 • Uw neef of nicht

De accommodatie-erkenningsvergoeding voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet getoetst in de inkomenstoets voor de aanvullende bijstandsuitkering.

Tarief aanvullende bijstandsuitkering

De SWA bestaat uit een persoonlijk tarief voor u (aanvrager) en aanvullende bedragen voor een eventuele meerderjarige en kind ten laste.

Een kind ten laste is een persoon jonger dan 18 jaar die bij u inwoont en van u afhankelijk is voor financiële ondersteuning. Als u al ten minste 26 weken SWA krijgt, is de leeftijdsgrens 22 jaar voor een kind ten laste dat voltijds onderwijs volgt of tot het einde van het academisch jaar na zijn 22ste verjaardag.

Tarieven aanvullende bijstandsuitkering 2024

LeeftijdMaximaal persoonlijk tariefVerhoging voor een volwassen persoon ten lasteVerhoging voor een kind ten laste
25 jaar en ouder€ 230€ 154€ 42 voor een kind onder de 12 jaar € 50 voor een kind van 12 jaar of ouder
18-24 jaar en zelfstandig wonend*€ 230€ 154
Tussen de 18 en 24 jaar en niet zelfstandig wonend€ 141.70€ 141.70Personen van 18-24 jaar met kinderen komen in aanmerking voor het maximale persoonsgebonden tarief van € 218,-

*Aanvullende bijstandsuitkering voor mensen onder de 25 jaar is € 218, alleen als de persoon zelfstandig woont en een staatshuisvestingssteun krijgt, zoals huurtoeslag, huurhuisvestingsregeling (RAS) of huisvestingsbijstandsbetaling (HAP).

Verlaagde tarieven van de Bijstandstoeslag voor personen jonger dan 25 jaar gelden niet voor:

 • Mensen met afhankelijke kinderen
 • Mensen van 18-24 jaar die gedurende een periode van 12 maanden voor het bereiken van de leeftijd van 18 jaar onder de hoede van de Child and Family Agency (Tusla) waren

De SWA is geen belastbare bron van inkomsten .

Hoe wordt de aanvullende bijstandsuitkering betaald

U kunt uw aanvullende bijstandsuitkering contant afhalen bij uw postkantoor. In sommige gevallen kan SWA op een bankrekening worden gestort.

Hoe vraagt ​​u een SWA aan?

U moet een SWA aanvragen bij de Community Welfare Service van het Department of Social Protection bij uw plaatselijke Intreo Center of Social Welfare Office

U moet een aanvraagformulier aanvullende bijstandsuitkering (pdf) invullen . Om uw claim te kunnen verwerken, dient u over het volgende te beschikken:

 • PPS-nummers van uzelf, uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende en uw kinderen
 • Verblijfsbewijs
 • Identiteitsbewijs, bijvoorbeeld een Public Services Card (als u die heeft), een paspoort, rijbewijs, werkvergunning, Ierse verblijfsvergunning of (GNIB-kaart), etc.
 • Bewijs van enig gezinsinkomen
 • PPS-nummers (of Geboorteakten) van eventuele kinderen die u opgeeft in uw aanvraag
 • Documenten waaruit uw inkomen en financiële situatie blijkt, zoals loonstroken, belastingaangiftes , bankafschriften etc.

Bezwaar maken tegen een besluit

U hebt het recht om in beroep te gaan tegen een beslissing als u niet tevreden bent met de uitkomst van uw claim. U kunt in beroep gaan bij het Social Welfare Appeals Office. Het Social Welfare Appeals Office behandelt beroepen voor basis-SWA en SWA-aanvullingen.

Waar kunt u de aanvullende bijstandsuitkering aanvragen

U kunt contact opnemen met de Community Welfare Service. van het Department of Social Protection


Geplaatst: 30-06-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay, Frantisek_Krejci

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.