Alarmeringsregeling senioren

Inleiding

De Alarmeringsregeling Senioren financiert een gratis persoonsbewaakte alarmering voor mensen van 65 jaar en ouder en met beperkte middelen. De regeling is bedoeld om ouderen veilig en zelfstandig thuis te laten wonen.

Het Seniors Alert Scheme wordt beheerd door Pobal , een bedrijf zonder winstoogmerk dat namens de Ierse regering en de EU programma’s beheert.

U moet contact opnemen met een gemeenschap of vrijwilligersgroep bij u in de buurt die bij Pobal is geregistreerd om toegang te krijgen tot de regeling (zie ‘Aanvragen’ hieronder).

Wie komt in aanmerking voor de regeling?

Om in aanmerking te komen voor de Seniors Alert Scheme, moet u 65 jaar of ouder zijn en over beperkte middelen of middelen beschikken.

U moet ook één van de volgende regels voldoen:

  • Alleen wonen
  • Overdag gedurende langere tijd alleen wonen
  • Samenwonen met iemand die aan de criteria voldoet
  • Zorgen voor iemand anders in uw huishouden

U moet in het gebied wonen dat wordt bestreken door de geregistreerde groep die de financiering beheert en in staat zijn om te profiteren van de geleverde apparatuur. Ook dient u bereid te zijn contact te houden met de aangemelde groep.

Kosten

Alle apparatuur en installatie onder de regeling is gratis. De alarmbewakingsservice is het eerste jaar gratis. Na het eerste jaar betaalt u de jaarlijkse monitoringvergoeding.

De jaarlijkse monitoringkosten variëren per serviceprovider en het type alarm of hanger dat wordt geleverd. Uw lokale groep kan u vooraf informeren over de kosten.

Als er bij u thuis geen geschikte vaste lijn beschikbaar is en er een mobiel signaal wordt gebruikt om verbinding te maken met de apparatuur, moet u mogelijk een vergoeding betalen voor het huren van een mobiele simkaart.

Type uitrusting.

Er is geld beschikbaar om bewaakte persoonlijke alarmen te kopen en te installeren, die als hanger of als horloge om je pols kunnen worden gedragen. Deze alarmen maken verbinding met een nationale hulplijn via een basisstation dat in uw huis is geïnstalleerd.

Als het alarm is geactiveerd, belt het automatisch naar de hulplijn, die het hele jaar door 24 uur per dag geopend is. Een hulplijnoperator praat met u in uw huis en beslist of een lokale vrijwillige hulpverlener wordt gewaarschuwd of, indien nodig, de hulpdiensten.

Apparatuur die in het kader van de regeling wordt geleverd, blijft eigendom van de geregistreerde groep en moet aan de groep worden geretourneerd als deze niet langer nodig is.

Hoe kom ik aan de apparatuur?

U moet contact opnemen met een gemeenschap of vrijwilligersgroep die in uw regio is geregistreerd.

De geregistreerde gemeenschap of vrijwilligersgroep zal:

  • Beoordelen of u in aanmerking komt voor de regeling en vult samen met u het aanvraagformulier in
  • De benodigde apparatuur identificerenen ontvangt offertes van leveranciers
  • De aanvraag en ondersteunende documentatie indienen bij Pobal

U wordt gevraagd te bevestigen dat u het doel en het gebruik van de apparatuur begrijpt en dat u na het eerste jaar verantwoordelijk bent voor de jaarlijkse monitoringvergoeding.

Aanvragen

Geregistreerde gemeenschaps- of vrijwilligersgroepen dienen namens de ouderen een aanvraag in bij Pobal. Pobal accepteert geen sollicitaties van particulieren.

Als u denkt dat u mogelijk in aanmerking komt voor de Seniors Alert Scheme, dient u contact op te nemen met de groep die is geregistreerd om de regeling in uw regio uit te voeren. Pobal publiceert een lijst van geregistreerde organisaties op haar website .

U kunt ook contact opnemen met Pobal op het onderstaande adres voor details van uw lokale groep. Groepen die zich voor de regeling willen inschrijven, kunnen zich online registreren op pobal.ie .

Welke groepen kunnen zich aanmelden als aanbieders van de regeling?

Gemeenschaps-, vrijwilligers- en non-profitorganisaties kunnen een aanvraag indienen om zich bij Pobal te registreren voor de regeling. Ze moeten een erkende structuur hebben en kunnen aantonen dat ze de subsidies kunnen beheren. Ze moeten ook een staat van dienst hebben in het werken met oudere mensen in de gemeenschap.

Een groep kan zich niet inschrijven als er een bestaande groep is die het programma in het gebied uitvoert.

Verdere informatie

Gedetailleerde informatie over de Senioren Alert Scheme is beschikbaar op de website van Pobal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Seniors Alert Scheme-sectie in Pobal op het onderstaande adres, of per e-mail op onlinesupport@pobal.ie .

Pobal

Holbrook House
Holles Street
Dublin 2
D02 EY84
Ierland

Tel: (01) 511 7000
Telefax: (01) 511 7981
Website: http://www.pobal.ie/
E- mail: enquiries@pobal.ie


Geplaatst: 19/11/2022
Bron: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: