Algemeen

Geschatte leestijd : 2 minuten

De verdragsrechten van de EU maken vrij verkeer binnen de lidstaten van de Europese Unie mogelijk. Personen binnen de EU hebben het recht om vrij naar Ierland te reizen, samen met hun gezinsleden. De republiek Ierland behoort tot de EU, maar dient niet te worden verward met Noord Ierland aangezien dit deel tot Groot Brittannië behoort wat sinds 2021 uit de EU is getreden. Als EU-burger heeft u wel een geldig paspoort of identiteitskaart nodig om het land binnen te komen. Een visum of werkvergunning heeft u niet nodig.

De republiek Ierland De republiek Ierland ligt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Atlantische Oceaan. Ruige kliffen omzomen de kust terwijl levendige groene velden bezaaid met oude ruïnes en heilige plaatsen het landschap van het land vullen. Ierland heeft een rijke geschiedenis die meer dan 5.000 jaar teruggaat.

Het moderne Ierland blijft eer betonen aan zijn verleden via traditionele muziek, dans en de Ierse taal, naast andere culturele vormen.
De Ieren zijn trots op hun identiteit en hun doorzettingsvermogen tijdens gevechten zoals de Onafhankelijkheids-oorlog (1919-1921) Aardappelhongersnood (1842), en de voortdurende spanningen met Noord-Ierland.
Ondanks de tegenslagen worden de Ieren gekenmerkt door warmte, creativiteit en kameraadschap, zoals blijkt uit de muziek en de sport.

De Republiek Ierland beslaat vijf-zesde van het eiland Ierland, ook wel Emerald Island genoemd. Het overige één zesde van het eiland wordt ingenomen door Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. De twee regio’s delen een lange en turbulente geschiedenis. De aard van die geschiedenis is complex en sterk verweven met andere factoren, met name religie. Eén van de onderscheidende factoren tussen de twee regio’s is dat Noord- Ierland overwegend protestantschristelijk is, terwijl de Republiek Ierland overwegend katholiek-christelijk is.

De twee gebieden zijn al bijna 100 jaar van elkaar gescheiden, wat begon met de Ierse Onafhankelijkheidsoorlog (1919-1921), een conict tussen de Britse staat en Ierse republikeinse onafhankelijkheidsstrijders in het Ierse Republikeinse Leger. De bijna 100 jaar van scheiding hebben geleid tot uiteenlopende patronen van nationale culturele ontwikkeling, die tot uiting komt in taal, dialect, accent, godsdienst, politiek, sport en muziek. De primaire focus van dit culturele proel is de Republiek Ierland, waarnaar in dit profiel wordt verwezen als “Ierland”. Voor een goed begrip van de Ierse samenleving en cultuur is het echter belangrijk de geografische en politieke verschillen tussen Noord- Ierland en de Republiek Ierland te erkennen.

Bezoekers lazen ook: