Begroting 2024

Geschatte leestijd : 17 minuten

Inhoudsopgave

Inleiding

Op dinsdag 10 oktober 2023 is de Begroting 2024 bekend gemaakt.

Het grootste socialezekerheidspakket in de geschiedenis van de staat zal bijna 2,3 miljard euro opleveren aan een pakket maatregelen om huishoudens te helpen in de kosten van levensonderhoud.

Deze pagina is een korte samenvatting van de belangrijkste veranderingen op het gebied van belastingen, steun voor de kosten van levensonderhoud, steun voor energiekosten, sociale zekerheid, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid en andere gebieden. Het is een verslag en geen volledig overzicht van alle maatregelen die in de Begroting 2024 zijn aangekondigd.

Sommige van de in de begroting aangekondigde wijzigingen worden onmiddellijk of vóór eind 2023 van kracht. Andere worden van kracht vanaf begin januari 2024 of later in 2024. Vele andere moeten nog worden afgerond voordat ze van kracht worden. Sommige elementen van deze maatregelen kunnen veranderen wanneer de wetgeving die nodig is om ze in werking te stellen, wordt aangenomen.

In de begroting is een totaalpakket van 12,3 miljard euro opgenomen. Dit bestaat uit een pakket eenmalige maatregelen ter waarde van € 2,3 miljard, een kernbegrotingspakket van € 5,2 miljard (€ 4,3 miljard huidige en € 0,9 miljard kapitaaluitgaven) en niet-kernuitgaven van € 4,5 miljard voor 2024 (plus € 0,3 miljard aan extra kapitaal gefinancierd uit meevallers).

Meer informatie over Begroting 2024

U kunt toegang krijgen tot een reeks informatie op de Budget 2024-pagina van gov.ie , waaronder:

U kunt ook de factsheet over de begroting van het ministerie van Sociale Bescherming raadplegen op gov.ie.

Sociale zaken

De begrotingstoewijzing van het Department of Social Protection bedraagt ​​€ 25,2 miljard in 2024.

Eenmalige betalingen in de winter van 2023

 • Een forfaitair bedrag van € 300 voor de kosten van levensonderhoud voor alle huishoudens die de brandstoftoeslag ontvangen die in november 2023 moet worden betaald
 • € 200 forfaitaire kosten van levensonderhoud voor gepensioneerden en mensen met een handicap die de Alleenwonen-verhoging ontvangen , uit te betalen in november 2023
 • Een forfaitair bedrag van € 400 voor de kosten van levensonderhoud voor alle gezinnen die de Working Family Payment ontvangen , uitbetaald in november 2023
 • dubbele betaling van kinderbijslag ter ondersteuning van alle gezinnen met kinderen, te betalen in december 2023
 • Een forfaitair bedrag van € 400 voor de kosten van levensonderhoud voor mensen die een Carer’s Support Grant * ontvangen, uit te betalen in november
 • € 400 kosten van levensonderhoud forfaitair bedrag voor mensen die een invaliditeitsuitkering , blindenpensioen of invaliditeitspensioen krijgen * te betalen in november
 • € 100 forfaitaire betaling voor de kosten van levensonderhoud voor mensen die een verhoging krijgen voor een in aanmerking komend kind (te betalen per in aanmerking komend kind), te betalen in november

Kerstbonus

Begin december 2023 wordt een kerstbonus van 100% uitgekeerd aan mensen die in aanmerking komen voor een sociale uitkering.

Wekelijkse sociale uitkeringen

Het maximumtarief van alle wekelijkse sociale uitkeringen zal met € 12 stijgen, met proportionele verhogingen voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd uitkeringstarief (januari 2024).

Het weektarief voor een gekwalificeerd kind wordt met € 4 verhoogd. Het wordt verhoogd van € 42 naar € 46, voor kinderen onder de 12 jaar. Het gaat omhoog van € 50 naar € 54 voor kinderen van 12 jaar en ouder (januari 2024).

Eenmalige dubbele week in januari 2024

In januari 2024 wordt een eenmalige dubbele week uitbetaald voor alle wekelijkse sociale uitkeringen. Betalingen die in aanmerking komen voor de kerstbonus komen in aanmerking voor de eenmalige dubbele week.

Kinderbijslag

In december 2023 wordt een eenmalige dubbele betaling van de Kinderbijslag uitbetaald.

Vanaf september 2024 wordt de kinderbijslag uitgebreid naar kinderen van 18 jaar die voltijds onderwijs volgen.

Betaling van werkende gezinnen

De inkomensgrenzen voor de werkende gezinsuitkering worden vanaf januari 2024 met € 54 verhoogd voor alle gezinsgroottes. Er wordt een eenmalige betaling van € 400 betaald aan mensen die in november 2023 de werkende gezinsuitkering ontvangen.

Oudervoordeel

De oudertoeslag wordt vanaf augustus 2024 verhoogd van 7 weken naar 9 weken.

Zorgtoeslag

De inkomensvrijstelling voor verzorgers zal vanaf juni 2024 stijgen tot €450 voor een alleenstaande en €900 voor een stel.

Toeslag voor thuiszorg

De thuiszorgtoeslag wordt vanaf januari 2024 met € 10,- verhoogd naar € 340,- per maand.

Werkgelegenheidsprogramma’s

Mensen met een Community Employment (CE) , Tús , Rural Social Scheme of het Work Placement Experience Program krijgen vanaf januari 2024 een verhoging van € 12 per week.

Gratis reisprogramma

Vanaf juli 2024 wordt de regeling voor gratis reizen uitgebreid tot mensen die medisch gecertificeerd zijn en niet rijgeschikt zijn.

PRSI-tarieven voor werkgevers en werknemers

Alle PRSI-bijdragen zullen vanaf 1 oktober 2024 met 0,1% stijgen.

Nieuwe loongerelateerde uitkeringsregeling

De regering heeft een nieuwe loongerelateerde uitkeringsregeling voor werkzoekenden voorgesteld, die naar verwachting in december 2024 zal worden ingevoerd. Volgens de regeling krijgt een persoon een uitkeringspercentage voor werkzoekenden dat is gekoppeld aan het inkomen uit zijn vorige dienstverband.

Hulp bij energiekosten

Alle binnenlandse elektriciteitsklanten krijgen € 450 korting op hun elektriciteitsrekening . Het energiekrediet wordt uitbetaald in 3 termijnen van € 150,-. De eerste betaling zal plaatsvinden in december 2023, de tweede in januari 2024 en de derde in maart 2024.

Er wordt een eenmalig bedrag van € 300 uitgekeerd aan mensen die in november 2023 een brandstoftoeslag krijgen . Zie ‘Sociale voorzieningen’ hierboven.

Het verlaagde btw-tarief van 9% voor gas en elektriciteit wordt met 12 maanden verlengd tot en met 31 oktober 2024.

De tijdelijke accijnsverlagingen op autodiesel, benzine en gemarkeerde gasolie die op 31 oktober 2023 aflopen, worden verlengd tot en met 31 maart 2024.

Belasting

Inkomstenbelasting

De inkomstenbelastingtarieven blijven hetzelfde (op 20% en 40%), maar er zullen in 2024 verhogingen van de heffingskortingen en wijzigingen in de inkomstenbelastingschijven plaatsvinden.

De belastingschijf van het standaardtarief (het bedrag dat u kunt verdienen voordat u het hogere belastingtarief gaat betalen) wordt met € 2.000 verhoogd naar € 42.000 voor een alleenstaande, met evenredige verhogingen voor echtparen en geregistreerde partners.

De volgende heffingskortingen gaan met € 100 omhoog naar € 1.875:

 • Persoonlijk belastingkrediet
 • Belastingkrediet voor werknemers
 • Verdiende inkomstenbelastingkorting

De Thuiszorgbelastingkorting wordt met € 100 verhoogd naar € 1.800.

Het Alleenstaande Kinderopvangkrediet gaat met € 100,- omhoog naar € 1.750,-.

De belastingkorting voor arbeidsongeschikte kinderen wordt met € 200 verhoogd naar € 3.500.

Universele sociale lading

Het plafond voor de 2% Universal Social Charge (USC) -band wordt vanaf 1 januari 2024 met € 2.840 verhoogd van € 22.920 naar € 25.760. Het USC-tarief van 4,5% dat momenteel geldt voor inkomens tussen € 22.900 en € 70.044, wordt verlaagd naar 4,5%. % vanaf 1 januari 2024. Het tarief van 4% gaat gelden voor inkomen tussen € 25.761 en € 70.044.

Het verlaagde USC-tarief voor houders van een medische kaart wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Verlaagde USC-tarieven gelden voor mensen met een volledige medische kaart en een inkomen van € 60.000 of minder per jaar.

Hypotheekrenteaftrek

Voor huiseigenaren die op 31 december 2022 een uitstaand hypotheeksaldo tussen € 80.000 en € 500.000 op hun hoofdwoning hadden, wordt een nieuwe hypotheekrenteaftrek ingevoerd voor een jaar (12 maanden).

De hypotheekrenteaftrek komt beschikbaar over de hogere rente die u in 2023 betaalt voor uw hypotheek ten opzichte van het bedrag dat u in 2022 betaalde. De belastingvermindering over de verhoging bedraagt ​​20%, het normale tarief van de inkomstenbelasting. De vrijstelling bedraagt ​​maximaal € 1.250,-.

Huurbelastingkrediet

De Huurheffingskorting voor mensen die voor een particuliere huurwoning betalen, wordt vanaf 2024 verhoogd van € 500,- naar € 750,- per jaar.

De Huurbelastingkorting wordt verleend aan ouders die betalen voor een huurwoning voor hun studerende kinderen in het kader van de Huur-een-kamerregeling en voor opgravingen. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor de belastingjaren 2022 en 2023.

Belastingvermindering voor verhuurders

Ter ondersteuning van particuliere verhuurders wordt een tijdelijke huurbelastingvermindering ingevoerd. De vrijstelling zal beschikbaar zijn tegen bepaalde huurinkomsten tegen het standaardtarief van 20% per jaar. Deze is beschikbaar van 2024 tot en met 2027 en geldt alleen als de verhuurder zijn huurwoning de komende vier jaar op de huurmarkt houdt. Verhuurders kunnen 20% krijgen van:

 • € 3.000,- voor 2024
 • € 4.000,- voor 2025
 • € 5.000,- voor 2026 en 2027

Door de korting wordt de belasting op huurinkomsten verlaagd met maximaal € 600 in 2024, € 800 in 2025 en € 1.000 in 2026 en 2027. De korting wordt teruggevorderd als de verhuurder in deze periode de huurmarkt verlaat.

Leegstandbelasting

Het tarief van de leegstandsbelasting wordt verhoogd van driemaal naar vijfmaal de bestaande basis van de lokale onroerendgoedbelasting. Deze verhoging gaat in vanaf de volgende belastbare periode, die ingaat op 1 november 2023.

Koolstofbelasting

De CO2-belasting gaat met € 7,50 per ton uitgestoten kooldioxide omhoog, van € 48,50 naar € 56,00. Dit geldt vanaf 11 oktober 2023 voor autobrandstoffen. De verhoging geldt vanaf 1 mei 2024 voor alle overige brandstoffen.

Tabak

Tabaksproducten De belasting op een pakje sigaretten gaat vanaf 11 oktober 2023 met € 0,75 omhoog, met pro-rata verhogingen op andere tabaksproducten.

Belasting over de toegevoegde waarde (btw)(VAT)

Het btw-tarief van 9% op e-boeken en luisterboeken wordt op 1 januari 2024 verlaagd naar nul.

Het verlaagde btw-tarief van 9% voor gas en elektriciteit wordt met 12 maanden verlengd tot en met 31 oktober 2024.

Werkgelegenheid en zaken

De toewijzing van het ministerie van Ondernemingen, Handel en Werkgelegenheid bedraagt ​​€ 979 miljoen in 2024.

Minimumloon

Het landelijk minimumloon gaat vanaf 1 januari 2024 met € 1,40 omhoog naar € 12,70 per uur.

Inkomstenbelasting, USC en PRSI

De inkomstenbelastingtarieven blijven hetzelfde (op 20% en 40%), maar er zullen in 2024 verhogingen van de heffingskortingen en wijzigingen in de inkomstenbelastingschijven plaatsvinden.

De belastingschijf van het standaardtarief (het bedrag dat u kunt verdienen voordat u het hogere belastingtarief gaat betalen) wordt met € 2.000 verhoogd naar € 42.000 voor een alleenstaande, met evenredige verhogingen voor echtparen en geregistreerde partners.

De volgende heffingskortingen gaan met € 100 omhoog naar € 1.875:

 • Persoonlijk belastingkrediet
 • Belastingkrediet voor werknemers
 • Verdiende inkomstenbelastingkorting

Het plafond voor de 2% Universal Social Charge (USC) -band wordt vanaf 1 januari 2024 met € 2.840 verhoogd van € 22.920 naar € 25.760. Het USC-tarief van 4,5% geldt momenteel voor inkomens tussen € 22.900 en € 70.044 en wordt verlaagd naar 4% vanaf 1 januari 2024. Het tarief van 4% geldt voor inkomen tussen € 25.761 en € 70.044.

Alle PRSI-tarieven zullen op 1 oktober 2024 met 0,1% stijgen.

Loonsubsidieregeling

De minimale wekelijkse urendrempel om in aanmerking te komen voor de Loonsubsidieregeling voor mensen met een beperking wordt vanaf april 2024 verlaagd van 21 naar 15 uur.

Verlof voor ouders

Het ouderverlof en de Oudertoeslag worden vanaf augustus 2024 met 2 weken verlengd naar 9 weken.

Steun voor werklozen

De wekelijkse betalingen voor Community Employment (CE) , Tús en Work Placement Experience Program (WPEP) worden vanaf 1 januari 2024 met € 12 verhoogd.

Naar verwachting zal in december 2024 een nieuwe loongerelateerde uitkeringsregeling voor werkzoekenden worden ingevoerd. Volgens de regeling kan iemand een uitkeringspercentage voor werkzoekenden krijgen dat is gekoppeld aan het inkomen uit zijn vorige dienstverband.

Ondersteuning voor het bedrijfsleven

In 2024 zal een eenmalige subsidie ​​voor het Increased Cost of Business Scheme (ICOB) worden uitgerold om de bedrijfskosten te helpen dekken. De details van de regeling zullen worden afgerond voor implementatie in 2024.

Het Research and Development (R&D) Tax Credit gaat vanaf 1 januari 2024 omhoog van 25% naar 30% op de kwalificerende uitgaven voor S&O. De betalingsdrempel voor het eerste jaar gaat omhoog van € 25.000 naar € 50.000.

Een nieuw verlaagd CGT entrepreneur relief van 16% voor angel-investeerders in innovatieve startende kmo’s wanneer zij over een in aanmerking komende investering beschikken voor winsten tot tweemaal de waarde van hun investering, tot € 3 miljoen.

De bovengrens voor de pensioenuitkering is vanaf 1 januari 2025 verlengd van 65 naar 70 jaar.

De btw-registratiedrempels worden vanaf 1 januari 2024 verhoogd naar € 40.000 voor diensten en € 80.000 voor goederen.

Sectorale ondersteuning

Steun voor boeren

Vrijstelling van zegelrecht bij bloedverwantschap voor overdrachten van familiebedrijven wordt met nog eens drie jaar verlengd tot 31 december 2028.

De maximale totale looptijd van de volgende landbouwbelastingverminderingen wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar € 100.000:

 • Opheffing van het zegelrecht voor jonge opgeleide boeren
 • Veehouderij voor jonge opgeleide boeren
 • Vrijstelling voor partnerschappen voor successieboerderijen

Audiovisuele sector

Verhoging van de huidige projectlimiet voor kwalificerende uitgaven in Sectie 481 Filmbelastingkrediet van € 70 miljoen naar € 125 miljoen, onder voorbehoud van goedkeuring van staatssteun.

Onderwijs en kinderopvang

De toewijzing van het ministerie van Onderwijs bedraagt ​​€ 10,5 miljard in 2024. De toewijzing van het ministerie van Kinderen, Gelijkheid, Handicap, Integratie en Jeugd bedraagt ​​€ 7,3 miljard.

Plaatsen in de klas

Er zullen 744 nieuwe leraren en 1.216 nieuwe assistenten voor speciale behoeften (SNA’s) worden gerekruteerd om kinderen met speciale behoeften te ondersteunen.

Warme schoolmaaltijden

Het programma voor warme schoolmaaltijden wordt uitgebreid naar 900 scholen.

Gratis schoolboeken voor post-primaire scholen

Vanaf september 2024 worden er gratis schoolboeken verstrekt aan studenten van de Junior Cycle.

Staatsexamens

Voor staatsexamens die in 2024 worden afgenomen, worden de kosten kwijtgescholden.

Kinderopvang

De uursubsidie ​​van de Nationale Regeling Kinderopvang gaat vanaf september 2024 omhoog van € 1,40 naar € 2,14.

Pleegzorgtoeslag

In januari 2024 wordt het wettelijke tarief van de pleegzorgtoeslag verhoogd met € 25,- per week. In november 2024 wordt de pleegzorgtoeslag voor kinderen onder de 12 jaar verhoogd naar € 400,- per week, en de pleegzorgtoeslag voor kinderen van 12 jaar en ouder naar € 425,- per week.

Ook dit jaar (2023) zal er een eenmalige dubbele uitbetaling van de Pleegzorgtoeslag plaatsvinden.

Aanvragers van internationale bescherming

Het aanbod aan ondersteuning aan verzoekers om internationale bescherming zal worden uitgebreid, inclusief een extra betaling voor kinderen.

Onderwijs en opleiding op het derde niveau

De toewijzing van het ministerie van voortgezet en hoger onderwijs, onderzoek, innovatie en wetenschap bedraagt ​​€ 4,1 miljard.

Bijdrage van studenten

Voor studenten die in aanmerking komen voor de Vrije Tariefregeling wordt in studiejaar 2023/2024 de Studentenbijdrage met € 1.000,- verlaagd. Vanaf september 2024 wordt de Studentenbijdrage afgeschaft voor alle inkomens onder de € 55.924.

Studiefinanciering

De tarieven voor onderhoudstoelagen zullen vanaf september 2024 stijgen met €615 voor alle niet-aangrenzende tarieven en met 10% voor aangrenzende tarieven – een pro-rata stijging zal beschikbaar zijn vanaf januari 2024.

De postdoctorale collegegeldsubsidie ​​gaat voor studenten in studiejaar 2023/2024 met € 1.000,- omhoog.

Vanaf september 2024 komt er een volledig herstel van de onderhoudsbeurzen in het kader van de Studiebeurzenregeling voor postdoctorale studenten.

Ondersteuning voor deeltijdstudenten

Vanaf september 2024 zal er een nieuw proefprogramma beschikbaar zijn voor deeltijdstudenten die in aanmerking komende deeltijdprogramma’s volgen, persoonlijk of online, wat zal leiden tot een grote onderscheiding op niveau 6, 7 of 8 van het National Framework of Qualifications (NFQ).

De regelingsregels zijn nog in ontwikkeling, maar de verwachting is dat het volgende van toepassing zal zijn:

 • Het bachelorprogramma moet in de staat plaatsvinden en leiden tot een grote onderscheiding op niveau 6, 7 of 8 op de NFQ.
 • Studenten moeten voldoen aan nationaliteits-, ingezetenschaps- en progressiecriteria.
 • Gespecificeerde, door de overheid gefinancierde, niet-gegradueerde, deeltijdse gemengde en deeltijdse onlineprogramma’s komen in aanmerking.
 • Aanvragers met een rekenbaar inkomen van minder dan € 55.924 kunnen een aanvraag indienen – een door SUSI uitgevoerde middelentoets zal bepalen of zij in aanmerking komen.

PLC-vergoedingen en -kosten

De deelnemersbijdrage van de PLC van € 200 is in 2022 afgeschaft, maar studenten worden nog steeds geconfronteerd met verschillende andere kosten, zoals kosten voor studentenservices, aanmeldingskosten, examenkosten en professionele registratiekosten. In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat er aanvullende financiering zou worden verstrekt om deze heffingen en vergoedingen vanaf september 2024 af te schaffen.

Studentenhuisvesting

De Huurkorting wordt verleend aan ouders van studenten die in 2024 een kamer of kot huren. De heffingskorting is beschikbaar voor de belastingjaren 2022 en 2023.

Leerplaatsen

Het aantal plaatsen in het kader van het leerlingwezen voor ambachtslieden zal toenemen.

In studiejaar 2023/2024 vindt er een eenmalige verlaging plaats van 33% op de contributie voor leerlingen in het hoger onderwijs.

Nationaal Opleidingsfonds

Het doel van het Nationaal Opleidingsfonds en mogelijke wetswijzigingen van het fonds zullen worden onderzocht.

Huisvesting

De begrotingstoewijzing van het ministerie van Volkshuisvesting, Lokaal Bestuur en Erfgoed bedraagt ​​€ 6,9 miljard voor 2024.

Help-to-Buy-regeling

De Hulp om te Kopen Regeling (HTB) wordt verlengd tot eind 2025.

Alle aanvragers die een huis kopen met behulp van de Affordable Purchase Scheme van de lokale overheid, komen nu in aanmerking voor HTB. Deze treedt in werking vanaf 11 oktober 2023.

Hypotheekrenteaftrek

Voor huiseigenaren die op 31 december 2022 een uitstaand hypotheeksaldo tussen € 80.000 en € 500.000 op hun hoofdwoning hadden, wordt een nieuwe hypotheekrenteaftrek ingevoerd voor een jaar (12 maanden).

De hypotheekrenteaftrek komt beschikbaar over de hogere rente die u in 2023 over uw hypotheek betaalt ten opzichte van het bedrag dat u in 2022 betaalde. De belastingvermindering over de verhoging bedraagt ​​20%, het normale tarief van de inkomstenbelasting. wordt gemaximeerd op € 1.250,-.

Huurbelastingkrediet

De Huurheffingskorting voor mensen die voor een particuliere huurwoning betalen, wordt vanaf 2024 verhoogd van € 500,- naar € 750,- per jaar.

De huurkorting zal worden uitgebreid naar ouders die betalen voor huurwoningen voor hun studerende kinderen in het kader van de Rent-a-room-regeling en voor ‘digs’. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht gelden voor de belastingjaren 2022 en 2023.

Belastingvermindering voor verhuurders

Ter ondersteuning van particuliere verhuurders wordt een tijdelijke huurbelastingvermindering ingevoerd. De vrijstelling zal beschikbaar zijn tegen bepaalde huurinkomsten tegen het standaardtarief van 20% per jaar. Deze is beschikbaar van 2024 tot en met 2027 en geldt alleen als de verhuurder zijn huurwoning de komende 4 jaar op de huurmarkt houdt. Verhuurders kunnen 20% krijgen van:

 • € 3.000,- voor 2024
 • € 4.000,- voor 2025
 • € 5.000,- voor 2026 en 2027

Door de korting wordt de belasting op huurinkomsten verlaagd met maximaal € 600 in 2024, € 800 in 2025 en € 1.000 in 2026 en 2027. De korting wordt teruggevorderd als de verhuurder in deze periode de huurmarkt verlaat.

Leegstandbelasting

De Leegstandbelasting (Vacant Home Tax, VHT) wordt verhoogd van 3 maal naar 5 maal het basistarief van de Lokale Onroerendezaakbelasting (Local Property Tax, LPT). Deze verhoging gaat in vanaf 1 november 2023.

Sociale en betaalbare woningen

In 2024 zullen er naar verwachting 9.300 nieuwbouw sociale woningen worden gebouwd. Via het strategische acquisitieprogramma zullen ook sociale woningen worden opgeleverd. Via diverse verhuurregelingen worden 2.130 verhuurde sociale woningen opgeleverd.

Er zullen ruim 6.400 betaalbare en goedkope huurwoningen worden opgeleverd via het First Home Scheme en andere programma’s die lokale overheden en goedgekeurde huisvestingsinstanties ondersteunen bij het bouwen van goedkope huurwoningen.

De financiering voor de Housing Assistance Payment (HAP) -regeling zal € 525 miljoen bedragen in 2024. Dit zal 8.800 nieuwe HAP-huurcontracten opleveren en 58.000 bestaande HAP-huurcontracten ondersteunen.

Een financiering van € 111 miljoen voor de Huurwoningregeling (RAS) zal 1.400 nieuwe RAS-huurcontracten in 2024 ondersteunen en 16.000 huishoudens die al onder de regeling vallen.

In 2024 wordt een financiering van € 21 miljoen toegekend voor de levering van Traveller-specifieke accommodatie.

Steun voor daklozen

In 2024 is een bedrag van 242 miljoen euro toegewezen aan diensten voor daklozen. Dit zal lokale autoriteiten ondersteunen die noodopvang en andere diensten verlenen en mensen helpen uit hun dakloosheid te komen.

Regeneratie, aanpassingen en sanering

In 2024 krijgt de Sustainable Energy Authority of Ireland €380 miljoen toegewezen om hun energie-upgradeprogramma’s voor gemeenschappen en woningen te financieren . Er komt ook een nieuwe leningregeling met een lage rente die kan worden gebruikt met de SEAI-subsidies om mensen te helpen met de extra kosten van deze upgrades.

In 2024 wordt € 50 miljoen toegewezen aan het Croí Cónaithe Fonds. Dit fonds wordt gebruikt om leegstaande panden op te knappen en om onderhouden terreinen in steden en dorpen te koop aan te bieden. Er is € 75 miljoen beschikbaar voor 1.300 subsidies om de woningen van ouderen en mensen met een beperking aan te passen . Nog eens 25 miljoen euro wordt uitgetrokken voor aanpassingswerken aan 1.800 bestaande sociale woningen.

Er wordt € 70 miljoen voorzien ter ondersteuning van de sanering van woningen met gebreken (pyrite of mica) in 2024.

Er wordt een financiering van 50 miljoen euro voorzien voor het Nationale Regeneratieprogramma, waarvan enkele van de economisch meest achtergestelde gemeenschappen ten goede zullen komen.

€ 31 miljoen zal de verdere transitie ondersteunen naar een strategisch gepland onderhoudsprogramma voor sociale huisvesting van de lokale overheid en de sanering van meer dan 2.000 leegstaande eenheden voor herverhuur aan huishoudens op wachtlijsten voor woningen.

Regulering van de woningsector

De Woninghuurcommissie (RTB) en andere belangenbehartigers zullen € 13,4 miljoen aan financiering ontvangen.

Er wordt 10,75 miljoen euro voorzien voor gemeentelijke inspecties in de huursector en voor de regulering van de kortetermijnverhuur .

Het Huisvestingsagentschap zal een financiering van € 17,2 miljoen ontvangen en de  Approved Housing Bodies Regulatory Authority  zal € 3,3 miljoen ontvangen.

Gezondheid

De begrotingstoewijzing van het ministerie van Volksgezondheid bedraagt ​​€ 22,5 miljard.

Medische kaart

Het verlaagde tarief van de Universal Social Charge (USC) voor houders van een medische kaart wordt verlengd tot 31 december 2025. De verlaagde USC-tarieven gelden voor mensen met een volledige medische kaart en een inkomen van € 60.000 of minder per jaar.

Gratis anticonceptie

Vanaf 1 januari 2024 wordt de leeftijdsgrens voor gratis anticonceptie verhoogd naar vrouwen van 31 jaar. Momenteel kunnen vrouwen van 17 tot 30 jaar gratis anticonceptie krijgen.

Diensten voor gehandicapten

€ 64 miljoen wordt toegewezen voor aanvullende diensten voor mensen met een handicap, waaronder:

 • Ruim 90 extra woonplekken
 • Verdere ontwikkeling van respijtdiensten
 • 1.400 dagplaatsen voor mensen die de school hebben verlaten
 • Verhoogde uren voor persoonlijke assistentie
 • Verhoging van de tarieven voor personeel
 • Thuis ondersteunt

COVID 19

In de begroting van het ministerie van Volksgezondheid is 1 miljard euro opgenomen voor verdere uitgaven aan COVID-19, waaronder vaccinaties , het traceren van contacten en testen in ziekenhuizen.

Mentale gezondheid

Er is 1,3 miljard euro toegewezen aan diensten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg , waaronder de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en adolescenten (CAMHS) , zelfmoordpreventiediensten en reizigersadviesdiensten.

Ouderen

Er is 2,6 miljard euro toegewezen aan diensten voor ouderen, waaronder:

 • Extra financiering voor Fair Deal Scheme , Dagdiensten, Meals on Wheels en de zorg voor ouderen die het ziekenhuis verlaten
 • Oprichting van een commissie voor ouderenzorg

Dementie

€ 300.000 zal worden gebruikt om weekendactiviteitenclubs te financieren voor mensen met dementie op jonge leeftijd.

Milieu en klimaat

De belastingaftrek voor persoonlijke inkomsten van huishoudens die restelektriciteit uit micro-opwekking terugverkopen aan het nationale elektriciteitsnet wordt verdubbeld van €200 naar €400. Vanaf 1 januari 2024 zal een inkomensvrijstelling van maximaal €400 per jaar gelden voor winsten van een in aanmerking komend persoon uit de micro-opwekking van elektriciteit.

Zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2024 wordt het BTW-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op scholen verlaagd naar nul.

Brandstof- en elektrische voertuigen

VRT-vrijstelling voor batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) wordt verlengd tot eind 2025.

Het tarief per ton uitgestoten kooldioxide voor benzine en diesel gaat vanaf 11 oktober 2023 met € 7,50 omhoog, van € 48,50 naar € 56,00.

Koolstofbelasting

De CO2-belasting zal in elk budget tot 2029 met hetzelfde bedrag stijgen. De verhoging zal vanaf middernacht op Budgetnacht (vanaf 11 oktober 2023) worden toegepast op benzine en autodiesel. Deze verhoging geldt vanaf 1 mei 2024 voor alle overige brandstoffen.

Vervoer

Het ministerie van Transport heeft in 2024 3,5 miljard euro toegewezen gekregen.

Dit omvat financiering voor:

 • BusConnects, MetroLink, Connecting Ireland-programma en de Cork-forenzenspoor
 • Koolstofreductieprogramma’s en elektrificatie van de openbaarvervoervloot
 • Fietsen, wandelen en infrastructuur
 • Uitbreiding van groene wegen, waaronder de Carlingford Lough, de Great Western Greenway in Mayo en de South Kerry Greenway
 • Nationale, regionale en lokale wegen
 • Ondersteuning en infrastructuur voor elektrische voertuigen (EV).
 • Openbaarvervoerprojecten en financiering voor Local Link-diensten
 • Luchtvaartindustrie, regionale luchthavenondersteuning en lidmaatschap van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie en Eurocontrole
 • Maritiem transport en veiligheid, inclusief de overgang naar een nieuw Kustwachtcontract
 • Emergency Transport Services blijft noodtransportdiensten leveren als onderdeel van de reactie op de oorlog in Oekraïne
 • Het Veilige Routes Naar School Programma op 275 scholen

Tarieven openbaar vervoer

De verlaagde tarieven van 20% op het openbaar vervoer zullen in 2024 worden voortgezet.

De Young Adult Leap Card wordt uitgebreid naar personen van 19 tot 25 jaar.

Elektrische voertuigen

De VRT-aftrek voor batterij-elektrische voertuigen (BEV’s) met een waarde tot € 50.000,- wordt verlengd tot 2025.

De huidige voordeel in natura-aftrek voor elektrische voertuigen van €35.000 is verlengd tot eind 2025. Dit wordt teruggebracht tot €20.000 in 2026 en €10.000 in 2027.

Het insolventiefonds voor autoverzekeraars

De heffing van het Faillissementsfonds Autoverzekeraars wordt per 1 januari 2024 met 1% verlaagd.

Koolstofbelasting

De CO2-belasting gaat met €7,50 per ton uitgestoten kooldioxide omhoog, van €48,50 naar €56. Dit geldt vanaf 11 oktober 2023 voor autobrandstoffen. De CO2-belasting voor alle andere brandstoffen gaat vanaf 1 mei 2024 omhoog.

Justitie

De toewijzing van het ministerie van Justitie bedraagt ​​€ 3,27 miljard in 2024, inclusief financiering voor:

 • Tot 1.000 nieuwe Garda, 250 extra Garda-personeel en een wervingscampagne voor Garda-reserves
 • Verhoging van het Garda-overwerkbudget met 25% en de Garda-stagevergoeding naar € 305 per week (was € 184)
 • Initiatieven voor gemeenschapsveiligheid, waaronder het opzetten van landelijke veiligheidspartnerschappen
 • De Garda Síochána Ombudsmancommissie ondersteunt de overgang naar een nieuw orgaan zodra de hangende wetgeving is aangenomen
 • Extra personele projectondersteuning voor de Reclassering en de Raad voor Rechtsbijstand
 • Het International Protection Office en de voortdurende reactie op de Oekraïense crisis
 • Ondersteuning van slachtoffers van misdrijven en uitvoering van het Actieplan Mensenhandel
 • Modernisering van de gerechtsdienst om deze toegankelijker te maken
 • Herstructurering van de Commissie voor gegevensbescherming naar een nieuw model met drie commissarissen
 • Oprichting van de nieuwe politie- en gemeenschapsveiligheidsautoriteit, die zowel de politieautoriteit als de Garda Síochána-inspectie zal vervangen
 • De Irish Prison Service, die 27 miljoen euro toegewezen krijgt om de salarissen van het personeel te financieren en het personeelsbestand uit te breiden

Agentschap voor huiselijk, seksueel en gendergerelateerd geweld

Er is een aanvullende financiering van 12 miljoen euro toegewezen voor de bestrijding van huiselijk, seksueel en gendergerelateerd geweld, en voor de implementatie van de Zero Tolerance-strategie op dit gebied. Deze financiering zal ook helpen bij de oprichting van het nieuwe Domestic, Sexual and Gender-Based Violence Agency . Het nieuwe Agentschap krijgt een kernbudget van 43 miljoen euro.

Criminele rechtsbijstand

Een financiering van € 9 miljoen gaat naar de regeling voor rechtsbijstand voor strafrecht , inclusief een tariefverhoging van 10% voor juridische professionals die aan de regeling werken begin 2024. Dit loopt vooruit op de hervormingen die worden geïntroduceerd door de Wet op de strafrechtsbijstand (Rechtsbijstand) uit 2023.

Defentie

De totale defensiefinanciering bedraagt ​​€ 1,23 miljard in 2024. Dit omvat financiering voor:

 • 400 nieuwe militairen en advertenties ter ondersteuning van de rekrutering
 • Militaire uitrusting, communicatiesystemen en militaire transportvliegtuigen en voertuigen
 • Medische zorg, inclusief particuliere secundaire medische zorg voor militair personeel
 • Leger pensioenen

Andere aankondigingen

Nieuwe fondsen

Van 2024 tot 2035 zal van het Future Ireland Fund jaarlijks 0,8% van het bbp aan het fonds worden betaald (ongeveer € 4,3 miljard in 2024). Het fonds zal in 2035 naar schatting ongeveer 100 miljard euro bedragen. Het zal worden gebruikt om de kosten van de vergrijzing, het klimaat, de digitalisering en andere budgettaire en economische uitdagingen te dekken.

Het Infrastructuur-, Klimaat- en Natuurfonds zal tussen 2024 en 2030 met 2 miljard euro per jaar groeien. Het fonds van 14 miljard euro zal investeringen in infrastructuur en middelen voor kapitaalinvesteringen mogelijk maken in geval van economische neergang. Het zal ook klimaat- en natuurgerelateerde projecten ondersteunen (3 miljard euro).

De fondsen zullen beide worden beheerd door de National Treasury Management Agency (NTMA) en vereisen wetgeving.

E-sigaretten en vapenproducten

In de begroting 2025 zal een belasting op e-sigaretten en vapenproducten worden ingevoerd.

Steun voor vluchtelingen uit Oekraïne

Er zal 2,5 miljard euro worden uitgetrokken voor humanitaire steun aan vluchtelingen uit Oekraïne, inclusief huisvesting, sociale uitkeringen en onderwijs. Er zal ook financiering worden verstrekt voor het Community Recognition Fund, dat gemeenschapsprojecten ondersteunt die aankomsten uit Oekraïne en andere landen verwelkomen en ontvangen.

Ierse diaspora

Er is een aanvullende financiering van € 1,5 miljoen toegewezen aan het Emigrant Support Program (ESP). Dit verhoogt de totale begrotingstoewijzing voor het ESP tot 15,395 miljoen euro in 2024, ter ondersteuning van Ierse gemeenschapsorganisaties over de hele wereld, vooral in gebieden met een stijgend aantal jongere Ierse burgers.

Nationaal breedbandprogramma

Er is een financiering van € 348 miljoen toegewezen aan het Nationale Breedbandprogramma om in 2024 tot 100.000 woningen van glasvezelbreedband te voorzien.

Tarieven van de social security

Pensioenen

Staatspensioen (premievrij)Maximaal weektarief, €
 20232024
Persoonlijk tarief – jonger dan 80 jaar265,30277,30
Persoonlijk tarief – 80 jaar en ouder275,30287,30
Verhoging voor gekwalificeerde volwassene – jonger dan 66 jaar176,70184,70
Verhoging voor gekwalificeerde volwassene – 66 jaar en ouder237,80248,60
Staatspensioen (premievrij)Maximaal weektarief,  €
20232024
66 jaar en ouder254,00266,00
Leeftijd 80 jaar en ouder264,00276,00
Verhoging voor gekwalificeerde volwassene – jonger dan 66 jaar167,80 175,70
Weduwen-, weduwnaar-, (premie)pensioen voor nabestaandenMaximaal weektarief, €
 20232024
Onder de 66 jaar225,50237,50
66 jaar of ouder265,30277,30
80 jaar en ouder275,30287,30
Weduwe, weduwnaarNabestaandenpensioen (premievrij) partnerpensioen20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00

Betalingen in de werkende leeftijd

Werkzoekendenvoordeel20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene146.00 uur154,00
WW UitkeringMaximaal weektarief, €
20232024
25 jaar en ouder220,00232,00
Onder 25129,70141,70
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene (25 jaar en ouder)146.00 uur154,00
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene (jonger dan 25 jaar)129,70141,70
Eenoudergezinsbetaling20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Toelage voor verlaten echtgenotes 20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Voordeel voor verlaten vrouwMaximaal weektarief, €
 20232024
Onder de 66 jaar225,50237,50
66 jaar en ouder265,30277,30
80 jaar en ouder275,30287,30
Landbouwassistentie20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene146.00 uur154,00
Aanvullende bijstandsuitkeringMaximaal weektarief, €Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene, €
 20232024
25 jaar en ouder218.00 uur230,00
Onder de 25 jaar zelfstandig wonend met staatssteun218.00 uur230,00
Onder de 25 jaar en niet zelfstandig wonend129,70141,70

Ziekte, handicap en mantelzorgers

Ziekte-uitkering en letseluitkering20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene146.00 uur154,00
Arbeidsongeschiktheidsuitkering en blindenpensioen2023 2024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene146.00 uur154,00
Arbeidsongeschiktheidsuitkering20232024
Maximaal weektarief, €251,00263,00
Invaliditeitspensioen20232024
Maximaal weektarief, €225,50237,50
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene161.10169,70
ZorgtoeslagMaximaal weektarief, €
 20232024
Onder de 66236,00248,00
66 jaar en ouder274,00286,00
Zorgvoordeel20232024
Maximaal weektarief, €237,00249,00
Toeslag voor thuiszorg20232024
Maandelijkse betaling€ 330,00€ 340,00

Kinderen en gezinnen

Verhoging voor een gekwalificeerd kind
Leeftijd kindWeektarief 2023Weektarief 2024
Onder 12€ 42 (vol tarief)€ 21 (halve prijs)€ 46 (vol tarief)€ 23 (halve prijs)
Leeftijd 12 jaar en ouder€ 50 (volledig tarief)€ 25 (halve prijs)€ 54 (vol tarief)€ 27 (halve prijs)
Terug naar school toelage voor kleding en schoenen20232024
Elk in aanmerking komend kind van 4 tot 11 jaar€ 160,00 per jaar€ 160,00 (geen verandering)
Elk in aanmerking komend kind van 12 jaar en ouder€ 285,00 per jaar€ 285,00 (geen verandering)
Kinderbijslag
 Jaar20232024
Maandelijks tarief, €140,00 per kind140,00 (geen verandering)
Tweelingen:  De kinderbijslag bedraagt ​​anderhalf keer het normale maandbedrag voor elk kind.
Alle andere meerlinggeboorten:  voor elk kind wordt de kinderbijslag betaald tegen het dubbele van het normale maandbedrag.
Inkomensgrenzen voor werkende gezinsbetalingen
Familie grootteInkomensgrens 2023, €Inkomensgrens 2024, €
1 kind591,00645,00
2 kinderen692,00746,00
3 kinderen793,00847,00
4 kinderen884,00938,00
5 kinderen1.010,001.064,00
6 kinderen1.126,001.180,00
7 kinderen1.262,001.316,00
8 kinderen of meer1.358,001.412,00
Gezondheids- en veiligheidsvoordeel20232024
Maximaal weektarief, €220,00232,00
Verhoging voor een gekwalificeerde volwassene146.00 uur154,00
Moederschapsuitkering, Vaderschapsuitkering,Adoptievoordeel, oudervoordeel20232024
Maximaal weektarief, €262,00274,00
Betaling van de GuardianMaximaal weektarief,  
20232024
Guardian’s Payment (bijdragend)203.00 uur215.00 uur
Guardian’s Payment (premievrij)203.00 uur215.00 uur
Overlijdensuitkeringsregeling (onder de regeling voor arbeidsongevallen)Maximaal weektarief, €
20232024
Weduwe, weduwnaar of langstlevende geregistreerde partner (jonger dan 66 jaar)250,50262,50
Weduwe, weduwnaar of langstlevende geregistreerde partner (ouder dan 66 jaar)269,70281,70
Weduwe, weduwnaar of langstlevende geregistreerde partner (ouder dan 80)279,70291,70

Andere betalingen

Soort betalingMaximaal weektarief  
20232024
Brandstoftoeslag33.00 uur 33.00 uur (geen wijziging)
Alleenstaanden22.00 uur22.00 uur (geen wijziging)
Eiland Toename (gespecificeerde eilanden voor de kust)20.00 uur20.00 uur (geen wijziging)
Toelage voor weduwe of nabestaanden (eenmalige betaling)8.0008.000 (geen verandering)

Geplaatst: 16-10-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay, stevepb