Belastingverminderingen en vrijstellingen voor huisvesting

Inleiding

U kunt aanspraak maken op belastingvermindering voor sommige inkomens en uitgaven uit huisvesting. Deze worden hieronder beschreven.

Er is ook een belastingteruggaafregeling, die is bedoeld om starters van nieuwbouwwoningen te helpen de vereiste borgsom te krijgen. 

Huurbelastingkrediet

Voor huur die u in 2022 heeft betaald, kunt u aanspraak maken op heffingskorting.

De hoogte van het tegoed is 20% van uw huurbetalingen in het jaar, tot een maximum van:

  • € 500,- voor een particulier
  • € 1.000 voor een koppel dat samen belastingplichtig is.

Kamerverhuur aftrek

Als u een kamer of appartement in uw woning verhuurt, bent u vrijgesteld van inkomstenbelasting over het bedrag dat uw huurder u betaalt voor huur en andere diensten, tot een maximum van € 14.000 in een belastingjaar.

Kemerverhuur aftrek (Rent-a-room relief) is alléén van toepassing op huurovereenkomsten voor woningen, niet op kortlopende gastarrangementen (B&B’s). De vrijstelling kan ook gelden voor een zelfstandige eenheid (zoals een souterrain) als deze bij uw woning hoort of er direct aan vastzit.

U komt niet in aanmerking voor kamerverhuuraftrek als u de kamer verhuurt aan uw zoon of dochter.

Belasting bij terbeschikkingstelling van kortstondig gastenverblijf (B&B’s)

Als u inkomsten heeft uit het tijdelijk ter beschikking stellen van gelegenheidsbezoekers, bijvoorbeeld via een online accommodatie-boekingssite, dan worden deze inkomsten niet beschouwd als huurinkomsten. Dit komt omdat de bezoekers de accommodatie gebruiken als gasten in plaats van huurders. De belastingdienst heeft een handleiding gepubliceerd over hoe dergelijke inkomsten voor belastingdoeleinden worden behandeld (pdf) .

Belastingvermindering voor verhuurders

De rente van hypotheken waarmee u een huurwoning koopt, verbetert of herstelt, kunt u voor de belastingberekening van uw huurinkomsten aftrekken.

U moet kunnen aantonen dat u alle huurcontracten in de woning heeft aangemeld bij de Residential Tenancies Board (RTB) . Renteaftrek is alleen mogelijk gedurende de periode dat de woning verhuurd is.

Het bedrag aan rente dat u kunt aftrekken over deze hypotheken is de afgelopen jaren gestegen:

  • Voor 2017 was dat 75% van het belang
  • In 2017 was dat 80% van het belang
  • In 2018 was dat 85% van het belang
  • Vanaf januari 2019 is dat 100% van de rente

Rente wordt behandeld als dagelijkse aangroei en de datum waarop de lening is afgesloten is niet relevant.

Belasting bij eigendomsoverdracht

Wanneer de eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen, zijn de financiële voordelen meestal onderworpen aan belasting, maar er zijn enkele vrijstellingen en vrijstellingen van toepassing.

Als u bijvoorbeeld een onroerend goed verkoopt, is elke winst die u maakt over het bedrag dat u ervoor hebt betaald, meestal onderworpen aan vermogenswinstbelasting. Er geldt wel een vrijstelling als de woning het hoofdverblijf is waar u woont.

Als u onroerend goed krijgt als schenking of erfenis, moet u mogelijk vermogensbelasting betalen. Er zijn een aantal vrijstellingen en vrijstellingen van toepassing, ook als de overdracht plaatsvindt tussen echtgenoten of geregistreerde partners of, in bepaalde omstandigheden, als u een huis krijgt dat uw hoofdverblijf is geweest.

Mogelijk moet u ook zegelrechten betalen wanneer het eigendom van een onroerend goed wordt overgedragen, maar er zijn enkele uitzonderingen.

Aanvragen

U kunt heffingskortingen online aanvragen
De contactgegevens van de regionale kantoren van de Belastingdienst zijn beschikbaar op de website van de Belastingdienst.


Geplaatst: 17-03-2023
Bron: Revenue Ierland
Afbeelding: Pixabay, stevepb

Bezoekers lazen ook: