Bemiddeling op de werkvloer

Geschatte leestijd : 4 minuten

Wat is werkplekbemiddeling?

Mediation op de werkplek is een vrijwillig proces dat tot doel heeft geschillen en meningsverschillen op de werkplek op te lossen, vooral tussen individuen of kleine groepen.

De Commissie Werkplekrelaties biedt een bemiddelingsdienst aan . Het is een vertrouwelijke dienst die werknemers en werkgevers bij conflicten de kans geeft om samen met een bemiddelaar tot een gezamenlijk overeengekomen oplossing voor het probleem te komen.

Een mediator is een getrainde professional die geen beslissingen neemt, maar beide partijen helpt elkaar te begrijpen.

Bemiddeling op de werkplek is vrijwillig en beide partijen moeten overeenkomen om deel te nemen en te werken aan een oplossing voor het probleem.

Als er geen overeenstemming wordt bereikt over de oplossing, zullen andere manieren moeten worden gebruikt om de problemen op te lossen, zoals een formele rechterlijke uitspraak .

Waarom gebruik maken van bemiddeling?

Met bemiddeling op de werkplek kan een probleem informeel worden opgelost, door ervoor te zorgen dat alle partijen worden gehoord.

Over het algemeen is het bereiken van overeenstemming via bemiddeling sneller, goedkoper en minder stressvol voor alle betrokkenen dan formele arbitrage of andere processen van derden.

Terwijl beide partijen samenwerken om het probleem op te lossen, hebben zij de oplossing zelf in de hand. Als zowel u als uw werkgever zich inzetten voor een gezamenlijk overeengekomen oplossing, is deze waarschijnlijk effectiever en gaat deze langer mee.

De via bemiddeling bereikte overeenkomst is juridisch bindend. Dit betekent dat het via de rechter kan worden afgedwongen.

Er wordt gebruik gemaakt van bemiddeling voordat de kwestie wordt doorverwezen voor formele arbitrage of andere processen van derden.

Principes van bemiddeling

De Bemiddelingsdienst werkt volgens de volgende principes:

 • Het is een vrijwillig proces; alle partijen moeten akkoord gaan met deelname.
 • Elke partij kan zich op elk moment uit het proces terugtrekken.
 • Het proces is vertrouwelijk, tenzij de partijen anders overeenkomen.
 • Het is snel en start zodra iedereen beschikbaar is.
 • De bemiddelaar is onpartijdig.
 • De nadruk ligt op het vinden van een oplossing voor het geschil die voor alle partijen aanvaardbaar is en die werkt.

Het proces heeft tot doel iedere bij het geschil betrokken persoon de kans te geven gehoord te worden en samen met de andere partij tot een oplossing te komen.

Het is een flexibel proces dat, afhankelijk van de situatie, gezamenlijke bijeenkomsten of bijeenkomsten met de bemiddelaar alleen kan omvatten.

Bemiddelingsdiensten beschikbaar

De Workplace Relations Commission (WRC) biedt de volgende bemiddelingsdiensten:

 • Bemiddeling bij arbeidsrechten of ongelijke behandeling en discriminatieclaims
 • Bemiddeling of facilitering van interne problemen op de werkplek

Arbeidsrechten, ongelijke behandeling en claims over discriminatie

U kunt gebruik maken van de bemiddelingsdienst als u vindt dat uw arbeidsrechten zijn geschonden. U kunt gebruik maken van de bemiddelingsdienst via het online klachtenformulier van het WRC . Beide partijen kunnen via overeenstemming tot een oplossing komen in plaats van via een onderzoek, hoorzitting of formele beslissing.

In bepaalde gevallen kan u de Early Resolution Service (ERS) worden aangeboden, die deel uitmaakt van de Bemiddelingsdienst. Als beide partijen het eens zijn, neemt een vertegenwoordiger van de ERS telefonisch contact met hen op om het geschil via bemiddeling op te lossen.

Burgers kunnen ook gebruik maken van bemiddeling om hulp te krijgen bij zaken die verband houden met ongelijke behandeling of discriminatie in openbare diensten.

Interne problemen op de werkplek

Als u een intern probleem op de werkplek ervaart, is bemiddeling beschikbaar om conflicten op de werkplek informeel op te lossen.

Het soort situaties dat door de Bemiddelingsdienst wordt behandeld zijn onder meer:

 • Persoonlijke meningsverschillen of mensen die problemen hebben met samenwerken
 • Verstoring van werkrelaties
 • Kwesties die voortkomen uit een klachten- en disciplinaire procedure
 • Arbeidsverhoudingskwesties die niet via wettelijke geschillenbeslechtingsprocedures zijn doorverwezen

Hoe u bemiddeling aanvraagt

Idealiter vraagt ​​u samen met de andere partij mediation aan. Het proces werkt het beste als alle partijen het erover eens zijn dat bemiddeling de beste manier is om het probleem op te lossen.

U kunt op de volgende manieren de hulp van de Werkplekbemiddelingsdiensten inroepen:

Wat gebeurt er tijdens mediation?

De WRC zal beslissen welke aanpak het beste kan worden gevolgd: telefonische bemiddeling of face-to-face bemiddeling.

Telefonische bemiddeling

De WRC kan beslissen of de kwestie geschikt is voor telefonische bemiddeling.

De bemiddelaar neemt contact op met de werkgever om te bezien of deze bereid is in te grijpen. Als zij het eens zijn, zal de mediator afzonderlijk telefonisch of per e-mail met de partijen overleggen om hen te helpen tot een oplossing te komen.

Gesprekken zijn vertrouwelijk en partijen bepalen wat de mediator wel en niet met de andere partij mag delen.

Persoonlijke bemiddeling

Soms past een klachtgesprek beter in een face-to-face traject.

De WRC biedt persoonlijke bemiddeling bij:

 • Gelijkheid gevallen
 • Complexere arbeidsrechtszaken, zoals onredelijk ontslag
 • Gevallen waarin de partijen persoonlijke ontmoetingen overeenkomen, zijn geschikter

Face-to-face mediation bestaat uit een reeks bijeenkomsten die op dezelfde dag plaatsvinden.

De mediator spreekt met elke partij afzonderlijk. Hierdoor kan de bemiddelaar:

 • De kwesties vertrouwelijk met beide partijen bespreken
 • Mogelijke oplossingen verkennen, zonder afbreuk te doen aan iemands standpunt. Dit betekent dat dit geen van beide partijen negatief beïnvloedt

De mediator kan de partijen later uitnodigen voor een gesprek, onder begeleiding van de mediator.

Alle informatie die zowel in afzonderlijke als gezamenlijke gesprekken wordt gedeeld, is vertrouwelijk en zal niet met de andere partij worden gedeeld, tenzij dit is overeengekomen.

Bemiddelingsresultaten

U bereikt overeenstemming

Als u tot overeenstemming komt, schrijft de mediator de voorwaarden van een conceptovereenkomst op. Zodra beide partijen tevreden zijn met het ontwerp, wordt aan elke partij een definitieve versie ter ondertekening gegeven.

De uiteindelijke overeenkomst is juridisch bindend en vertrouwelijk.

U komt niet tot overeenstemming

Als er geen gezamenlijke oplossing wordt bereikt, zullen andere manieren moeten worden gebruikt om de problemen op te lossen. De mediator kan de deelnemers helpen beslissen hoe ze het beste verder kunnen gaan. U kunt meer lezen over de handhaving van arbeidsrechten .

Meer informatie

Gedetailleerde informatie over bemiddeling op de werkplek en wat het proces inhoudt kunt u vinden in de WRC Pre-Adjudication Mediation FAQs (pdf) .

Commissie voor Werkrelaties – Bemiddelings- en bemiddelingsdiensten

Lansdowne House
Lansdowne Road
Dublin 4
D04 A3A8

Tel: (01) 613 6700
Lokaal: 0818 80 80 90
Fax: (01) 613 6701
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 22-09-2023
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay, JesseQuinnMedia

Bezoekers lazen ook: