Beroep tegen Social Welfare

Als u denkt dat u ten onrechte een bijstandsuitkering is geweigerd, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij het Social Welfare Appeals Office. U kunt ook in beroep gaan als u het niet eens bent met een beslissing van een beslisser of aangewezen persoon (in het geval van de aanvullende bijstandsregeling). U moet binnen 21 dagen na het verkrijgen van de beslissing op uw claim beroep aantekenen.

Het Social Welfare Appeals Office (SWAO)  opereert onafhankelijk van het Ministerie van Social Protection. Het heeft tot doel een onafhankelijke, toegankelijke en eerlijke beroepsdienst te bieden met betrekking tot het recht op sociale uitkeringen en die dienst op een snelle en hoffelijke manier te leveren. Het Bureau wordt geleid door een Chief Appeals Officer en heeft zijn eigen Appeals Officers die beslissingen nemen over beroepen.

U kunt een lijst krijgen van socialezekerheidsregelingen en uitkeringen die worden gedekt door het Beroepsbureau voor sociale zekerheid….

May you always have these blessing….
a soft breeze when summer comes,
a warm fireside in winter,
and always the warm, soft smile of a friend!