Bescherming Bevolking

Civil Defence is een vrijwilligersorganisatie die eerstelijns nooddiensten en lokale gemeenschappen ondersteunt. De organisatie telt 3.500 leden die in een aantal diensten zijn opgeleid. Hoewel leden lid worden via hun lokale overheid, beheert en ontwikkelt de Civil Defence Branch van het ministerie van Defensie Civil Defence. Zij zorgt voor opleiding, beleidsaansturing en administratieve ondersteuning op nationaal niveau.

Experience is the comb that life gives a bald man.