Betaalde telefoondiensten

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Betaalde telefoondiensten zijn diensten waarvoor u kunt betalen met uw beltegoed of telefoonrekening. Premiumtarief (Premium rate ) betekent dat de nummers méér kosten om te bellen of te sms’en dan andere nummers. Voorbeelden van betaalde telefoondiensten zijn:

 • TV stemmen
 • Donaties aan goede doelen
 • Quizzen en wedstrijden
 • Advies en entertainmentdiensten
 • Beltonen en achtergronden

Betaalde telefoondiensten (ook wel Informatiediensten genoemd ) hebben een uniek voorvoegsel ’15’, bijvoorbeeld 1530 of 1515.

Er zijn ook Premium Rate SMS-diensten (bekend als PSMS), deze worden herkend door een 5-cijferige Short Code die begint met het cijfer 5.

Niet-geografische nummers (zoals 1800-nummers)

Een niet-geografisch nummer (non-geographic number NGN) is een telefoonnummer dat niet is gekoppeld aan een specifieke geografischeregio of ‘area code’. Een NGN is elk telefoonnummer dat begint met 1800 en 0818.

NGN’s zijn geen betaalde telefoondiensten . Bellen naar 1800-nummers is gratis en bellen naar 0818-nummers kost hetzelfde als bellen naar een vast nummer.

Vroeger vermeden veel mensen het bellen van 1850-, 1890- en 076-nummers omdat ze die verwarrend en duur vonden. Deze nummers zijn inmiddels buiten gebruik gesteld. Lees hoe ComReg oproepen naar NGN’s vereenvoudigde .

Kosten van betaalde telefoondiensten

U kunt toegang krijgen tot betaalde diensten via:

 • Vaste telefoons (vast)
 • Mobieltjes
 • Het internet
 • Autokiezers op pc’s
 • Interactieve digitale TV
 • Fax

De diensten worden geadverteerd in gedrukte media en op tv, radio en internet.

Bellen naar betaalde diensten kost meer dan gewone telefoongesprekken en elk prefix heeft specifieke belkosten. De gesprekskosten van mobiele telefoons zijn over het algemeen hoger en de kosten variëren afhankelijk van uw mobiele netwerkoperator.

Betaalde belkosten staan op uw telefoonrekening en worden over het algemeen apart vermeld.

De totale kosten voor de consument worden gedeeld door de netwerkoperator, de serviceprovider of iemand anders die bijdraagt aan de levering van de dienst.

Blokkeer en meld u af voor betaalde telefoondiensten

Als u betaaldiensten van uw telefoon wilt blokkeren, dient u contact op te nemen met uw telefoonaanbieder. Sommige telefoonaanbieders bieden deze service gratis aan.

Afmelden voor een sms-service

Als u zich wilt afmelden voor een Premium SMS-dienst, moet u:

 • Antwoorden per sms op het laatste bericht dat u op uw mobiel hebt ontvangen
 • Stuur het woord STOP

Als u géén 5-cijferig nummer hebt om het naar toe te sturen, vraag dan uw mobiele netwerkoperator om het nummer dat is toegevoegd aan het laatste bericht dat u hebt ontvangen. U moet zich binnen 48 uur na het sms’en van het woord STOP uitschrijven.

ComReg heeft meer informatie over het afmelden van een sms-service en hulp bij het vinden van de contactgegevens van de serviceprovider .

Regels die moeten worden gevolgd door dienstverleners met een hoog tarief

Persoonlijke gegevens

Dienstverleners moeten volledig voldoen aan de bepalingen van de Wet op de gegevensbescherming van 2018 (en eventuele wijzigings- of vervangende wetgeving) voor het verzamelen, verwerken, bewaren, gebruiken en verwijderen van persoonsgegevens.

Services die uw persoonlijke informatie verzamelen, zoals namen, adressen en telefoonnummers (inclusief nummerweergave of nummerweergave) moeten u vertellen waarom ze deze informatie nodig hebben. U moet op de hoogte

worden gesteld als uw gegevens om een andere reden worden gebruikt en de mogelijkheid krijgen om dit te stoppen.

Reclame voor telefoondiensten met een hoog tarief

De reclame voor betaalde telefoondiensten in Ierland op tv, gedrukte media en radio en online moet voldoen aan normen om de consument te beschermen. Bijvoorbeeld:

 • Geen enkele dienst met een hoog tarief mag worden gepromoot als zijnde “gratis”
 • Geen enkel product of dienst mag als “gratis” worden omschreven als u het alléén kunt krijgen door gebruik te maken van een betaalde dienst

Het verlenen van diensten

Premium tariefdiensten moeten worden geautoriseerd door

ComReg. Netwerkoperators mogen pas een Premium Rate Number of SMS Short Code uitgeven als ze de ComReg-autorisatiebrief hebben ontvangen.

Als een dienst niet op kinderen is gericht, moet er een leeftijdswaarschuwing op staan. Dit geldt in het bijzonder voor wedstrijden, alle chat- of datingdiensten, ringtones en logo’s, games en alle abonnementsdiensten.

Als een dienst vereist dat u een prijswaarschuwing ontvangt wanneer u een bepaald bedrag besteedt, moet u op de hoogte worden gesteld wanneer u dat bedrag besteedt.

Dienstverleners moeten een consumentenhulplijn bieden met een live operator om vragen en klachten van consumenten te behandelen. Deze hulplijn moet tijdens de normale kantooruren bereikbaar zijn

Hoe kunt u een klacht indienen

Als u een klacht of probleem heeft, neem dan eerst contact op met de premium rate service provider met uw klacht. Als u niet tevreden bent met hun reactie, kunt u een klacht indienen bij ComReg. Klachten moeten binnen 9 maanden na gebruik van de service worden ingediend , maar uitzonderingen op deze regel zijn ter beoordeling van de toezichthouder. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

Geschillen over de gesprekskosten van een betalende dienst kunnen niet door ComReg worden behandeld. U moet rechtstreeks contact opnemen met de dienstverlener om uw klacht in te dienen.

U kunt meer lezen over betaalde diensten en klagen bij ComReg.

Verdere informatie

Betaalde telefoondiensten in Ierland worden gereguleerd door ComReg (Commission for Communications Regulation) . ComReg werkt volgens een strikte Code of Practice (pdf) , waaraan alle dienstverleners in Ierland zich moeten houden.

ComReg is ook verplicht om consumentenbescherming te waarborgen bij het gebruik van nationale of internationale betaalde diensten, en om procedures te hebben voor het afhandelen van klachten van consumenten die voortkomen uit het gebruik van deze diensten.

Commission for Communications Regulation

One Dockland Central
1 Guild Street
North Dock
Dublin 1
D01 E4XO
Ireland

Tel: (01) 804 9668
Lokaal: 1800 404 404
Telefax: (01) 804 9680
Website: http://www.comreg.ie/
E-mail: consumerline@comreg.ie


Geplaatst: 08/03/2023

Bronnen: zie links in het artikel

Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: