Betalingen aan mantelzorgers

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inhoudsopgave...............klik vakje rechts voor aan/uit

Inleiding

Mantelzorgers kunnen recht hebben op een aantal steunmaatregelen van het Ministerie van Sociale Bescherming. Als u voor iemand, een gehandicapt kind of volwassene of een oudere persoon zorgt, komt u mogelijk in aanmerking voor een mantelzorgvergoeding. De twee belangrijkste sociale uitkeringen voor zorgverleners die fulltime zorg verlenen, zijn de Carer’s Allowance en de Carer’s Benefit. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een jaarlijkse mantelzorgsubsidie.

De mantelzorguitkering is een kortetermijnbetaling die gedurende maximaal 24 maanden wordt betaald aan mensen die hun baan opzeggen om fulltime te zorgen voor iemand die fulltime zorg en aandacht nodig heeft. Na één jaar dienstverband kunnen werknemers een onbetaald zorgverlof van maximaal twee jaar opnemen om fulltime zorg te verlenen aan iemand die dat nodig heeft. Gedurende deze periode kan de mantelzorguitkering worden uitbetaald. Als u voor meer dan één persoon zorgt, worden er extra betalingen gedaan. Als u niet in aanmerking komt voor de mantelzorguitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgtoeslag.

De mantelzorguitkering is een betaling voor mensen die fulltime zorgen voor iemand die fulltime zorg en aandacht nodig heeft en deze minimaal twaalf maanden nodig heeft. U moet voldoen aan een middelentoets en aan de voorwaarde van gewoon verblijf. Een mantelzorgtoeslag tegen het halve tarief wordt betaald samen met bepaalde andere sociale uitkeringen. Dit betekent dat u uw hoofduitkering kunt behouden en ook de halve tarief mantelzorgtoeslag krijgt. Als u Zorgtoeslag ontvangt, heeft u recht op een Gratis Reispas .

Als de persoon voor wie u zorgt jonger is dan 16 jaar, moet u een thuiszorgtoeslag krijgen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgtoeslag.

De thuiszorgtoeslag is een maandelijkse betaling aan de verzorger van een thuiswonend kind met een ernstige handicap. Wanneer uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, kan hij of zij in aanmerking komen voor een invaliditeitsuitkering. Als u uw kind fulltime zorg en aandacht blijft verlenen, kunt u de verzorgersuitkering behouden.

Als u voor een kind ten laste zorgt, heeft u mogelijk recht op een belastingkrediet voor arbeidsongeschikte kinderen . Als u een mantelzorger in dienst heeft, kunt u mogelijk aanspraak maken op een belastingaftrek voor het in dienst nemen van een mantelzorger voor een gehandicapte .

De Carer’s Support Grant is een jaarlijkse uitkering aan mantelzorgers van 16 jaar of ouder die minimaal zes maanden per jaar fulltime zorg verlenen. Deze periode moet echter de eerste donderdag van juni omvatten. Je mag een bepaald aantal uren per week werken. Voor iedere persoon waarvoor gezorgd wordt, wordt een mantelzorgsubsidie ​​betaald. Als u een mantelzorgtoeslag, mantelzorguitkering of thuiszorgtoeslag ontvangt, hoeft u de subsidie ​​niet aan te vragen. Deze wordt automatisch in juni aan u uitbetaald. Met respijtzorg kan iedere mantelzorger even pauze nemen van de zorg.

Volgens de Homevrouw’s Scheme of de HomeCaring Periods Scheme heeft een bepaalde periode van zorg geen invloed op uw eventuele recht op het staatspensioen (premievrij).

Verdere informatie

Er zijn een aantal organisaties die mantelzorgers ondersteunen en adviseren.

Family Carers Ireland

Market Square
Tel: (057) 932 2920
Website: http://www.familycarers.ie
E-mail: info@familycarers.ie


Geplaatst: 05-09-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…