Betalingen aan mantelzorgers

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

Mantelzorgers kunnen recht hebben op een aantal steunmaatregelen van het Ministerie van Sociale Bescherming. Als u voor iemand, een gehandicapt kind of volwassene of een oudere persoon zorgt, komt u mogelijk in aanmerking voor een mantelzorgvergoeding. De twee belangrijkste sociale uitkeringen voor zorgverleners die fulltime zorg verlenen, zijn de Carer’s Allowance en de Carer’s Benefit. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een jaarlijkse mantelzorgsubsidie.

De mantelzorguitkering is een kortetermijnbetaling die gedurende maximaal 24 maanden wordt betaald aan mensen die hun baan opzeggen om fulltime te zorgen voor iemand die fulltime zorg en aandacht nodig heeft. Na één jaar dienstverband kunnen werknemers een onbetaald zorgverlof van maximaal twee jaar opnemen om fulltime zorg te verlenen aan iemand die dat nodig heeft. Gedurende deze periode kan de mantelzorguitkering worden uitbetaald. Als u voor meer dan één persoon zorgt, worden er extra betalingen gedaan. Als u niet in aanmerking komt voor de mantelzorguitkering, komt u mogelijk in aanmerking voor de mantelzorgtoeslag.

De mantelzorguitkering is een betaling voor mensen die fulltime zorgen voor iemand die fulltime zorg en aandacht nodig heeft en deze minimaal twaalf maanden nodig heeft. U moet voldoen aan een middelentoets en aan de voorwaarde van gewoon verblijf. Een mantelzorgtoeslag tegen het halve tarief wordt betaald samen met bepaalde andere sociale uitkeringen. Dit betekent dat u uw hoofduitkering kunt behouden en ook de halve tarief mantelzorgtoeslag krijgt. Als u Zorgtoeslag ontvangt, heeft u recht op een Gratis Reispas .

Als de persoon voor wie u zorgt jonger is dan 16 jaar, moet u een thuiszorgtoeslag krijgen om in aanmerking te komen voor de mantelzorgtoeslag.

De thuiszorgtoeslag is een maandelijkse betaling aan de verzorger van een thuiswonend kind met een ernstige handicap. Wanneer uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, kan hij of zij in aanmerking komen voor een invaliditeitsuitkering. Als u uw kind fulltime zorg en aandacht blijft verlenen, kunt u de verzorgersuitkering behouden.

Als u voor een kind ten laste zorgt, heeft u mogelijk recht op een belastingkrediet voor arbeidsongeschikte kinderen . Als u een mantelzorger in dienst heeft, kunt u mogelijk aanspraak maken op een belastingaftrek voor het in dienst nemen van een mantelzorger voor een gehandicapte .

De Carer’s Support Grant is een jaarlijkse uitkering aan mantelzorgers van 16 jaar of ouder die minimaal zes maanden per jaar fulltime zorg verlenen. Deze periode moet echter de eerste donderdag van juni omvatten. Je mag een bepaald aantal uren per week werken. Voor iedere persoon waarvoor gezorgd wordt, wordt een mantelzorgsubsidie ​​betaald. Als u een mantelzorgtoeslag, mantelzorguitkering of thuiszorgtoeslag ontvangt, hoeft u de subsidie ​​niet aan te vragen. Deze wordt automatisch in juni aan u uitbetaald. Met respijtzorg kan iedere mantelzorger even pauze nemen van de zorg.

Volgens de Homevrouw’s Scheme of de HomeCaring Periods Scheme heeft een bepaalde periode van zorg geen invloed op uw eventuele recht op het staatspensioen (premievrij).

Verdere informatie

Er zijn een aantal organisaties die mantelzorgers ondersteunen en adviseren.

Family Carers Ireland

Market Square
Tel: (057) 932 2920
Website: http://www.familycarers.ie
E-mail: info@familycarers.ie


Geplaatst: 05-09-2022
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.