Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen

Geschatte leestijd : 7 minuten
Afbeelding@Pixabay,Chikilino

Inleiding

De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die tijd hebben doorgebracht in een moeder- en babytehuis of een provinciale thuisinstelling in Ierland.

De betalingsregeling voor moeder- en babyinstellingen is een herstellende erkenningsmaatregel om het lijden en de omstandigheden van voormalige bewoners van moeder- en baby- en provinciale thuisinstellingen te erkennen.

Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen

Op 20 maart 2024 opent de Betalingsregeling Moeder- en Baby-instellingen voor aanvragen.

Er zijn 3 uitkeringen beschikbaar in het kader van de betalingsregeling moeder- en baby-instellingen:

 1. Een algemene betaling
 2. Een werkgerelateerde betaling
 3. Gezondheid ondersteunt

Verkiesbaarheid

Om in aanmerking te komen voor een uitkering in het kader van de Betalingsregeling moet u een bepaalde tijd hebben doorgebracht in een (of meer) van de Instellingen die onder de Betalingsregeling vallen. (PDF) De instellingen die onder de regeling vallen, zijn onderverdeeld in 2 lijsten die worden aangeduid als tabel 1 en tabel 2. U moet op of vóór 31 december van het afsluitende jaar in tabel 1 en tabel 2 bij de instelling zijn ingeschreven.

Als u een gerechtelijke schikking heeft ontvangen met betrekking tot de tijd die u in een instelling(en) hebt doorgebracht, komt u niet in aanmerking voor een algemene betaling of een werkgerelateerde betaling voor dezelfde periode. Het is echter mogelijk dat u nog steeds in aanmerking komt voor gezondheidsondersteuning.

Als de instelling waar u tijd heeft doorgebracht niet op Tabel 1 of Tabel 2 staat, dan is de instelling niet opgenomen in de Betalingsregeling en komt u niet in aanmerking.

In aanmerking komen voor een algemene uitkering

U komt in aanmerking voor een algemene uitkering als u werkzaam was bij een van de instellingen die zijn vermeld in tabel 1 of tabel 2 van de instellingen die onder de betalingsregeling vallen:(PDF)

 • Gedurende ten minste één nacht, als moeder, om redenen die verband houden met uw zwangerschap, de geboorte of de verzorging van uw kind, of
 • Minimaal 180 dagen, als kind

Het Betaalloket zal de informatie in het aanvraagformulier gebruiken om de beschikbare instellingsgegevens te doorzoeken om dit te controleren.

U vindt er informatie over de algemene betalingstarieven voor de tijd die u in een opgenomen instelling doorbrengt (pdf).

In aanmerking komen voor een werkgerelateerde uitkering

U komt in aanmerking voor een werkgerelateerde uitkering als u langer dan 90 dagen in een van de instellingen bent geweest die zijn vermeld in tabel 1 van de instellingen die onder de betalingsregeling vallen(PDF) om redenen die verband houden met zwangerschap, de geboorte of de zorg voor uw kind.

Informatie over de werkgerelateerde vergoedingspercentages voor de tijd die u in een opgenomen instelling doorbrengt, vindt u hier(pdf).

In aanmerking komen voor gezondheidsondersteuning

U komt in aanmerking voor gezondheidsondersteuning als u 180 dagen of langer hebt doorgebracht in een van de instellingen die zijn vermeld in tabel 1 of tabel 2 van de instellingen die onder de regeling vallen. Deze gezondheidsondersteuning is ofwel:

 • Een uitgebreide medische kaart, of
 • Alleen voor mensen die buiten Ierland wonen, een betaling voor gezondheidsondersteuning ter waarde van € 3.000, in plaats van de verbeterde medische kaart

U heeft geen recht op gezondheidsondersteuning als u al gezondheidsondersteuning heeft ontvangen in het kader van de Magdalen Restorative Justice Ex Gratia Scheme.

Hoe meld ik me aan?

Vanaf 20 maart 2024 kunt u de Betalingsregeling aanvragen via het online portaal, dat u op www.gov.ie/paymentscheme kunt openen. Als u online solliciteert, moet u eerst een account aanmaken op het portaal.

Als u liever een papieren versie van het aanvraagformulier gebruikt, kunt u:

 • Download een kopie op gov.ie/paymentscheme, of
 • Neem telefonisch contact op met het Betalingsloket op +353 1 522 9992 (maandag – vrijdag, 9.00 – 18.00 uur) of per e-mail op info@paymentscheme.ie om een kopie van het aanvraagformulier per post of e-mail aan te vragen

U kunt het aanvraagformulier ook krijgen bij uw plaatselijke bibliotheek of citizens information centre

Als u online een aanvraag indient, ontvangt u via het online portaal berichten van het Betalingssysteembureau. Als u per post solliciteert, worden deze berichten u aangetekend toegestuurd.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier, neem dan contact op met het Betalingsloket of uw plaatselijke Centre Citizens Information voor hulp.

Wie kan het aanvraagformulier invullen?

U kunt het aanvraagformulier invullen:

 • Namens uzelf, of met hulp van een besluitvormingsassistent of medebeslisser (als u een formele regeling heeft die betrekking heeft op deze betalingsregeling)
 • Als ondersteuner die een formele regeling heeft getroffen om op te treden namens iemand die mogelijk in aanmerking komt voor de betalingsregeling
 • Als persoonlijk vertegenwoordiger, namens de nalatenschap van een persoon die op of na 13 januari 2021 is overleden

Welke informatie moet ik verstrekken?

Het online aanvraagformulier verschilt enigszins van het papieren aanvraagformulier, dat is verdeeld in 5 secties, maar u moet op beide dezelfde informatie verstrekken.

 • Sectie 1
  Deze sectie is voor de contactgegevens van de persoon die het formulier invult. Ook moet je aangeven in welke hoedanigheid je het formulier invult, bijvoorbeeld voor jezelf, of als ondersteuner.
 • Afdeling 2
  In deze afdeling worden de gegevens vermeld van de persoon die tijd heeft doorgebracht in een (of meer) van de instellingen die onder de regeling vallen. U moet de naam van de instelling weten en, indien mogelijk, de geschatte aankomst- en vertrekdatum. Als u de naam van de instelling niet weet, kunt u deze mogelijk achterhalen met behulp van de Birth Information and Tracing Service.
 • Afdeling 3
  In rubriek 3 moet u aangeven welke uitkeringen u aanvraagt. U kunt slechts één uitkering aanvragen, twee of alle drie, afhankelijk van de tijd die u in de instelling of instellingen doorbrengt.

  U moet ook bevestigen of u, of de persoon voor wie u solliciteert, al dan niet een gerechtelijke schikking heeft ontvangen voor dezelfde periode in de instelling of
  instellingen waarvoor wordt aangevraagd

  Heeft momenteel een medische kaart onder de Magdalen Restorative Justice Ex-Gratia
  Scheme
 • Afdeling 4
  Sectie 4 bevat checklists van de ondersteunende documentatie die bij de aanvraag moet worden verstrekt. Dit hangt af van wie de aanvraag indient, bijvoorbeeld of u namens uzelf een aanvraag indient of dat u een aanvraag indient namens een overleden persoon. U hoeft geen gegevens bij te voegen waaruit blijkt dat u in een instelling hebt doorgebracht.

  Iedereen die een aanvraag indient voor de regeling moet een gewaarmerkt identiteitsbewijs met foto (paspoort, rijbewijs of kaart voor openbare diensten/nationale veiligheidskaart) overleggen.

  In deze fase van het proces kunt u ook aangeven of u prioriteit moet krijgen bij uw aanvraag omdat u ongeneeslijk ziek bent. Het Payment Scheme Office heeft een korte brief van uw arts nodig om dit te bevestigen.

  Ik ben een persoonlijke vertegenwoordiger die een aanvraag indient namens iemand die is overleden
  Als u een aanvraag indient namens iemand die is overleden, moet u een kopie van de overlijdensakte bijvoegen, samen met een aanvullend bewijs van uw recht om op te treden namens de nalatenschap van de overledene, zoals een gecertificeerde Letter of Administration of Grant of Probate. Meer informatie over de documentatie die nodig is als u een aanvraag indient namens iemand die is overleden, vindt u op gov.ie.
 • Afdeling 5
  Verklaring en ondertekening

Wat moet ik doen als ik het aanvraagformulier heb ingevuld?

Wanneer u het aanvraagformulier heeft ingevuld, moet u:

 • Upload uw vereiste bewijsstukken naar het portaal en verzend het formulier (indien online ingevuld), of
 • Stuur het ingevulde formulier en alle andere vereiste bewijsstukken naar Payment Scheme Office, PO Box 13668, Waterford, Ierland

Als u problemen ondervindt bij het scannen of kopiëren van uw bewijsstukken, neem dan contact op met het Betalingsloket op +353 1 522 9992 en zij zullen u helpen.

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb ingediend?

 1. Wanneer uw aanvraag is ontvangen door het Betalingsloket, krijgt het een aanvraagreferentienummer.
 2. Het Payment Scheme Office controleert uw aanvraag om er zeker van te zijn dat alle benodigde informatie is ingevuld en dat andere noodzakelijke documenten zijn bijgevoegd.
 3. Het Payment Scheme Office stuurt u een bevestiging om u te laten weten dat zij uw aanvraag hebben ontvangen en om u het aanvraagreferentienummer te geven, dat u moet gebruiken als u contact met hen moet opnemen in verband met uw aanvraag.
 4. Uw ingevulde aanvraag wordt in een wachtrij geplaatst. Aanvragen worden geprioriteerd op basis van leeftijd. Als de aanvrager terminaal ziek is, wordt de aanvraag in een aparte prioriteitswachtrij geplaatst.
 5. Op basis van de informatie in het aanvraagformulier zal het Betalingsloket uw gegevens opzoeken in alle beschikbare databases en de tijd bevestigen die u in de genoemde instelling(en) hebt doorgebracht.
 6. Het Betaalloket berekent of u recht heeft op een uitkering op grond van de Betaalregeling.
 7. Het Payment Scheme Office stuurt u een document dat een kennisgeving van vaststelling wordt genoemd.

Kennisgeving van vaststelling

In de kennisgeving van vaststelling wordt de beslissing uiteengezet met betrekking tot uw aanvraag en elk aanbod dat aan u wordt gedaan.

Wanneer u de kennisgeving van vaststelling ontvangt, dient u deze aandachtig te lezen. U kunt er maximaal 6 maanden over doen om de in het document beschreven uitkering te overwegen en te accepteren of af te wijzen.

Ondertekenen van een wettelijke verklaring van afstand voor betalingen

Als u besluit een algemene of werkgerelateerde uitkering in het kader van de regeling te accepteren, moet u een wettelijke verklaring van afstand ondertekenen. Het ondertekenen van een verklaring van afstand weerhoudt u er niet van om de betaling die u van de regeling hebt ontvangen te bespreken, als u dat wilt.

Om u te helpen beslissen of u de betaling wilt innen en de verklaring van afstand wilt ondertekenen, heeft u recht op financiële steun van € 500 (ex btw) voor onafhankelijk juridisch advies. U moet betalen voor het juridisch advies, maar het Payment Scheme Office zal u terugbetalen via bankoverschrijving als u hen een kopie van een factuur of een ontvangstbewijs van een advocaat voor het advies stuurt.

Betalingen

Nadat u uw acceptatieformulier en uw ondertekende verklaring van afstand (indien van toepassing) heeft geretourneerd, zal het Payment Scheme Office de betaling aan u zo snel mogelijk via bankoverschrijving regelen.

Voor mensen die in Ierland wonen, worden betalingen die via de betalingsregeling worden toegekend, niet meegeteld als uw middelen worden beoordeeld:

Verbeterde medische kaart

Als u een verbeterde medische kaart heeft gekregen en geaccepteerd, zal de HSE hierover rechtstreeks contact met u opnemen.

Een beoordeling aanvragen

Als u niet tevreden bent met de beslissing op uw aanvraag zoals uiteengezet in de kennisgeving van vaststelling, kunt u een herziening aanvragen. Dit moet binnen 60 dagen na ontvangst van uw kennisgeving van vaststelling gebeuren.

U moet een beoordelingsaanvraagformulier invullen en terugsturen met de redenen waarom u de beoordeling aanvraagt.

U kunt uw ingevulde formulier, samen met eventuele ondersteunende informatie, uploaden via het online portaal of per post opsturen naar het Betalingsloket. Uw verzoek moet binnen 28 dagen worden bevestigd.

Zodra de beoordeling is voltooid, ontvangt u een beoordelingskennisgeving van vaststelling en informatie over hoe u de voordelen kunt accepteren, indien van toepassing.

Beroep aantekenen

Wanneer u de Review Notice of Determination ontvangt, krijgt u ook informatie over uw recht om binnen 60 dagen een onafhankelijk beroep in te stellen tegen deze beslissing. Uw beroep wordt behandeld door een lid van een onafhankelijk panel van beroepsfunctionarissen.

De beslissing van de Appeals Officer is definitief, maar er kan beroep worden aangetekend bij het High Court, door u of door het Appeals Office, in cassatie. Dit moet binnen 28 dagen gebeuren.

Meer informatie en ondersteuning

Het Betalingsloket heeft een informatieboekje (pdf) gepubliceerd over de betalingsregeling voor moeder- en babyinstellingen met details over de regeling en hoe u zich kunt aanmelden.

De Betalingsregeling Moeder- en Baby-instellingen: Uw vragen beantwoord legt ook de regeling uit en hoe deze werkt.

Als u professionele begeleiding nodig heeft, is de National Counseling Service van de Health Service Executive gratis beschikbaar, van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur.

Buiten deze uren biedt Connect Counselling telefonische ondersteuning door een getrainde counselor. Deze service is over het algemeen beschikbaar van maandag tot en met zondag van 18.00 tot 22.00 uur op 1800 477 477.

Mother and Baby and County Home Institutions Information Line

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Openingsuren: Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 17.30 uur

Tel.: +353 1 647 3200

Website: https://www.gov.ie/en/publication/8c6a4-contact-us/

E-mailadres: motherandbabyhomes@equality.gov.ie

Payment Scheme Office (Mother and Baby Institutions Payment Scheme)

Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth

Postbus 13668
Waterford
Ierland

Openingsuren: Maandag – vrijdag, 9u – 18u

Tel.: +353 1 522 9992

Homepage: https://www.gov.ie/en/publication/f5049-contact-us/

E-mail: info@paymentscheme.ie


Geplaatst: 25/04/2024
Bron: Ierse Overheid

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…