Blindenbijstand

Geschatte leestijd : 2 minuten

Bent u blind of slechtziend, dan kunt u de Blindenbijstand aanvragen. Dit is een inkomensafhankelijke uitkering van de Health Service Executive (HSE) voor mensen van 18 jaar of ouder die blind of slechtziend zijn.

U kunt in aanmerking komen voor een blindenbijstand als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

 • U krijgt Blinden Pensioen van het Department of Social Protection (DSP)
 • U heeft een certificaat van visuele beperking van een oogarts en u ontvangt een inkomensonderhoudsuitkering van de DSP, of een gelijkwaardige sociale uitkering uit een ander land
 • U heeft een inkomen dat lager is dan het gecombineerde tarief voor Blinden Pensioen en de Blind Welfare Allowance (hieronder) en u beschikt over een certificaat van visuele beperking van een oogchirurg

Uw gezichtsvermogen

Om in aanmerking te komen voor de blindenuitkering heeft u een van de volgende items nodig om uw gezichtsvermogen aan te tonen:

 • Een certificaat van gezichtsscherpte van uw oogchirurg, of
 • Een brief van Vision Ireland (formeel de Nationale Raad voor Blinden)

Om in aanmerking te komen voor de blindenuitkering moet uw gezichtsvermogen “het beste zicht hebben dat gelijk is aan of minder dan 6/60 in het betere oog of, als het gezichtsveld beperkt is, de breedste gezichtsdiameter een hoek van niet groter dan 20 graden omvat” .

Vul het aanvraagformulier voor een blindenbijstand (pdf) in en dien dit in bij uw plaatselijke gezondheidskantoor met bewijs van uw inkomen en één van de volgende zaken:

 • Gegevens van uw Blindenpensioen
 • Bevestiging dat u bent geregistreerd bij Vision Ireland (formeel de National Council for the Blind)
 • Een certificaat van visuele beperking van een oogchirurg/arts

U kunt een geboorteakte overleggen als u of een familielid dat op het formulier staat, geen PPS-nummer (Persoonlijk Burgerservicenummer) heeft .

Residentiële zorg

Als u in een langdurige woonzorginstelling verblijft, kunt u geen blindenbijstand krijgen. Als u echter in een woonzorgcentrum wordt opgenomen, kunt u uw Blindenbijstand maximaal 8 aaneengesloten weken per periode van 12 maanden behouden.

Het weektarief voor de blindenuitkering bedraagt:

 • € 66,70 voor een alleenstaande
 • € 120,- voor een blind koppel (als beiden in aanmerking komen voor de toeslag)
 • Een extra € 4,40 per kind ten laste

Als u denkt dat de blinde uitkering ten onrechte aan u is geweigerd, kunt u tegen de beslissing in beroep gaan via de HSE-beroepsprocedure .

Verdere informatie

Vision Ireland (formeel National Council for the Blind) kan bevestigen of u voldoet aan de criteria om u als blinde te registreren. U hoeft echter niet aan deze registratiecriteria te voldoen om van de diensten van Vision Ireland gebruik te kunnen maken.

Vision Ireland

Whitworth Road
Drumcondra
Dublin 9
Ireland

Tel: (01) 830 7033

Locall: 1800 911 250

Fax: (01) 830 7787

Homepage: http://www.vi.ie/

Email: info@ncbi.ie


Geplaatst: 07-02-2023
Bron: Ierse Overheid en zie links in het artikel

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.