Brandweer

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

De brandweer reageert op noodsituaties zoals branden, ongevallen of andere incidenten waarbij mensenlevens of eigendommen in gevaar zijn.

Ze vallen onder uw lokale overheid, waarbij het ministerie van Huisvesting, Lokaal Bestuur en Erfgoed een adviserende en beleidsvormende rol speelt.

De brandweer in Ierland wordt bemand door fulltime en parttime brandweerlieden. Zij staan 24 uur per dag paraat.

Als u in noodgevallen de brandweer nodig hebt, belt u 112 of 999.

Rol van de brandweer

 • De brandweer voert de volgende taken uit:
 • Hulp bij branden, verkeersongevallen en chemische of gevaarlijke lozingen
 • Ondersteuning van de ambulancedienst Uitvoeren van inspecties op gebouwen
 • Contact onderhouden met de instanties voor bouwcontrole over brandveiligheidscerti caten
 • Afgifte van vergunningen voor openbare evenementen Opleiding geven in brandveiligheid en eerste hulp
 • De civiele bescherming ondersteunen bij het voorzien in een reservebrandweer

Brandveiligheidscertificaat

Een brandveiligheidscerti caat (Fire Safety Certi cate (FSC) bevestigt dat een voorgesteld gebouw aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Het wordt afgegeven door de Building Control Authority, die advies inwint bij hooggeplaatste leden van de brandweer. Zij garanderen dat het ontwerp van een gebouw voldoende vluchtmogelijkheden biedt en de uitbreiding van een brand beperkt.

Meer informatie over FSC’s en hoe u er een aanvraagt, vindt u op de website van uw plaatselijke overheid.

Inspecties van gebouwen

Leden van de brandweer kunnen elk gebouw inspecteren dat onder hun bevoegdheid valt. Zij kunnen vragen naar de volgende gegevens:

 • Het aantal werknemers of bewoners in het gebouw Het doel van elke kamer of ruimte in het gebouw
 • de voor de constructie van het gebouw gebruikte materialen
 • Alle o ciële documenten met betrekking tot de veiligheid van het gebouw
 • Tekeningen of plattegronden van het gebouw

Als een brandinspecteur niet tevreden is over de veiligheid van een gebouw, kan hij een verzoek indienen bij het Hooggerechtshof om het gebouw te modereren of veilig te maken. Hij kan ook vragen dat de bouw wordt stilgelegd totdat de kwestie is opgelost.

Als het Hooggerechtshof het bevel toekent, moeten de eigenaars van het gebouw de gespecificeerde wijzigingen aanbrengen.

Het is een overtreding om een brandinspecteur te hinderen, te belemmeren of de toegang te weigeren.

Opslag van benzine

Brandweerkorpsen geven vergunningen af aan mensen die grote hoeveelheden benzine of gevaarlijke sto en in voorraad hebben. Aanvragers moeten plannen en kaarten van hun terrein en van eventuele aangrenzende terreinen bij hun plaatselijke overheid indienen. Alvorens een vergunning af te geven, zal de brandweer ervoor zorgen dat alle gevaarlijke sto en veilig worden opgeslagen en op voldoende afstand van nabijgelegen gebouwen. Op de website van de Health and Safety Authority vindt u meer informatie over de regels voor de opslag van benzine en over vergunningen.

Bewustmaking rond brandveiligheid

De brandweer verhoogt ook het bewustzijn rond brandveiligheid via campagnes op traditionele en sociale media. Zij moedigen het publiek aan rookmelders te controleren, overbelaste stopcontacten te vermijden en een vluchtplan te hebben in geval van brand.

De nationale brandveiligheidsweek vindt elk jaar in oktober plaats.

Financiering

De brandweer in Ierland wordt uit drie bronnen gefinancierd door:

 • Overheid
 • Commerciële tarieven
 • Heffingen

Lokale overheden mogen kosten aanrekenen voor brandweerdiensten. De tarieven kunnen variëren naar gelang van de verschillende autoriteiten en de aard van de verleende dienst.

U kunt zich tegen brandweerkosten verzekeren bij uw opstalverzekeraar

Nadere informatie en contact

De brandweerwet van 1981 is de belangrijkste wetgeving die regelt hoe de brandweer functioneert.

Als u in noodgevallen de brandweer nodig hebt, belt u 112 of 999.


Geplaatst: 16-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: