Briefadres in Nederland aanvragen? Hoe en waarom, tekst en uitleg

Geschatte leestijd : 2 minuten

Wat kun je allemaal met een briefadres?

Een briefadres is het adres van een ander persoon of van een instelling waar uw post naar toe gestuurd kan worden. Zoals brieven, belastingformulieren of een stempas. Met een briefadres bent u zonder woonadres toch bereikbaar. Een briefadres is daarom nooit een postbus. Het briefadres kan alleen in Nederland zijn.

Geldigheid

Een briefadres is 6 maanden geldig. Het is alleen een administratief adres, u woont hier niet. Iemand die op een briefadres ingeschreven staat, telt niet mee als bewoner op dat adres.

Heeft briefadres gevolgen hoofdbewoner?

Iemand zonder vast woonadres kan een briefadres van een familielid, vriend of kennis gebruiken. De hoofdbewoner moet hiervoor wel toestemming geven. Het geven van een briefadres door de hoofdbewoner heeft geen gevolgen voor zijn of haar uitkeringen en toeslagen.

Aanvragen briefadres

Om u te laten inschrijven op een briefadres in de BRP moet u in elk geval het volgende meenemen:

 1. een identiteitsbewijs van uzelf;
 2. een ondertekende schriftelijke toestemming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de hoofdbewoner van het briefadres;
 3. een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) van de briefadresgever.

Wie mogen briefadresgever zijn?

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat post van de overheid u bereikt. Denk aan brieven, belastingformulieren, een stempas of een dagvaarding. De briefadresgever is óf een natuurlijk persoon; óf een instelling die door de gemeente is aangewezen. Als er geen briefadres beschikbaar is, kan de gemeente ook optreden als briefadresgever. U kunt als briefadres geen postbus gebruiken.

Een persoon als briefadresgever

 • Iemand die is ingeschreven in de BRP op een woonadres kan briefadresgever zijn. Het briefadres is dan het woonadres van die persoon. Dit kan in elke gemeente in Nederland zijn. U moet wel schriftelijk toestemming hebben van deze persoon.

Een instelling als briefadresgever

 • De briefadresgever kan ook een instelling zijn die volgens het college van burgemeester en wethouders briefadresgever mag zijn. Bijvoorbeeld een instelling voor maatschappelijke opvang. Het briefadres is dan het adres van de instelling.
 • Uw gemeente. 

Wanneer er geen woonadres is en er geen briefadresgever beschikbaar is, dan is de gemeente per 1 januari 2022 wettelijk verplicht iemand ‘ambtshalve’ in te schrijven op een briefadres . Dat kan het adres van een gemeentehuis zijn óf een adres van een instelling waar de gemeente mee samenwerkt. Helaas vertonen veel gemeenten hierin een starre houding. Onjuiste informatie en een “kastje naar de muur” houding zorgen voor veel problemen en onterechte afwijzingen.

Voorbeeld verklaring briefadresgever

Ondergetekende:
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode: Woonplaats:
Tel.nummer:
Email:
verklaart toestemming te geven aan genoemde briefadreshouder om mijn adres te gebruiken als briefadres en ben op de hoogte van de volgende verplichtingen die dit met zich meebrengt: Ik ben verplicht ervoor te zorgen dat de poststukken, die bestemd zijn voor de briefadreshouder, die persoon ook bereiken.

Briefadreshouder.
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
SOFI nr.:

Getekend te:________________Datum:_____________________
Briefadreshouder: Briefadresgever:
___________________________ __________________________


Geplaatst: 24-06-2023
Bron: Gemeente Hengelo
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.