BTW-teruggave op hulpmiddelen en toestellen gebruikt door mensen met een beperking

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

Als u in Ierland woont en een lichamelijke of geestelijke handicap heeft, kunt u mogelijk de belasting over de toegevoegde waarde (btw) terugkrijgen op bepaalde hulpmiddelen en apparaten die u nodig heeft.

Er kan ook een terugbetaling mogelijk zijn voor iemand die betaalt voor hulpmiddelen en toestellen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik door iemand anders met een beperking.

Deze regeling BTW-teruggaaf op hulpmiddelen en hulpmiddelen kan van toepassing zijn op aanpassings- en installatiewerkzaamheden die worden uitgevoerd om een ​​woning geschikter te maken voor een oudere of een persoon met een beperking – zie ‘Woningaanpassingen’ hieronder.

De regeling geldt niet als er geen BTW in rekening is gebracht over uw aankoop. Op rolstoelen geldt bijvoorbeeld een nultarief voor de BTW.

Op grond van het Besluit BTW (teruggave van belasting) (nr. 15) 1981 kunt u aanspraak maken op BTW-teruggave op hulpmiddelen en apparaten die u helpen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten thuis of op het werk. De belastingdienst kan om medisch bewijs van uw handicap vragen.

Op diensten en op de verhuur van hulpmiddelen en apparaten is geen BTW-teruggave toegestaan.

Om een ​​BTW-teruggave aan te vragen, moet u:

 • Woon in Ierland
 • Een handicap hebben
 • Het hulpmiddel of apparaat nodig hebben om te helpen bij dagelijkse activiteiten

Het hulpmiddel of apparaat moet eigendom zijn van de persoon met de handicap en uitsluitend voor diens gebruik bestemd zijn. Als de BTW-teruggaaf wordt aangevraagd door iemand anders dan de gebruiker van het hulpmiddel of apparaat, kan de Belastingdienst om bewijs vragen dat het hulpmiddel uitsluitend eigendom is van de persoon met de handicap en uitsluitend voor diens gebruik bestemd is. In dit geval mag de koper de goederen niet uit zijn eigen bedrijf halen.

Voorbeelden van subsidiabele hulpmiddelen en hulpmiddelen zijn onder meer:

 • Huishoudelijke hulpmiddelen, bijvoorbeeld eet- en drinkhulpmiddelen
 • Inloopbaden
 • Commode stoelen
 • Opklapbare stoelen en gespecificeerde stoelen
 • Brailleboeken
 • Takels en liften, inclusief trapliften
 • Communicatiehulpmiddelen

De Belastingdienst heeft meer informatie over hoe u BTW kunt terugvragen op hulpmiddelen en apparaten voor mensen met een beperking .

Als u uw woning laat verbeteren of aanpassen om deze toegankelijker te maken, kunt u mogelijk aanspraak maken op teruggaaf van de BTW die u heeft betaald over de kosten van installatie- en aanpassingswerkzaamheden. Mogelijk komt u ook in aanmerking voor een subsidie, zoals de Woonaanpassingspremie voor mensen met een beperking , de Subsidieregeling Mobiliteitssteun of de Regeling Woonhulp Ouderen . Lees meer over huisvestingssubsidies en -regelingen .

U kunt aanspraak maken op kwijtschelding of teruggaaf van de kentekenbelasting (VRT), teruggave van BTW bij aankoop van een voertuig en teruggave van BTW op de kosten van aanpassing van een voertuig, tot een maximumbedrag. Meer informatie vindt u in ons document Belastingvermindering voor gehandicapte bestuurders en passagiers .

U kunt online een aanvraag indienen via eRebetalingen in de myAccount- service van Revenue of ROS .

U kunt ook een aanvraag indienen door het formulier VAT61a (pdf) in te vullen en te retourneren aan de Belastingdienst (zie ‘Meer informatie’ hieronder).

U moet ondersteunende documentatie bij uw claim voegen, bijvoorbeeld originele facturen voor alle goederen in de claim of, in het geval van geïmporteerde goederen, bonnen voor de bij invoer betaalde btw. Bij een huurkoopovereenkomst dient u een kopie van de overeenkomst en de factuur mee te sturen.

U moet uw aanvraag indienen binnen vier jaar na het einde van het belastbare tijdperk waarin u het hulpmiddel of het apparaat hebt gekocht. Belastbare tijdperken binnen elk jaar zijn:

 • Januari februari
 • Maart april
 • Mei juni
 • Juli augustus
 • September oktober
 • November december

Voor meer informatie of om terugbetaling van een hulpmiddel of apparaat aan te vragen, kunt u contact opnemen met:

Central Repayments Office

Office of the Revenue Commissioners

M: TEK II-building
Armagh Road
Monaghan
H18 YH59
Ierland
Tel: 047 62 100
Website: http://www.revenue.ie


Geplaatst: 29-03-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.