Bureau van de Ombudsman

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Het bureau van de ombudsman onderzoekt klachten van leden van het publiek die vinden dat ze oneerlijk zijn behandeld door een overheidsinstantie.

Het onderzoekt ook klachten over openbare dienstorganisaties die er niet in slagen om toegankelijke gebouwen, diensten en informatie aan te bieden, zoals vereist in de Disability Act 2005 .

Het bureau van de ombudsman is onafhankelijk en klachten moeten op eerlijke en transparante wijze worden onderzocht. Het is gratis om zijn diensten te gebruiken.

De huidige ombudsman is Ger Deering. Hij werd in januari 2022 door de president benoemd .

Waarover kunt u klagen bij de Ombudsman?

U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman als u ontevreden bent over de dienstverlening van:

  • Overheidsinstanties
  • Lokale autoriteiten
  • De Health Service Executive ( HSE )
  • Onderwijsinstellingen van het derde niveau
  • Particuliere verpleeghuizen

Een volledige lijst is beschikbaar op de website van de Ombudsman .

kunt bij de Ombudsman geen klacht indienen over:

U kunt een volledige lijst van vrijgestelde agentschappen lezen .

U dient eerst een klacht in te dienen bij de betreffende dienstverlener. Het Bureau van de Ombudsman heeft informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij een dienstverlener .

Welk soort klachten kan de Ombudsman onderzoeken?

De Ombudsman kan een klacht onderzoeken als u van mening bent dat een overheidsinstantie u verkeerde informatie heeft gegeven of als uw klacht niet correct is behandeld.

Ook kunnen zij een besluit onderzoeken waarvan u denkt dat het oneerlijk is, of waarvan de reden voor het besluit niet goed aan u is uitgelegd. U kunt ook klagen over vertraging bij het nemen van een besluit door een openbaar lichaam.

Er zijn bepaalde klachten die de Ombudsman niet kan onderzoeken, waaronder klachten over:

  • Klinische beoordelingen van artsen of andere medische professionals
  • Vacatures
  • Beslissingen met betrekking tot immigratie of naturalisatie
  • Hoe gevangenissen worden gerund

U kunt de volledige lijst lezen op de website van de Ombudsman .

De Ombudsdienst kan een klacht niet onderzoeken als u voor dezelfde klacht al een gerechtelijke procedure bent begonnen tegen een overheidsinstantie.

Hoe worden klachten bij de Ombudsman onderzocht?

De Ombudsman beslist eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. Als ze kunnen, beginnen ze een vooronderzoek en vragen ze de overheidsinstantie om relevante informatie te verstrekken. U kunt in dit stadium ook informeel worden geïnterviewd.

Zodra de informatie is verzameld, beslist de Ombudsman of een formeel onderzoek nodig is.

Bij een formeel onderzoek stelt de Ombudsman in overleg met u een klachtverklaring op. Het onderzoek wordt in beslotenheid en meestal schriftelijk uitgevoerd. De Ombudsman kan alle informatie, dossiers of documenten opvragen die hem helpen bij het uitvoeren van het onderzoek. Aan het einde van het onderzoeksproces moet de Ombudsman u op de hoogte brengen van zijn beslissing

Afhankelijk van de uitkomst kunnen ze de aanbieder vragen om zijn beslissing te wijzigen of een verklaring, compensatie of beide aanbieden. De Ombudsman kan alleen aanbevelingen doen. Zijn beslissingen zijn niet juridisch bindend.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop de Ombudsman uw klacht heeft onderzocht, kunt u een herziening aanvragen .

Hoe een klacht indienen

U dient eerst een klacht in te dienen bij de betreffende dienstverlener. Het Bureau van de Ombudsman heeft informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij een dienstverlener .

Als uw klacht aan de bovenstaande criteria voldoet, kunt u het proces starten door een online formulier in te vullen . U kunt ook:

Klachten moeten binnen 12 maanden na de beslissing of handeling waarover u wilt klagen, zijn ontvangen . De Ombudsman kan een klacht na deze termijn onderzoeken als er een goede reden is voor de vertraging.

Verdere informatie en contacten

Bureau van de Ombudsman

6 Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 W773
Ierland

Tel: +353 (0)1 639 5600

Website: https://www.ombudsman.ie/


Geplaatst: 11-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay, herbinisaac

Bezoekers lazen ook: