Toon hoofdcategorieën Verberg hoofdcategorieën
image

Belasting voor zelfstandigen

Geschatte leestijd : 4 minuten Als u zelfstandige wordt, moet u zich bij de Belastingdienst inschrijven als zelfstandige. U betaalt belasting over de winst uit uw onderneming en over alle andere inkomsten die u heeft. Als u…

belastingwerken
image

Belastingverminderingen en vrijstellingen voor huisvesting

Geschatte leestijd : 2 minuten Huurbelastingkrediet Voor huur die u in 2022 heeft betaald, kunt u aanspraak maken op heffingskorting. De hoogte van het tegoed is 20% van uw huurbetalingen in het jaar, tot een maximum van: € 500,-…

belastingsociale zaken
image

Scheiding, echtscheiding en inkomstenbelastingkredieten en -verminderingen

Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Wanneer een echtpaar besluit uit elkaar te gaan en de scheiding waarschijnlijk permanent zal zijn, heeft dit gevolgen voor…

belastingverminderingen
image

Inleiding tot de inkomstenbelastingverminderingen en -teruggaves

Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Wat zijn heffingskortingen? Heffingskortingen verminderen het bedrag dat u aan belasting betaalt. Wat zijn belastingvoordelen? Belastingvoordelen verlagen het bedrag…

belastingbelastingverminderingenfinanciën
image

Belastingvermindering en andere belastingkwesties voor huurders

Geschatte leestijd : 3 minuten Huurbelastingkrediet In december 2022 is er een nieuwe Huurkorting ingevoerd voor mensen die een eigen huurwoning betalen. De heffingskorting is 20% van de huur die u in een jaar heeft …

belastingwoning huren
image

Gids voor zelfevaluatie inkomstenbelasting

Geschatte leestijd : 5 minuten In deze gids worden de basisprincipes van het zelfbeoordelingssysteem uitgelegd zoals dit van toepassing is op de Income Tax (IT) (Inkomstenbelasting). Er is informatie over: Vermogenswinstbelasting…

belasting
image

Belastingheffing op pensioenen

Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Over het algemeen zijn de inkomsten uit pensioenen belastbaar. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe inkomsten uit pensioenen worden belast….

belastingfinanciën
image

Belastingvermindering op pensioenen

Geschatte leestijd : 2 minuten Inleiding Als u aangesloten bent bij een goedgekeurde pensioenregeling, kunt u belastingvermindering krijgen op uw bijdragen aan de regeling. U…

belastingfinanciën
image

Belastingkortingen en -verminderingen op het gebied van werkgelegenheid

Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Hoeveel belasting u betaalt, hangt af van uw inkomen. Hier leest u meer over de berekening van uw inkomstenbelasting . Door de inkomstenbelastingvermindering…

belastingfinanciën
image

Belastingheffing op sociale uitkeringen

Geschatte leestijd : 5 minuten Informatie Alle inkomsten in Ierland zijn doorgaans onderworpen aan belasting. Uw sociale uitkering kan al dan niet als belastbaar worden beschouwd,…

belastingfinanciënuitkeringen-schemes