Cookies en gebruikersinformatie

Cookies

Als u Wegwijzer-in Ierland bezoekt, wordt een PHP-session cookie op u computer geplaatst om de werking van onze website soepel te laten verlopen. Dit cookie wordt van uw computer verwijderd zodra u uw browser sluit. Als u op ‘accepteren’ klikt op de cookiemelding onder in uw scherm, wordt een cookie geplaatst dat bepaalt of er wel of geen andere cookies worden geplaatst. Dit soort cookies zijn de ‘functionele cookies’ die nodig zijn voor het goed functioneren van de website.

Dan zijn er de zogenaamde ‘cookies van derden’ die niet door Wegwijzer-in Ierland, maar door andere sites op uw computer worden gezet. Zo maken we gebruik van de diensten van Google. Google Analystics telt voor ons het aantal bezoekers en Wegwijzer-in Ierland.com wordt tegen aanvallen beveiligd door Recaptcha. Ook zij plaatsen cookies.

Als u cookies weigert heeft dat geen invloed op de inhoud van onze site, maar sommige scripts zullen niet goed werken.

Als u echt niet wilt dat er cookies op uw computer worden gezet, kunt u er ook voor kiezen om ze standaard te weigeren. Dat kunt u doen door de instellingen in uw browser aan te passen of door een adblocker te installeren. Dan bent u meteen voor alle websites klaar.

Hier vind u meer info over de cookiewet.

Doelstelling van Wegwijzer in Ierland:

Wegwijzer in Ierland heeft als doel informatie over Ierland te verstrekken voor Nederlandstaligen die in Ierland verblijven of plannen hebben om naar Ierland te emigreren. Het verstrekken van de bedoelde informatie geschiedt hobbymatig zonder enig winstbejag

Persoonsgegevens

Wegwijzer in Ierland verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, van de Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wegwijzer in Ierland gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen voor de afhandeling van uw aanmelding.

Grondslag van de verwerking van uw gegevens:

Wegwijzer in Ierland moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op één van de grondslagen uit artikel 8 van de Wbp. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, sub a, van de Wbp).
Wegwijzer in Ierland kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Door het invullen van het contactformulier geeft u hiermee expliciet toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens:
Artikel 13 Wbp verplicht Wegwijzer in Ierland om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier tijdens de verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. (https)

Ontvanger van uw persoonsgegevens:

Alléén de eigenaar van deze website heeft inzage in uw persoonsgegevens.

Verwerking en gebruik van uw gegevens:

De gegevens die u ons toevertrouwt worden in onze administratie verwerkt en alléén gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. De eigenaar van deze website zal nimmer uw gegevens of een deel daarvan gebruiken voor doeleinden waarvoor ze niet zijn bedoeld. Ook zullen uw gegevens niet aan derden worden verstrekt anders dan voor het afhandelen van uw verzoek met voorafgaande toestemming door u verleen

Bewaartermijn van uw gegevens:

Wegwijzer in Ierland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het afhandelen van uw hulpvraag (artikel 10, lid 1, van de Wbp

Uw AVG-Privacyrechten:

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Wegwijzer in Ierland verwerkt, dan kunt u via het contactformulier onderaan de pagina inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Wegwijzer in Ierland wordt vertegenwoordigt door Paul Subelack als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoongegevens.
De verwerkingsverantwoordelijke is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat de verwerkingsverantwoordelijke beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier
De verwerkingsverantwoordelijke is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Disclaimer

De eigenaar van deze website, Paul Subelack, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolkomenheden of mogelijke onjuistheden in de berichtgeving die zijn ontstaan door wettelijke maatregelen of door veranderde situaties. Als gebruiker van deze website dient u zélf te controleren of de vermelde adviezen en/of richtlijnen nog actueel en correct zijn.