Douaneregels voor goederen tabak en alcohol

Geschatte leestijd : 3 minuten

Vrijstelling van invoerrechten

Algemene goederen

U kunt goederen vrij van rechten en belastingen invoeren als hun gezamenlijke waarde niet meer bedraagt dan:
430 euro als u 15 jaar of ouder bent
of
215 euro als u jonger bent dan 15 jaar.
Als één enkel artikel meer waard is dan uw vrijstelling, moet u rechten of belastingen betalen over de volledige waarde. Als u belastingvrije goederen terugbrengt die u tijdens uw vertrek uit Ierland hebt gekocht, tellen deze mee voor uw vrijstelling.

Alcohol en tabakproducten

Naast uw belastingvrije som voor algemene goederen hebt u vrijstellingen voor alcohol en tabaksproducten.

Tabaksvrijstellingen voor personen die van buiten de Europese Unie (EU) reizen:

Tabaksproducten

 1. sigaretten
 1. cigarillo’s
 1. sigaren

of

 1. gram rooktabak.

U kunt uw vrijstelling hierboven in onderdelen splitsen, bijvoorbeeld 100 sigaretten en 50 cigarillo’s.

De invoer van niet voor roken bestemde tabak voor oraal gebruik is in het algemeen verboden.

Alcoholvrijstellingen voor personen die van buiten de EU reizen

Alcoholproducten

1 liter sterke drank (whisky, gin, wodka, enz.)

of

2 liter andere alcoholische dranken met niet meer dan 22% alcohol (bijvoorbeeld port, sherry, mousserende wijn en sommige likeuren).

U kunt uw toegestane hoeveelheid alcohol splitsen in onderdelen, bijvoorbeeld 0,5 liter sterke drank en 1 liter port.

 • Wijn en bier
 • 4 liter wijn ( niet-mousserend)
 • 16 liter bier.

In voorkomend geval worden douanerechten, accijnzen en belasting over de toegevoegde waarde (BTW) geheven op goederen die de belastingvrije hoeveelheden overschrijden.

Vrijstellingen voor bemanningen

Voor transportbemanningen gelden gereduceerde alcohol- en tabakstoeslagen.

Tabaksvrijstelling voor bemanningsleden

Tabaksproducten

 1. sigaretten
 1. cigarillo’s
 1. sigaren

of

 1. gram rooktabak.

Alcoholvergoedingen voor bemanningsleden

Alcoholproducten

0,35 liter sterke drank (whisky, gin, wodka, enz.)

of

 • 0,50 liter andere alcoholische dranken met niet meer dan 22% alcohol (bijvoorbeeld port, sherry,
 • mousserende wijn en sommige likeuren).
 • Wijn en bier
 • 0,75 liter (niet-mousserende) wijn
 • 4 liter bier.

Hoe berekent u wat u moet betalen?

Douanerechten

Douanerechten zijn meestal een percentage van de waarde van het artikel. U vindt de tarieven in de TARIC-databank.

Standaard douanerecht

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een standaardtarief van 2,5% douanerecht. Dit standaardtarief kan worden toegepast op niet-commerciële goederen met een waarde van 700 euro of minder per persoon. Om te bepalen of de waarde meer dan 700 euro bedraagt, wordt het volgende buiten beschouwing gelaten

de vrijstelling (€430 of €215)

en

de waarde van goederen die niet aan douanerechten zijn onderworpen.

Het standaardtarief geldt niet voor handelsgoederen en tabaksproducten.

Particulieren kunnen ervoor kiezen de goederen in te klaren tegen het tariefrecht in plaats van het standaardtarief.

Accijns

Naast douanerechten worden accijnzen geheven op alcohol en tabaksproducten.

Belasting op de toegevoegde waarde (BTW)

Bij invoer moet btw worden betaald tegen het tarief dat op het artikel van toepassing zou zijn als het in Ierland werd gekocht. De waarde van de goederen voor de berekening van de btw is hun douanewaarde, vermeerderd met het bedrag van eventuele andere rechten.

Voor verschillende soorten goederen gelden verschillende btw-tarieven.

Berekening van douanerechten en btw op niet-commerciële invoer in de bagage van een particulier

Hieronder staan slechts voorbeelden van hoe de rechten worden berekend. De tarieven kunnen van tijd tot tijd veranderen.

Voorbeeld 1, volledig tarief + BTW

Voorbeeld 2, standaardtarief + BTW

Verboden of beperkte goederen in bagage

Sommige goederen zijn niet toegestaan, voor andere gelden beperkingen. Als u een van de volgende goederen heeft, moet u deze aangeven bij een douanebeambte:

 • huiskatten of honden
 • illegale of gevaarlijke drugs
 • onfatsoenlijke of obscene goederen
 • bepaalde voedingsmiddelen (voornamelijk vlees, melk, vis of producten daarvan) producten van bedreigde diersoorten
 • beschermde voorwerpen van internationaal erfgoed geneesmiddelen
 • vuurwapens, wapens, vuurwerk of explosieven levende of dode dieren, vissen, vogels of planten orale rookloze tabak.

Raadpleeg voor meer informatie deze volledige engelstalige lijst met verboden en beperkingen, of neem contact op met een douanebeambte in een willekeurige haven of luchthaven.


Geplaatst: 20/03/2023
Bron: Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: