Een klacht indienen over een gezondheidszorgdienst

Geschatte leestijd : 4 minuten

Klachtensysteem voor publieke gezondheidszorgdiensten

Er is een HSE-klachtensysteem voor iedereen die gebruik maakt van:

 • Volksgezondheids- of sociale zorgdiensten verleend door de HSE
 • Dienstverleners die namens de HSE gezondheids- of sociale zorgdiensten verlenen

Als u een klacht wilt indienen over uw ervaring in een openbaar ziekenhuis , kan de Patient Advocacy Service (PAS) informatie en ondersteuning bieden. De dienst is onafhankelijk, gratis en vertrouwelijk en is van toepassing op openbare acute ziekenhuizen die worden gefinancierd door de HSE.

Particuliere gezondheidszorgdiensten

Als u een klacht indient over een particuliere gezondheidszorgdienst, kunt u rechtstreeks een klacht indienen bij de particuliere dienstverlener of contact opnemen met de toezichthoudende instantie. Bij de HSE, de Ombudsman of de Kinderombudsman kunt u doorgaans niet klagen over particuliere gezondheidszorgdiensten.

Waar kunt u over klagen?

U kunt een klacht indienen over een gedraging van de HSE of dienstverlener die u aangaat en die volgens u niet eerlijk of betrouwbaar is als administratieve praktijk .

Administratieve praktijk betekent de manier waarop beslissingen worden genomen en hoe diensten functioneren.

De administratieve praktijk wordt bijvoorbeeld niet als eerlijk of betrouwbaar beschouwd als deze:

 • Genomen zonder de juiste autoriteit
 • Genomen op irrelevante gronden
 • Het resultaat van nalatigheid of onzorgvuldigheid
 • Gebaseerd op verkeerde of onvolledige informatie
 • Onterecht discriminerend

Klachten die niet onder de dekking vallen

U kunt niet klagen over:

 • Een kwestie die onderwerp is of is geweest van een gerechtelijke procedure bij een rechtbank of tribunaal
 • Een klinisch oordeel (medische beslissing) van een persoon die namens de HSE of een dienstverlener handelt
 • Een actie ondernomen door de HSE of een dienstverlener die uitsluitend gebaseerd was op het advies van iemand die gebruik maakte van zijn klinische oordeel
 • De werving, aanstelling of voorwaarden van een medewerker of adviseur van de HSE of een dienstverlener
 • De registratie van geboorten, huwelijken en sterfgevallen waartegen beroep kan worden ingesteld (artikel 60 van de Wet op de Burgerlijke Stand 2004 )
 • Iets dat een onderzoek van de Gardaí zou kunnen belemmeren
 • Een kwestie die aanhangig is gemaakt bij een andere wettelijke klachtenprocedure (dit staat er niet aan in de weg dat een klachtenfunctionaris een klacht die bij de Ombudsman of de Kinderombudsman is ingediend in behandeling neemt ).

Wie kan een klacht indienen?

Als u vanwege uw leeftijd, ziekte of handicap niet zelf een klacht kunt indienen, kan iemand anders namens u een klacht indienen.

De mensen die namens u een klacht kunnen indienen zijn onder meer:

 • Een naast familielid of verzorger.
 • Iedereen die door de wet of de rechtbank is aangewezen om uw zaken te behartigen.
 • Een wettelijke vertegenwoordiger.
 • Iedereen anders met uw toestemming.
 • Iedereen die wordt benoemd, zoals bepaald in het Reglement.

Kan er namens iemand die is overleden een klacht worden ingediend?

Ja, als u een naast familielid of mantelzorger bent, kunt u namens iemand die overleden is een klacht indienen.

Een naast familielid omvat een:

 • Ouder of voogd
 • Zoon of dochter
 • Echtgenoot of samenwonende partner

U moet de klacht indienen binnen twaalf maanden na de datum van de gebeurtenis waarover u een klacht wilt indienen, of binnen twaalf maanden nadat de persoon op de hoogte is geworden van het probleem. Een klachtenfunctionaris kan de termijn verlengen als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Klachtensysteem voor dienstverleners

Dienstverleners kunnen hun eigen klachtenprocedures instellen zodra de HSE hiermee akkoord gaat.

Op de overeenkomst zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Dienstverleners moeten zich houden aan de VGM-klachtenprocedure, dan wel beschikken over een eigen klachtenprocedure
 • Dienstverleners moeten samenwerken met de HSE bij elke beoordeling van de aanbeveling van een klachtenfunctionaris na onderzoek van een klacht tegen de dienstverlener

Hoe u een klacht kunt indienen bij de HSE

Probeer eerst het probleem lokaal op te lossen door het onder de aandacht te brengen van de persoon die verantwoordelijk is voor de dienst. Bijvoorbeeld de afdelingszuster bij een ziekenhuisklacht, of de leidinggevende die verantwoordelijk is voor andere dienstverlening.

Bent u niet tevreden met de uitkomst, dan kunt u uw klacht indienen via het formele HSE-klachtensysteem. U kunt dit per post, telefoon, e-mail, online of via belangenbehartigings- of toegankelijkheidsdiensten doen.

U kunt uw formele klacht het beste schriftelijk indienen, waarbij u zoveel mogelijk details vermeldt. Je moet het volgende opnemen:

 • Wie was betrokken
 • Waar het gebeurde
 • Wat is er gebeurd en wanneer
 • Waar u zich zorgen over maakt
 • Elke actie die u heeft ondernomen om het probleem op te lossen
 • Wat je nu wilt dat er gebeurt

De HSE moet:

 • Schriftelijke klachten binnen 5 werkdagen erkennen
 • Onderzoek de klacht binnen 30 dagen

U elke 20 werkdagen op de hoogte houden van de voortgang van uw klacht, als het onderzoek langer dan 30 dagen duurt.

Als u hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht

Als u een handicap heeft en hulp nodig heeft bij het indienen van een klacht, komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning van de Nationale Advocacy Service voor mensen met een handicap .

U kunt gebruik maken van de klachten- en beroepsprocedure op grond van de Arbeidsongeschiktheidswet 2005 als u niet tevreden bent met de beoordeling of de dienstverleningsverklaring van uw kind of de levering van daaraan gerelateerde diensten.

Als uw klacht gaat over een ervaring in een openbaar acuut ziekenhuis, biedt de Patient Advocacy Service (PAS) een gratis, onafhankelijke en vertrouwelijke dienst om u te helpen uw klacht kenbaar te maken en te reageren op de uitkomst.

Wat gebeurt er nadat u de klacht hebt ingediend?

Van alle schriftelijke klachten ontvangt de klachtenfunctionaris een afschrift. Als u een mondelinge klacht heeft ingediend die bij het eerste contactpunt niet wordt opgelost, krijgt de klachtenfunctionaris bericht.

Afhankelijk van de klacht kan de klachtenfunctionaris, als beide partijen daarmee instemmen, een informele oplossing voorstellen. De klachtenfunctionaris kan een gesprek tussen partijen regelen of gebruik maken van bemiddelingsdiensten. Indien een informele oplossing niet passend is of niet werkt, zal de klachtenfunctionaris een formeel onderzoek naar de klacht starten.

HSE-beslissing over uw klacht

Na onderzoek van de klacht brengt de klachtenfunctionaris een advies uit.

U krijgt een schriftelijke reactie op uw klacht. U wordt geïnformeerd over uw recht op een interne toetsing en over uw recht om naar de Ombudsman te stappen.

U kunt om een ​​herziening van die aanbeveling vragen en er zal een interne beoordeling plaatsvinden.

Verdergaan met uw klacht

U kunt een klacht indienen bij de Ombudsman of de Kinderombudsman als u niet tevreden bent over het VGM-onderzoek.

De Ombudsman is eerlijk, onafhankelijk en vrij te gebruiken.

Eventuele acties die door dienstverleners worden ondernomen op grond van overeenkomsten met de HSE, worden in het kader van het onderzoek van de Ombudsman geacht door de HSE te zijn ondernomen.

Meer informatie

Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u in Uw Dienst, Uw Zeg – HSE-Klachtenbeleid (pdf) .

De nationale informatielijn van de HSE is het gratis nummer 1800 700 700 of (041) 685 0300.

Als u een klacht indient over uw ervaring in een openbaar ziekenhuis, kunt u informatie en hulp krijgen van de Patient Advocacy Service .


Geplaatst: 17-08-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…