Erkende huisvestingsinstanties

Geschatte leestijd : 3 minuten

Wat is een erkende huisvestingsinstantie?

Erkende huisvestingsinstanties (Approved Housing Bodies (AHB’s)) zijn onafhankelijke organisaties zonder winstoogmerk. Ze bieden betaalbare huurwoningen voor mensen die het zich niet kunnen veroorloven om de huur in de particuliere sector te betalen of een eigen huis te kopen. Sommige AHB’s bieden huisvesting specifiek voor bepaalde groepen mensen, zoals ouderen of daklozen. AHB’s worden ook wel woningcorporaties genoemd.

Onder AHB vallen ook woningcoöperaties. Woningcoöperaties zijn coöperaties die bestuurd worden door hun huurders. De huurders of leden van deze coöperaties zijn medeverantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun woning.

AHB’s staan ​​bekend als erkende huisvestingsinstanties omdat ze zijn goedgekeurd op grond van de Housing (Miscellaneous Provisions) Act 1992 . Hierdoor kunnen ze toegang krijgen tot hulp van lokale autoriteiten om huisvesting te bieden.

Welke diensten levert AHB’s?

Er zijn ongeveer 500 erkende huisvestingsinstanties in Ierland. Ze variëren in grootte en in de diensten die ze leveren. AHB’s bieden niet alleen betaalbare huurwoningen, maar streven ook naar betrokkenheid en ontwikkeling van de gemeenschap.

AHB’s krijgen overheidsfinanciering van lokale autoriteiten om betaalbare huurwoningen te bieden. Ze gebruiken dit geld om:

  • Nieuwe woningen bouwen
  • Koop bestaande woningen
  • Particuliere woningen verhuren

Sommige AHB’s zijn opgericht door bestaande zorgorganisaties om diensten te verlenen aan specifieke groepen, zoals ouderen, mensen met een handicap of daklozen. Sommige bieden niet-huisvestingsdiensten, zoals groepsmaaltijden, sociale activiteiten en welzijnsadvies.

Sommige AHB’s helpen mensen die willen terugkeren om in Ierland te gaan wonen. Safe-Home Ireland helpt bijvoorbeeld oudere in Ierland geboren emigranten die in een huurwoning in het buitenland wonen en naar huis willen terugkeren, maar hun eigen woning niet kunnen betalen.

Huisvesting aanvragen bij een AHB

Als u gehuisvest wilt worden bij een AHB, moet u op de wachtlijst voor huisvesting van de gemeente in uw regio staan. Om op de wachtlijst te komen , moet u sociale huisvestingssteun aanvragen en goedgekeurd krijgen .

Om voor sociale huurtoeslag in aanmerking te komen, moet u in aanmerking komen voor en behoefte hebben aan sociale huisvesting. U moet kunnen aantonen dat:

  • Uw inkomen onder een bepaald niveau ligt
  • U geen geschikte vervangende woonruimte hebt
  • Uw huidige woonruimte niet geschikt is

Lees meer over hoe u in aanmerking komt voor sociale huisvestingssteun en hoe u zich aanmeldt op onze pagina aanvragen gemeentelijke huisvesting.

Het invullen van het aanvraagformulier sociale huisvesting

Wilt u in aanmerking komen voor woonruimte van een AHB, vink dan het vakje ‘approved housing body (AHB)’ aan in het onderdeel ‘Housing Requirements‘ van het aanvraagformulier sociale huisvesting.

Uw local authority kan u vertellen of er erkende huisvestingsinstanties in uw buurt zijn. In de meeste gevallen verwijst de gemeente u door naar een AHB als er een passende woning beschikbaar is. Een zeer klein aantal AHB’s accepteert mogelijk directe aanvragen.

Als u hulp nodig heeft bij het invullen van het aanvraagformulier voor sociale huisvesting, kunt u voor hulp contact opnemen met uw local Citizens Information Centre of uw gemeente.

Hoe zijn AHB’s gereguleerd en wat zijn hun verantwoordelijkheden?

Erkende woningcorporaties worden gereguleerd door 2 organisaties. De Approved Housing Bodies Regulatory Authority (AHBRA) houdt toezicht op het beheer en de prestaties van AHB’s en zorgt ervoor dat overheidsinvesteringen in AHB-huisvesting worden beschermd. De Residential Tenancies Board (RTB) ziet erop toe dat de rechten en plichten van AHB-verhuurders en -huurders worden beschermd.

De Approved Housing Bodies Regulatory Authority (AHBRA)

In 2021 is de Approved Housing Bodies Regulatory Authority (AHBRA) opgericht. Deze is verantwoordelijk voor het reguleren van erkende woningcorporaties. Het houdt toezicht op de administratie, het financiële beheer en de prestaties van AHB’s. De functies omvatten:

  • Het bijhouden van een register van AHB’s
  • Normen voor AHB’s ontwikkelen en ervoor zorgen dat hieraan wordt voldaan
  • AHB’s monitoren en onderzoeken

Aanmelden bij de AHBRA

De AHBRA heeft per 1 januari 2022 de verantwoordelijkheid voor het AHB-register overgenomen. Voorheen hield de Dienst Volkshuisvesting, Lokaal Bestuur en Erfgoed een register van AHB’s bij. AHB’s op het oude register werden automatisch overgezet naar het nieuwe en werden ‘geachte geregistreerd’.

Deze AHB’s moeten zich nog rechtstreeks bij de AHBRA registreren, omdat er aanvullende eisen aan het nieuwe register worden gesteld. Maar daarvoor hebben ze een langere termijn gekregen. Hoe lang een ‘verondersteld geregistreerde AHB’ wordt gegeven om zich bij AHBRA te registreren, hangt af van het aantal woningen dat ze aanbieden of beheren. U vindt deze informatie in het Registratiebeleid van de AHBRA (pdf) .

Het registratieproces van de AHBRA is iets anders voor nieuwe AHB’s die zich bij hen willen registreren.

Alle AHB’s moeten contact opnemen met de AHBRA om hun aanvragen te bespreken voordat ze met het registratieproces beginnen. De AHBRA kan advies geven over het registratieproces , toelatingscriteria, aanvraagformulieren en informatievereisten.

Raad voor Woninghuur (RTB)

Het College voor Huurwoningen (RTB) is verantwoordelijk voor het toezicht op de huursector. Het houdt een landelijk huurregister bij en biedt een geschillenbeslechtingsdienst voor huurders en verhuurders .

AHB’s hebben dezelfde rechten en plichten als particuliere verhuurders. Zo moeten ze elk jaar hun huurcontracten inschrijven bij de RTB. AHB-huurders hebben dezelfde rechten en plichten als particuliere huurders, met enkele uitzonderingen.

Met de Wijzigingswet Woninghuur 2015 zijn AHB-huurcontracten onder de bevoegdheid van de RTB gebracht en vallen deze huurcontracten onder de woninghuurwetgeving.

Handige contacten

Co-operative Housing Ireland

Co-operative House
11-12 Warrington Place
Dublin 2
D02 E221
Ireland
Tel: (01) 661 2877
Website: http://www.cooperativehousing.ie/
Email: admin@cooperativehousing.ie

Approved Housing Bodies Regulatory Authority

52 Mount Street Upper
Dublin 2
D02 KT73
Tel: (01) 2243900
Website: https://www.ahbregulator.ie/contact-us/
Email: registration@ahbregulator.ie

Residential Tenancies Board

PO Box 47
Clonakilty
Co. Cork
Ireland
Opening Hours: 9am to 5pm
Tel: 0818 303 037 or 01 702 8100
Fax: 0818 303 039
Website: http://www.rtb.ie/


Geplaatst: 05-08-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: pixabay.com, padrinan

Bezoekers lazen ook: