Calamiteiten

Geschatte leestijd : 2 minuten

Inleiding

Een ernstige noodsituatie is een incident dat de normale capaciteit van de belangrijkste hulpdiensten overstijgt en dat de volgende oorzaken heeft of dreigt te hebben

 • Dood of verwonding
 • Ernstige verstoring van essentiële diensten
 • Schade aan eigendommen, het milieu of infrastructuur

  Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer:
 • explosies,
 • treinongelukken,
 • aardbevingen,
 • incidenten met gevaarlijke stormen en
 • vormen van noodweer

Belangrijkste hulpdiensten

De belangrijkste hulpdiensten zijn de eerste diensten die reageren op de meeste ernstige noodsituaties. Het zijn de “blauwe licht”-diensten die reageren op normale noodsituaties, dat wil zeggen de Garda Síochána, de ambulancedienst, de brandweer, de Bescherming Bevolking en de Ierse kustwacht.

Principal Response Agencies

Principal Response Agencies (PRA’s) zijn de agentschappen die door de regering zijn aangewezen om op ernstige noodsituaties te reageren. Dit zijn:

 • De Garda Síochána
 • De Health Service Executive
 • De lokale autoriteiten

Elke hoofdhulpdienst maakt deel uit van een grotere PRA. De brandweer is bijvoorbeeld een dienst van de plaatselijke overheid. In het geval van een ernstige noodsituatie zijn het personeel en de middelen van de grotere OPE nodig om de gevolgen van de ernstige noodsituatie te beheersen en de reactie met de andere OPE’s te coördineren.

Beheer van ernstige noodsituaties

Voor ernstige noodsituaties zijn speciale regelingen vereist om een gecoördineerde en doeltreffende reactie van de PRA’s te waarborgen.

Kader voor het beheer van grote rampen

Het kader voor het beheer van ernstige noodsituaties is een kader van beleid, structuren en regelingen voor de paraatheid voor en de reactie op ernstige noodsituaties op lokaal en regionaal niveau. Het is bedoeld om afdelingen van de Garda Síochána, regio’s van de Health Service Executive en lokale autoriteiten in staat te stellen zich voor te bereiden op en gecoördineerd te reageren op ernstige noodsituaties die zich in hun gebied voordoen.

Het kader bevat ook regelingen voor andere diensten, zoals de strijdkrachten, vrijwillige hulpdiensten, nutsbedrijven, vervoersbedrijven, industriële en andere deelnemers, en de getro en gemeenschappen, om de PRA’s te ondersteunen en met hen samen te werken bij het reageren op en het beheersen van ernstige noodsituaties.

Bureau voor rampenplanning

Het Bureau voor rampenplannen is aan de minister van Defensie verantwoording verschuldigd voor de coördinatie van en het toezicht op de planning voor noodsituaties. Het heeft ook een ondersteunende rol voor de Government Task Force on Emergency Planning. Het heeft een handboek gepubliceerd, getiteld “Voorbereiding op ernstige noodsituaties” (pdf(engels)).

De Regeringstaskforce

De Regeringstaskforce, voorgezeten door de minister van Defensie, zorgt voor het beleid en de leiding inzake rampenplannen. Hij coördineert de activiteiten van alle ministeries en overheidsinstanties op het gebied van rampenplanning. Zij bevordert ook een optimaal gebruik van de middelen.

Interdepartementale werkgroep

Het Bureau voor rampenplannen zit de Inter-Departmental Working Group on Emergency Planning (IDWG) (interdepartementale werkgroep voor rampenplannen) voor, die speci eke studies uitvoert en bepaalde aspecten van rampenplannen ontwikkelt. De IDWG is het middel waarmee de deskundigheid op het gebied van rampenplanning tussen de regeringsdepartementen en de overheidsinstanties wordt gedeeld.

De hoofdverantwoordelijkheid voor speci eke taken op het gebied van rampenplanning blijft bij de betrokken regeringsdepartementen. Wanneer zich een noodsituatie voordoet, wordt het desbetre ende noodplan in werking gesteld en neemt het betrokken ministerie het voortouw bij de uitvoering ervan.

Zwaar weer

De regering heeft een (Engelstalige) voorlichtingscampagne opgezet om het publiek te helpen zich beter voor te bereiden op een periode van noodweer. De campagne omvat:

Be Winter-Ready (pdf) advies over voorbereiding op de winter en zwaar weer. Boekje met praktische adviezen bij extreem weer guide for severe weather (pdf) advies over reizen bij extreem weer.


Geplaatst: 17-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay,WikiImages

Bezoekers lazen ook: