Ernstige Noodsituaties

Een ernstige noodsituatie is een incident dat de normale capaciteit van de belangrijkste hulpdiensten overstijgt en dat de volgende oorzaken heeft of dreigt te hebben zoals:
– Dood of verwonding
– Ernstige verstoring van essentiële diensten
– Schade aan eigendommen, het milieu of infrastructuur

Dergelijke gebeurtenissen zijn onder meer explosies, treinongelukken, aardbevingen, incidenten met gevaarlijke stoffen en vormen van noodweer zoals overstromingen en stormen.

May your troubles be less and your blessings be more, And nothing but happiness come through your door.