Europese ziekteverzekeringskaart

Geschatte leestijd : 3 minuten
Europese Ziekteverzekeringskaart foto

Geschiktheid Europese ziekteverzekeringskaart – kunt u een aanvraag indienen?

Mocht u tijdens uw vakantie in Europa onwel worden, dan kunt u de nodige medische zorg krijgen als u in het bezit bent van een Europese ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card (EHIC)).

Tijdens uw tijdelijk verblijf in een ander land dekt de EHIC alléén de meest elementaire medische diensten. Hoe komt u in aanmerking voor een Europese ziekteverzekeringskaart ?

Als gevolg van het toegenomen aantal ingediende aanvragen, neemt de verwerking van nieuwe EHIC- en GHIC-kaarten aanzienlijk meer tijd in beslag dan normaal.

Als u uw kaart nog niet heeft ontvangen, maar dringende medische zorg nodig heeft terwijl u in een ander land reist, kunt u een aanvraag indienen voor een Provisional Replacement Certificate (PRC).

Criteria voor een Europese ziekteverzekeringskaart

Sommige personen hebben de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een nieuwe Britse EZVK, waardoor ze niet alleen gezondheidszorg in EU-landen kunnen ontvangen, maar ook in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland. De volgende personen komen in aanmerking om een aanvraag voor de nieuwe kaart in te dienen:

•U bent een Nederlandse ingezetene die daar werkt of naar school gaat . Een EHIC staat vaak op de achterkant van uw Nederlandse zorgpas als u permanent in Nederland woont en daar ook werkt of naar school gaat. Is dat niet het geval, neem dan contact op met uw Nederlandse zorgverzekeraar voor het aanvragen van een EHIC.

•U vestigt zich in een ander land, maar werkt in Nederland . Woont u momenteel buiten Nederland maar werkt u daar? Neem dan contact op met uw Nederlandse zorgverzekeraar voor het aanvragen van een EHIC voor uzelf.

•U kunt een EHIC aanvragen bij het CAK namens uw gezinsleden die onder uw verzekering vallen . U woont buiten Nederland, maar blijft daar pensioen of een uitkering ontvangen.

•U kunt een EHIC aanvragen bij het CAK als u een Nederlander bent die in het buitenland woont en een Nederlands pensioen of uitkering ontvangt en staat ingeschreven bij het CAK . Dit geldt zowel voor u als voor eventuele gezinsleden die op uw polis zijn verzekerd.

Na het indienen van uw aanvraag kunt u uw EHIC-kaart binnen drie weken verwachten.

Wie komt in aanmerking voor de kaart?

Om in aanmerking te komen voor een kaart, moet u verzekerd zijn of gedekt zijn door een staatsstelsel voor sociale zekerheid in een van de volgende landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Bovendien kunt u in aanmerking komen voor een kaart als u inwoner bent van een staat die lid is van de Europese Unie. Als een gezin samen reist, moet elk individueel lid van het gezin een eigen kaart hebben.

Ook in aanmerking komen voor een kaart zijn burgers van landen buiten de EU die een legaal verblijf hebben gevestigd in een lidstaat van de EU en die uitkeringen ontvangen van het socialezekerheidsprogramma van die staat.

Aan de andere kant kunnen burgers van landen die geen deel uitmaken van de EU hun EHIC niet gebruiken voor medische behandeling in Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Om in aanmerking te komen voor het gezondheidszorgsysteem van een land via EHIC, moet een persoon een staatsburger of permanent ingezetene van dat land zijn. Mensen die geen EHIC-kaart kunnen krijgen, moeten in Europa een particuliere ziektekostenverzekering voor buitenlanders afsluiten.

Staatsburger of Ingezetene van de EU

Als u een staatsburger of ingezetene van de EU bent, kunt u in elk ander EU-land, evenals in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, door de overheid verstrekte gezondheidszorg krijgen als u in aanmerking komt voor een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC).

Met een EHIC krijgt u dezelfde zorgverzekering van de overheid als een burger van een EU-land. Dit kan soms betekenen dat u gratis zorg krijgt.

Na de Brexit maakte het VK zijn eigen EHIC-kaart, de Global Health Insurance Card (GHIC). Deze kaart is vergelijkbaar met de kaart die eraan voorafging, in die zin dat het Britten toegang geeft tot staatsgezondheidszorg wanneer ze binnen de EU reizen.

Noch de EHIC noch de GHIC kunnen worden gebruikt in plaats van een reisverzekering en ze kunnen niet worden gebruikt om medische zorg te betalen die al in de EU is gepland.

EHIC aanvragen

Elk gezinslid heeft zijn eigen EHIC nodig. De kaart is gratis en er zijn geen kosten aan verbonden.

Er zijn verschillende manieren om de kaart aan te vragen, afhankelijk van of u:

  • in Ierland woont
  • in Ierland werkt maar in Noord-Ierland woont
  • in een andere EU/EER-lidstaat of Zwitserland woont.

U kunt ook een tijdelijke kaart aanvragen als je dringend een EHIC nodig hebt. Persoonlijk aanvragen bij uw plaatselijke local health office

Als u in Ierland woont

Als u een Iers staatsburger bent of in Ierland woont en van plan bent hier ten minste 1 jaar te blijven wonen, kunt u een aanvraag indienen:

  • persoonlijk – bezoek uw plaatselijke gezondheidskantoor
  • per post – stuur een ingevuld aanvraagformulier naar uw plaatselijke EHIC-kantoor
  • online – als u een medische kaart of een betaalkaart voor geneesmiddelen hebt.

U moet een bewijs laten zien dat u in Ierland woont, bijvoorbeeld een huurcontract of arbeidscontract.

Download het aanvraagformulier

Online aanvragen

Contact

HSE Live
maandag tot vrijdag: 8.00 tot 20.00 uur
zaterdag en zondag: 9.00 tot 17.00 uur
Telefoon:
Freephone: 1800 700 700
Van buiten Ierland: +353 1240 8787
Social Media
HSE Facebook, HSE Instagram, HSE Tiktok, HSE Youtube, HSE Linkedin, HSE Twitter


Geplaatst: 24-05-2023
Bron: HSE
Afbeelding: HSE

Bezoekers lazen ook: