Garda-Siochana

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

De Garda Síochána (ook wel de Gardaí genoemd) is de nationale politie. De naam Garda Síochána betekent in het Engels ‘bewakers van de vrede’.

De Garda Síochána is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle politietaken in de Ierse staat. Daarnaast levert het staatsveiligheidsdiensten en voert het alle strafrechtelijke en verkeersrechtelijke handhaving uit.

De Gardaí hebben veel bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om u te arresteren als zij u verdenken van het plegen van een strafbaar feit. Ze hebben ook de bevoegdheid om u of uw eigendommen te doorzoeken . Geüniformeerde Gardaí dragen niet routinematig vuurwapens.

De minister van Justitie is verantwoording verschuldigd aan de Oireachtas voor de uitvoering van de Garda Síochána. De primaire wetgeving waaronder het functioneert, is de Garda Síochána Act 2005

Organisatie en structuur

Er zijn ongeveer 14.000 leden van de Garda Síochána.

Een door de regering aangestelde Garda-commissaris is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de strijdmacht.

De commissaris wordt bijgestaan ​​door een adjunct-commissaris en een Chief Administrative Officer. Onder hen bevinden zich een aantal adjunct-commissarissen die verantwoordelijk zijn voor geografische regio’s of kritieke portefeuilles, zoals Nationale Ondersteuningsdiensten of Verkeer.

Onder assistent-commissaris is de Garda-rangstructuur als volgt:

  • Hoofdinspecteur (Chief Superintendent)
  • Hoofdinspecteur (Superintendent)
  • Inspecteur (Inspector)
  • Sergeant (Sergeant)
  • Garda
  • Garda reservist

Garda regio’s en districten

Ierland is verdeeld in 4 Garda-regio’s, die elk een regionale assistent-commissaris hebben. Elke regio is verdeeld in divisies. Aan het hoofd van elke afdeling staat een hoofdinspecteur. Elke divisie is verdeeld in districten, die elk een superintendent hebben die de leiding heeft. Districten zijn onderverdeeld in subdistricten, elk normaal gesproken onder de verantwoordelijkheid van een sergeant. Elk subdistrict heeft meestal maar 1 Garda-station. Het aantal Gardaí in een station kan variëren van 3 tot 100 Gardaí.

De basiscommando-eenheid is het district. De verantwoordelijke superintendent wordt ook wel de districtsofficier genoemd en heeft een aantal specifieke functies die betrekking hebben op zaken als het verlenen van vergunningen aan bars en het afgeven van vuurwapencertificaten.

Gardareserve

De Garda Reserve is een onbetaalde organisatie van vrijwillige leden en kan indien nodig voor extra personeel zorgen. Reserve Gardaí hebben bepaalde Garda-bevoegdheden tijdens hun dienst en voeren hun politietaken uit onder toezicht van en ondersteund door reguliere Gardaí.

Hun voornaamste rol bestaat uit lokale patrouilles en initiatieven voor misdaadbestrijding, gericht op specifieke lokale probleemgebieden.

Informatie over het Gardareserve is beschikbaar op de website van Garda .

Aangifte doen van een misdrijf

Als u slachtoffer bent van een misdrijf, dient u contact op te nemen met de Gardaí. Het telefoonnummer van de hulpdiensten is 999 of 112. In minder urgente situaties kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Garda-station . 

Crimestoppers is een initiatief van de Gardaí en het bedrijfsleven. U kunt informatie aan de Gardaí geven over elk strafrechtelijk onderzoek via het vertrouwelijke gratis telefoonnummer 1800 25 00 25. Dit vertrouwelijke gratis telefoonnummer wordt bemand door speciaal opgeleide rechercheur Gardaí.

Op de Garda-website vindt u aanvullende informatie over het melden van een misdrijf .

Toegang krijgen tot informatie over u in het bezit van de Gardaí

Volgens de Wet op de gegevensbescherming heeft u het recht om te horen of de Gardaí informatie over u in haar bestand heeft. U hebt ook recht op een kopie van die informatie.

Als de Gardaí echter informatie over u heeft en het verstrekken van de informatie aan u de preventie, opsporing en onderzoek van misdaden of de aanhouding of vervolging van overtreders zou kunnen schaden, krijgt u geen toegang tot deze informatie.

Toezicht en klachten

Een onafhankelijke politieautoriteit houdt toezicht op de prestaties van de Garda Síochána. Ze keuren een driejarige strategieverklaring goed en geven advies aan de minister van Justitie. Zij houden toezicht op de naleving van hun ethische code voor de Garda Síochána (pdf) . De politieautoriteit is opgericht onder de Garda Síochána (politieautoriteit en diverse bepalingen) Act 2015 (pdf) .

Als u niet helemaal tevreden bent met de hulp die u heeft gekregen van leden van de Garda Siochána of als u vragen of suggesties heeft, neem dan contact op met uw plaatselijke Garda-station en vraag naar de verantwoordelijke officier of neem contact op met het Garda Victim Liaison Office .

U kunt ook een klacht indienen over een lid van de Gardaí bij de Garda Ombudsman . De Garda Ombudsman behandelt klachten die beschuldigingen van strafbare feiten en ongepast gedrag bevatten. Bijvoorbeeld als een Garda tijdens dienst dronken is.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de Gardaí kunt u contact opnemen met:

Garda-hoofdkantoor

Garda Pers- en Public Relations Office
Phoenix Park
Dublin 8
Ierland
Tel: (01) 666 0000
Telefax: (01) 666 2033
E-mail: gpro@iol.ie

Als u rechtstreeks met de Gardaí wilt spreken, neem dan contact op met uw plaatselijke Garda-station .

Om contact op te nemen met het Garda Victim Liasion Office:

Garda Siochána

Garda Slachtofferverbindingsbureau
Garda National Protective Services Bureau
Harcourt Square
Dublin 2
Ierland
Tel: +353 (0)1 6663453
Website en  E-mail: crimevictims@garda.ie

Klachten over de Gardaí kunt u indienen bij:

Garda Síochána Ombudsman Commissie

150 Upper Abbey Street
Dublin 1
Ierland
Lokaal: 0818 600 800
Website en E-mail: info@gsoc.ie


Geplaatst: 22-08-2022
Bron: Garda Síochána
Afbeelding: Garda Síochána

Bezoekers lazen ook: