Van de wieg tot het graf “Geboorte”

Geschatte leestijd : 4 minuten

 

Geboorteaangifte

Geboorteaktes

U moet de geboorte van uw kind binnen 3 maanden na de geboorte aangeven. Zodra de geboorte is aangegeven, kunt u een geboorteakte krijgen (die u nodig hebt om uw kind in te schrijven op school, om een paspoort aan te vragen en voor vele andere doeleinden).

De geboorteakte bevat informatie over het kind en de ouders die bij de inschrijving is verstrekt, dus het is belangrijk dat de informatie die u verstrekt juist is. Het is moeilijk om de gegevens na de eerste inschrijving nog te wijzigen.

Als de ouders van een kind niet met elkaar getrouwd zijn, bestaat er geen wettelijk vermoeden wie de vader van het kind is, tenzij de naam van de vader op de geboorteakte staat.

De delen 2 en 3 van de Children and Family Relationships Act 2015 zijn op 4 mei 2020 in werking getreden. Deze wet biedt voor het eerst een wettelijk kader voor de regulering van menselijke voortplanting met behulp van donoren in Ierland. De wet maakt het ook mogelijk dat beide aanstaande ouders van een door een donor verwekt kind in bepaalde omstandigheden als de wettige ouders op de geboorteakte van het kind worden ingeschreven.

Voor de kinderbijslag wordt u automatisch gecontacteerd zodra u de geboorte aangeeft.

Genderherkenningscertificaten

De Gender Recognition Act 2015 is op 4 september 2015 in werking getreden en bepaalt dat een persoon een Gender Recognition Certificate kan aanvragen om zijn of haar voorkeursgeslacht door de staat te laten erkennen.

De wet bepaalt ook dat zij een gewaarmerkt afschrift kunnen aanvragen van een inschrijving in het register voor geslachtserkenning.

Een uit het register voor geslachtserkenning afgegeven certi caat is het equivalent van een geboorteakte en voldoet aan alle vereisten wanneer een persoon wordt gevraagd een geboorteakte over te leggen.

Ierse geboorteregisters

Het General Register Office is de centrale gegevensbank voor geboorten, doodgeborenen, adopties, huwelijken, partnerschappen en overlijdens in Ierland. Geboorte-, huwelijks-, adoptie-, partnerschaps-en overlijdensakten zijn openbare documenten, wat betekent dat iedereen ze kan inzien of aanvragen.

Geboorteaangifte doen

U moet de geboorte van uw kind binnen 3 maanden na de geboorte aangeven. U (de ouders) moet persoonlijk naar een dienst voor de burgerlijke stand van de HSE gaan. U kunt de geboorte van uw kind aangeven bij elke dienst voor de burgerlijke stand, ongeacht waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Het personeel van het ziekenhuis waar uw kind geboren is, of het personeel van uw plaatselijke gezondheidscentrum, kan u vertellen waar u de geboorteaangifte moet doen.

Nadat u de geboorteaangifte hebt gedaan, kunt u de geboorteakte van uw baby krijgen en krijgt uw kind een PPS-nummer – dat hebt u nodig om een paspoort aan te vragen, om u in te schrijven op school en voor vele andere doeleinden.

Er zijn geen kosten verbonden aan de registratie van een geboorte. Echter voor een volledige standaardakte moet u € 20 betalen.

Het Geboorte Aangifte Formulier

Een geboorteaangifteformulier (formulier BNF/01) wordt gewoonlijk samen met de ouder(s) ingevuld door het ziekenhuispersoneel (bij ziekenhuisbevallingen) of door een arts of verloskundige (bij thuisbevallingen), om te garanderen dat correcte en nauwkeurige informatie wordt geregistreerd.

Op dit formulier wordt aangegeven welke informatie in het geboorteregister moet worden opgenomen. Het formulier wordt doorgestuurd naar het bureau van de burgerlijke stand om de burgerlijke stand te laten weten dat er een geboorte heeft plaatsgevonden. Dit is echter niet voldoende om de geboorte in te schrijven. U moet nog steeds persoonlijk naar de burgerlijke stand gaan om de geboorte van uw kind officieel aan te geven.

Wie kan de geboorteaangifte doen?

De geboorte wordt geregistreerd op basis van informatie die door een gekwali ceerde informant wordt verstrekt. De ouders van het kind zijn de belangrijkste bevoegde informanten en zij moeten, indien mogelijk, persoonlijk aanwezig zijn op elke dienst voor de burgerlijke stand om het geboorteregister te ondertekenen.

De ouders moeten een identiteitsbewijs met foto, bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs, en hun persoonlijke burgerservicenummer (PPS-nummer) meenemen. In sommige gevallen kan aanvullende informatie nodig zijn – bijvoorbeeld wanneer een moeder eerder getrouwd is geweest. Neem contact op met de Civil Registration Service voor meer informatie.

Getrouwde ouders

Er zijn verschillende mogelijkheden om aangifte te doen van de geboorte van een kind waarvan de ouders niet gehuwd zijn. U kunt de verschillende formulieren krijgen bij het bureau van de burgerlijke stand.

De mogelijkheden zijn:

 • Zowel de moeder als de vader kunnen gezamenlijk een verzoek tot inschrijving indienen
  (formulier CRA 9).
  Beiden gaan samen naar het bureau van de griffier en ondertekenen het register gezamenlijk.
 • De moeder kan een aangifteformulier invullen waarin de vader wordt genoemd (formulier CRA 1) en dit meebrengen, samen met een verklaring van de vader van de baby waarin hij erkent de vader van het kind te zijn (formulier CRA 3). De moeder ondertekent het register.
 • De vader kan een verklaring invullen waarin hij erkent de vader van het kind te zijn (Formulier CRA 2), en kan zich zelf naar het bureau van de gri er begeven, samen met een verklaring van de moeder waarin de vader wordt genoemd (Formulier CRA 4). De vader ondertekent het register.
 • De moeder of de vader kan een schriftelijk verzoek indienen (respectievelijk formulier CRA 5 en formulier CRA 6) op vertoon van een gewaarmerkt afschrift van een rechterlijke beslissing waarin de te registreren persoon als de vader wordt genoemd. De ouder die het verzoek indient, moet naar het kantoor van de ambtenaar van de burgerlijke stand komen om het geboorteregister te ondertekenen.

Het is ook mogelijk de gegevens van de vader in te vullen als de moeder met iemand anders getrouwd is (of was).

Naast een verklaring onder ede van de vader dat hij de vader is, is een van de volgende zaken vereist:

 • Een beëdigde verklaring van de echtgenoot van de moeder dat hij niet de vader is, of
 • Een beëdigde verklaring van de moeder dat zij meer dan 10 maanden voor de geboorte van het kind gescheiden van haar echtgenoot heeft geleefd en een akte van scheiding/scheidingsvonnis (niet alle buitenlandse scheidingen worden naar Iers recht erkend), of
 • een gewaarmerkt afschrift van een rechterlijke beslissing waarin de te registreren persoon als de vader wordt genoemd

Een folder over geboorteregistratie van kinderen (pdf) is beschikbaar op de website van Treoir


Geplaatst: 12-08-2022
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: