Geld witwassen

Witwassen van geld is het verwerken van criminele opbrengsten (contanten en activa verkregen uit criminele activiteiten) om de illegale herkomst ervan te verhullen. Het is een wereldwijd probleem en de regeringen hebben de afgelopen jaren belangrijke maatregelen genomen om het te bestrijden.

Sinds de aanneming van de wet op het strafrecht in 1994 wordt het witwassen van geld als een zeer ernstig misdrijf behandeld. De Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010-2021 hebben de Ierse wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de vereisten van de EU-wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld.
In deze publicaties leest u alles over de regels en de sancties voor het witwassen van geld.

May the luck of the Irish be always at hand,
and good friends always near you.
May each and every coming day
bring some special joy to cheer you!