Geld witwassen

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Witwassen van geld is het verwerken van criminele opbrengsten (contanten en activa verkregen uit criminele activiteiten) om de illegale herkomst ervan te verhullen. Het is een wereldwijd probleem en de regeringen hebben de afgelopen jaren belangrijke maatregelen genomen om het te bestrijden.

Sinds de aanneming van de wet op het strafrecht in 1994 wordt het witwassen van geld als een zeer ernstig misdrijf behandeld. De Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Acts 2010-2021 hebben de Ierse wetgeving tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de vereisten van de EU-wetgeving ter voorkoming van het witwassen van geld.

Ierland is ook verplicht bepaalde aanbevelingen uit te voeren van de Financiële  Financial Action Task Force (FATF) (Actiegroep Witwassen van Geld), het internationale orgaan dat zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme.

Regels

Wat is een witwasmisdrijf?

In artikel 7 van de wet van 2010 wordt een witwasmisdrijf gedefinieerd in termen van voorwerpen die de “opbrengst van crimineel gedrag” zijn.

 • het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of eigendom van de voorwerpen
 • het omzetten, overdragen, hanteren, verwerven, bezitten of gebruiken van de voorwerpen of
 • het verwijderen of binnenbrengen van de goederen uit de staat.

Wat is een “aangewezen persoon”?

De wet legt aan aangewezen personen verplichtingen op om te voorkomen dat hun bedrijf wordt gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

In artikel 25 van de wet van 2010 wordt de term “aangewezen persoon” gedefinieerd als elke persoon die in Ierland werkzaam is in een van de volgende hoedanigheden:

Een kredietinstelling of een financiële instelling (dit omvat fondsen en dienstverleners van fondsen, geldschieters, verzekeringsmaatschappijen, geldtransmissie- of wisselkantoren, An Post en dienstverleners van virtuele activa), tenzij specifiek uitgezonderd

 • Een accountant, externe accountant, belastingadviseur of elke persoon die professioneel bijstand of advies verleent in belastingzaken
 • Een relevante onafhankelijke juridische professional
 • Een trust- of bedrijfsserviceprovider
 • Een vastgoedserviceprovider, waarbij de maandelijkse huurprijs hoger is dan € 10.000
 • Naar casino
 • Een persoon die een besloten ledenclub leidt waar gokactiviteiten worden uitgevoerd
 • Een persoon die handelt in goederen met betrekking tot transacties waarbij contant geld wordt ontvangen van ten minste € 10.000, hetzij in één transactie of in een reeks transacties die met elkaar verband houden of lijken te zijn
 • Een persoon die handelt in kunstwerken waarmee meer dan € 10.000 is gemoeid (of die optreedt als tussenpersoon bij dergelijke handel), hetzij in één transactie, hetzij in een reeks transacties die met elkaar verband houden of lijken te zijn
 • Een aanbieder van gokdiensten, waaronder bookmakers en online gokbedrijven
 • Elke andere persoon van een voorgeschreven klasse

  De wet van 2010 stelt ook een aantal bevoegde autoriteiten in die toezicht houden op aangewezen personen en zorgen voor naleving van de vereisten van de wet.
 • De Centrale Bank van Ierland voor kredietinstellingen, financiële instellingen of dienstverleners van trusts of bedrijven
 • De aangewezen accountantsorganen voor accountants, externe accountants of belastingadviseurs
 • The Law Society of Ireland voor advocaten
 • De regelgevende instantie voor juridische diensetn voor advocaten
 • De Property Services Regulatory Authority voor vastgoed dienstverleners
 • De minister van Justitie voor elke andere aangewezen persoon (beheerd door de eenheid Anti-witwascompliance – zie hieronder)

Wat zijn de verplichtingen van aangewezen personen?

Aangewezen personen moeten:

 • Risicobeoordelingen uitvoeren met betrekking tot hun bedrijf
 • Klantenonderzoek toepassen (bijvoorbeeld klanten of uiteindelijke begunstigden identificeren),
 • Meld verdachte transacties aan An Garda Síochána (de Financial Intelligence Unit) en de Revenue Commissioners, en
 • Specifieke procedures hebben om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Klantenonderzoeksverplichtingen zijn bedoeld om het voor bedrijven moeilijker te maken om in te schakelen voor crimineel witwassen van geld of terrorismefinanciering.

De wetgeving op het witwassen van geld vereist dat als u een bankrekening opent, u een identiteits moet overleggen. Ook kunnen er andere vragen aan u worden gesteld, bijvoorbeeld over de herkomst van gelden en de aard van uw bedrijf. U kunt de website van de Competition and Consumer Protection Commission bezoeken voor meer informatie over het openen van een bankrekening in Ierland .

Eenheid voor naleving van het witwassen van geld

Binnen het ministerie van Justitie is de Anti-Money Laundering Compliance Unit (AMLCU) opgericht. De AMCLU beheert en controleert de aangewezen personen die door de wet aan de minister van Justitie zijn toegewezen. 
Waaronder:
Accountants, externe accountants en belastingadviseurs die nog niet onder toezicht staan ​​van een aangewezen accountantsinstantie, de Law Society of Ireland of de Legal Services Regulatory Authority

 • Aanbieders van trust- of bedrijfsdiensten (indien de persoon lid is van een aangewezen accountantsorgaan, zal het aangewezen accountantsorgaan de bevoegde autoriteit zijn of indien de verstrekker een kredietinstelling of financiële instelling is, zal de Centrale Bank van Ierland de bevoegde autoriteit zijn)
 • Een persoon die een besloten ledenclub leidt waar gokactiviteiten worden uitgevoerd
 • Elk bedrijf dat handelt in goederen waarbij contante betalingen van € 10.000 worden geaccepteerd. Deze sector is divers en omvat bedrijven van antiquairs, boten- en autoverkopen tot handelaren in edelstenen en juweliers.
 • Bookmakers en veel online gokbedrijven
 • Een persoon die handelt in kunstwerken waarmee meer dan € 10.000 is gemoeid (of die optreedt als tussenpersoon bij dergelijke handel), hetzij in één
 • transactie, hetzij in een reeks transacties die met elkaar verband houden of lijken te zijn

  Monitoring omvat inspecties van aangewezen personen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan hun eisen op grond van de wet. Deze controles worden uitgevoerd door bevoegde functionarissen die door de minister zijn aangesteld.

Sancties

Op een veroordeling wegens witwassen staat een maximumstraf van 14 jaar gevangenisstraf en/of een onbeperkte boete.

Het is ook strafbaar voor een persoon om advies of hulp te bieden aan iemand die betrokken is bij het witwassen van geld.

Contact adres

Anti-Money Laundering Compliance Unit

Departement van Justitie
51 St. Stephen’s Green
Dublin 2
Tel: (01) 602 8400
Website: https://www.amlcompliance.ie/
E-mail: antimoneylaundering@justice.ie


Geplaatst: 02-09-2022
Bronnen: Ierse Overheid, Revenue, FATF, Maw Society Ireland
Afbeelding: Pixabay, Alexas_Fotos

Bezoekers lazen ook: