Geldinkomen niet meegenomen in de middelentoets Social Welfare

Geschatte leestijd : 4 minuten
Afbeelding@Pixabay, martaposemuckel

Inleiding

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt, moet u voldoen aan een middelentoets. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contant inkomen, werk, kapitaal en levensonderhoud) worden beoordeeld in een middelentoets door het Department of Social Protection (DSP).

Op grond van de sociale zekerheidswetgeving worden bepaalde posten echter niet meegeteld bij de beoordeling van uw middelen voor een bijstandsuitkering. Op deze pagina wordt gekeken naar contante inkomsten die niet zijn opgenomen in de middelentoets. Meer informatie over de inkomsten die niet in aanmerking worden genomen, vindt u op onze pagina over de middelentoets .

Inkomsten uit huur

Als u een inkomensafhankelijke wekelijkse socialebijstandsuitkering , een aanvullende bijstandsuitkering of een uitkering voor werkende gezinnen ontvangt , kunt u tot € 14.000 per jaar krijgen voor het verhuren van een kamer in uw eigen huis , zonder dat dit gevolgen heeft voor uw betaling. Controleer of het huren van een kamer bij u thuis invloed heeft op andere betalingen die u ontvangt, zoals brandstoftoeslag .

Het maximale inkomen buiten beschouwing gelaten bedraagt ​​€ 269,23 per week (€ 14.000,- per jaar). Degene die bij u een kamer huurt, moet de kamer minimaal 28 aaneengesloten dagen gebruiken. Als u huurt aan een werknemer of aan uw naaste familieleden, geldt de inkomens buiten beschouwing niet.

Directe familieleden zijn uw:

 • echtgenoot, geregistreerde partner of partner
 • kind, of de partner van uw kind
 • ouder, stiefouder of schoonouder
 • broer of zus, inclusief stiefbroers en -zussen
 • grootouder of je kleinkind
 • tante of oom
 • neef of nichtje

Als u op dit moment een AOW (premievrij) of een weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij) krijgt en anders alleen woont, worden eventuele huurinkomsten (boven € 14.000,- per jaar) niet beoordeeld. .

De huisvestingserkenningsbetaling voor het huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet beoordeeld in de middelentoets voor een wekelijkse socialebijstandsuitkering, een aanvullende sociale uitkering of een uitkering voor werkende gezinnen.

Er wordt geen rekening gehouden met contante inkomsten

Met de volgende contante inkomsten wordt geen rekening gehouden voor alle regelingen, behalve de uitkering voor werkende gezinnen , de aanvullende sociale uitkering en de huurtoeslag , die hun eigen regels hebben voor het bepalen van de contante inkomsten:

 • Elke betaling gedaan door het Department of Social Protection (DSP) (behalve in het geval van de werkzoekendenuitkering , waarvoor een maximumbetaling geldt)
 • Aanvullende Welzijnsuitkering (SWA)
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Inkomsten uit onroerend goed, al beoordeeld op basis van de kapitaalwaarde
 • Elke betaling die overeenkomt met de kinderbijslag uit een andere EU-lidstaat
 • Inkomsten uit erkende liefdadigheidsorganisaties zonder winstoogmerk
 • Mobiliteitsvergoeding van de Health Service Executive (HSE)
 • Pleegzorgtoeslag van de HSE
 • Consumer Directed Home Support (CDHS) van de HSE
 • Toelagen in het kader van het thuisonderwijsprogramma van het ministerie van Onderwijs
 • Betalingen in het kader van de schoolvervoerregeling van het ministerie van Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften
 • Subsidies aan ouders van kinderen die naar de basisschool gaan in de Gaeltacht-gebieden, en inkomsten uit het bieden van accommodatie aan studenten die Iers studeren in de Gaeltacht-gebieden
 • Betalingen uit het Bursary Fund van 1916 van het ministerie van Onderwijs
 • Betalingen onder het Tusla Bursary Scheme voor kinderen in de zorg en nazorg
 • Betalingen aan universiteiten in het kader van de studiebeurzen voor volwassenen voor hoger onderwijs tot € 7000 per jaar
 • Betalingen onder het KickStart Scholarship-programma van de reclassering
 • Elk bedrag dat wordt ontvangen als opleidingstoelage tijdens het volgen van een revalidatiecursus bij een door de minister van Volksgezondheid goedgekeurde organisatie
 • Betalingen gedaan door Sport Ireland onder het International Carding Scheme
 • Compensatietoekenningen aan mensen die Hepatitis C of HIV hebben opgelopen door besmette bloedproducten, samen met inkomsten uit de investering van dat geld
 • Schadevergoedingen die worden toegekend via de Redress Board voor residentiële instellingen, samen met de inkomsten uit de belegging van dat geld
 • Compensatie wordt toegekend aan personen met een handicap veroorzaakt door Thalidomide, samen met inkomsten uit de belegging van dat geld
 • € 104 per jaar uit bepaalde legerpensioenen (inclusief een Brits oorlogspensioen)
 • PRSA -bijdragen
 • Eventuele terugbetalingen op grond van de Aflossingsregeling Verpleeghuis aan de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van degene die teveel heeft betaald
 • De volgende uitkeringen aan uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende: Terug naar Werk Ondernemingstoeslag, Terug naar Onderwijstoeslag, Terug naar Werktoeslag of Deeltijdbaanstimulans, FET-opleidingstoeslag of VTOS-betalingen. (Er wordt echter wel rekening gehouden met Community Employment, TÚS, Rural Social Scheme en Gateway.)
 • Bepaalde inkomsten uit huur – zie ‘Inkomsten uit huur’ hierboven

Compensatiebetalingen

Voor mensen die bepaalde soorten compensatie hebben ontvangen, wordt dat inkomen niet beoordeeld in de middelentoets voor alle socialebijstandsregelingen, inclusief de uitkering voor werkende gezinnen en de aanvullende bijstandsuitkering. 
De volgende vergoedingen worden niet beoordeeld:

 • Door verschillende schadevergoedingsrechtbanken en rechtbanken voor mensen die Hepatitis C hebben opgelopen
 • Door de Redress Board van residentiële instellingen
 • Aan personen met een handicap veroorzaakt door Thalidomide
 • Onderscheidingen voor vrouwen na de publicatie van het Magdalen Commission Report
 • Uitkeringen toegekend door het Statutair Fondsbestuur van Residentiële Instellingen
 • Betalingen toegekend in het kader van de Symphysiotomie ex Gratia-regeling
 • Betalingen toegekend in het kader van de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007
 • Betalingen toegekend in het kader van het Lourdes Ziekenhuisbetalingsschema
 • Betalingen toegekend onder het Stardust Victim’s Compensation Scheme
 • Ex gratia betalingen voorgesteld door het Scopingonderzoek naar het CervicalCheck Screeningprogramma
 • Betalingen uit het in 2018 ingevoerde pakket steunmaatregelen voor vrouwen bij wie sinds 2008 baarmoederhalskanker is vastgesteld
 • Betalingen gedaan door de Northern Ireland Victim and Survivor Service (VSS) in overeenstemming met de Victims and Survivors (Northern Ireland) Order 2006
 • Betalingen in het kader van de Troubles Permanent Disablement Payment Scheme (Noord-Ierland) – Regeling slachtoffersbetalingen 2020
 • Compensatieregeling voor jongeren die schade hebben geleden terwijl ze onder de hoede waren van Kerry CAMHS, zoals geïdentificeerd in het Maskey-rapport

Extra contante inkomsten mogen niet in aanmerking worden genomen voor individuele sociale uitkeringen. Zo wordt er bij de middelentoets voor de invaliditeitsuitkering geen rekening gehouden met een compensatiebetaling door de State Claims Agency voor het Pandemrix-vaccin.

Het ministerie van Sociale Bescherming geeft meer informatie over extra contante inkomsten waarmee geen rekening wordt gehouden bij de inkomenstoets voor sociale uitkeringen.


Geplaatst: 06-11-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …