Gelijkheid op de werkvloer

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pixabay, geralt

Inleiding

Discriminatie betekent dat de ene persoon minder gunstig wordt behandeld dan de andere.

Er zijn wetten om bepaalde vormen van discriminatie op de werkvloer te voorkomen. Sommige verschillen in de manier waarop mensen worden behandeld, worden volgens de wet niet als discriminatie beschouwd.

Er zijn 9 discriminatiegronden, ook wel de beschermde gronden genoemd. Dit zijn:

 • Geslacht: omvat man, vrouw of transgender (zie ‘wetgeving inzake discriminatie’ hieronder)
 • Burgerlijke staat: omvat alleenstaande, gehuwde, gescheiden, gescheiden, weduwnaars, geregistreerde partners en voormalige geregistreerde partners
 • Gezinsstatus: dit verwijst naar de ouder van een persoon jonger dan 18 jaar of de inwonende primaire verzorger of ouder van een persoon met een handicap
 • Seksuele geaardheid: omvat homoseksueel, lesbisch, biseksueel en heteroseksueel
 • Religie: betekent religieuze overtuiging, achtergrond, levensbeschouwing of geen
 • Leeftijd: dit geldt niet voor een persoon jonger dan 16 jaar
 • Handicap: omvat mensen met fysieke, intellectuele, leer-, cognitieve of emotionele handicaps en een reeks medische aandoeningen
 • Ras: omvat ras, huidskleur, nationaliteit of etnische afkomst
 • Lidmaatschap van de Traveller-gemeenschap.

Wetgeving op het gebied van discriminatie

De Employment Equality Acts 1998 tot 2015 verbieden discriminatie op een breed scala van werkgelegenheid en werkgerelateerde gebieden.

Het gaat onder meer om:

 • Gelijke beloning
 • Werving
 • Opleiding en werkervaring
 • Promotie of herindeling
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Indeling van de ambten
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten
 • Ontslag

Discriminatie op grond van geslacht

Volgens het EU-recht wordt een transgender persoon die wordt gediscrimineerd als gevolg van een geslachtsverandering of transitie, beschermd op grond van het geslacht.

Wat geldt als discriminatie op de werkvloer?

Discriminatie wordt gedefinieerd als een minder gunstige behandeling. Een werknemer wordt gediscrimineerd als hij ongunstiger wordt behandeld dan een andere werknemer wordt behandeld, is behandeld of zou worden behandeld, in een vergelijkbare situatie op een van de bovengenoemde 9 gronden.

Discriminatie kan direct of indirect zijn.

Om directe discriminatie vast te stellen, moet een directe vergelijking worden gemaakt. In het geval van discriminatie op grond van handicap moet de vergelijking bijvoorbeeld worden gemaakt tussen een persoon met een handicap en een andere persoon die dat niet heeft. Of tussen twee mensen met verschillende handicaps.

Van indirecte discriminatie is sprake wanneer praktijken of beleid de ene groep niet meer lijken te discrimineren dan de andere, maar in feite een discriminerend effect hebben.

Indirecte discriminatie kan zich ook voordoen wanneer een eis die niet-discriminerend lijkt, een bepaalde groep of klasse van mensen nadelig beïnvloedt.

Specifieke situaties die onder de wetgeving inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep vallen

Handicap

Werkgevers moeten redelijke aanpassingen maken voor werknemers met een handicap. Dit omvat het bieden van toegang tot werk, het in staat stellen van mensen met een handicap om deel te nemen aan de arbeidsmarkt, met inbegrip van promotie, en opleiding.

Zwangerschap

Zwangerschapsgerelateerde discriminatie is discriminatie op grond van geslacht en omvat aanwerving, promotie en algemene arbeidsvoorwaarden. U bent ook beschermd door de wetgeving inzake moederschapsbescherming en onredelijk ontslag als u zwanger bent of onlangs bent bevallen.

Gelijke beloning

De wetgeving inzake gelijke behandeling in arbeid en beroep voorziet in gelijke beloning voor soortgelijk werk. Soortgelijk werk wordt gedefinieerd als werk dat hetzelfde, vergelijkbaar of gelijkwaardig werk is. Het is een van de voorwaarden die deel moet uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Een vordering tot gelijke beloning kan worden ingediend op elk van de 9 hierboven genoemde gronden.

Pesterij

Intimidatie, met inbegrip van seksuele intimidatie die is gebaseerd op een van de 9 gronden, is een vorm van discriminatie met betrekking tot arbeidsvoorwaarden. Pesten op het werk dat verband houdt met een van de 9 bovenstaande discriminatiegronden valt onder de wetgeving inzake gelijke behandeling in loondienst.

Represailles

U bent beschermd tegen represailles als u een vordering instelt of betrokken bent bij een klacht wegens onrechtmatige discriminatie tegen uw werkgever. Dit betekent dat uw werkgever u niet mag bestraffen met ontslag, oneerlijke behandeling of een ongunstige wijziging van uw arbeidsvoorwaarden.

Een claim indienen op grond van de wetgeving inzake gelijke behandeling

De Irish Human Rights and Equality Commission en de Workplace Relations Commission zijn afzonderlijke organisaties die zich inzetten voor gelijkheid op het werk.

De Irish Human Rights and Equality Commission is een statutair orgaan dat is opgericht om het publiek te informeren over mensenrechten en gelijkheidswetgeving. In sommige gevallen kunt u juridische bijstand krijgen als u een vordering wilt instellen bij het Equality Tribunal. U kunt meer lezen in het IHREC-boekje Your Employment Equality Rights Explained.

De Workplace Relations Commission (WRC) onderzoekt of bemiddelt bij claims van onwettige discriminatie op grond van gelijkheidswetgeving.

U kunt een discriminatieclaim indienen op grond van de Employment Equality Acts 1998 to 2015 met behulp van het online klachtenformulier van de WRC.

Lees of download een gratis gids voor het aanhangig maken van een zaak over gelijke behandeling in arbeid en beroep op de website van Community Law and Mediation (CLM). CLM biedt ook gratis juridische informatie, advies en bemiddelingsdiensten aan.


Bron: Ierse Overheid
Geplaatst: 15/07/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…