Gevangenissysteem

Het is te hopen dat u er geen gebruik van moet maken, maar als het u treft dan bent u nu op de hoogte van het gevangenissysteem in Ierland.

Naast ervoor te zorgen dat veroordeelden hun straf correct uitzitten, is de Irish Prison Service verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste middelen en mogelijkheden aan gevangenen om de kans op recidive te verkleinen en voor het helpen van gevangenen bij hun re-integratie in hun gemeenschap na hun vrijlating .

Deze publicatie geeft praktische informatie over de structuur en werking van het gevangeniswezen in Ierland. Het bevat informatie over:

  • Gevangenisfaciliteiten in Ierland
  • Vastlegging en toelatingsprocedures
  • gevangenis transfers

 May your troubles be less and your blessings be more,
And nothing but happiness come through your door.