Gezinsuitkering voor werkenden

Working Family Payment (WFP) is een wekelijkse belastingvrije uitkering voor werknemers met kinderen. Het steunt mensen met een laag loon. WFP heette vroeger Family Income Supplement (FIS).

U moet een werknemer zijn om WFP te krijgen. U kunt het niet krijgen als u alléén zelfstandige bent.

U moet ten minste één kind hebben dat gewoonlijk bij u woont of dat u financieel steunt. Uw kind moet jonger zijn dan 18 jaar (of tussen 18 en 22 jaar als het voltijds dagonderwijs volgt).

Om voor het WFP in aanmerking te komen, moet het gemiddelde weekinkomen van uw gezin onder een bepaald bedrag voor uw gezinsgrootte liggen. Het WFP-bedrag dat u krijgt, is 60% van het verschil tussen uw gemiddelde wekelijkse gezinsinkomen en de WFP-inkomensgrens voor uw gezinsgrootte.

Eire……….
Where the wind has a sound like a sweet song
And anyone can hum it,
And the heather grows upon the hills,
And shamrocks not far from it