Gids voor zelfevaluatie inkomstenbelasting

Geschatte leestijd : 5 minuten
Afbeelding@Pixabay

In dit artikel worden de basisprincipes van het zelfbeoordelingssysteem uitgelegd zoals dit van toepassing is op de Income Tax (IT) (Inkomstenbelasting).

Er is informatie over:

Onder zelfcontrole is er een gemeenschappelijke datum voor de betaling van belasting en het indienen van belastingaangiften. U moet  uw aangifte doen  op of voor 31 oktober van het jaar volgend op het jaar waarop de aangifte betrekking heeft.

Dit systeem, dat bekend staat als  Pay and File , vereist dat u:

 • aangifte doet over het voorgaande jaar
 • een zelfevaluatie  opstelt voor dat jaar
 • het saldo van de belasting voor dat jaar betaalt
 • voorbelasting over het lopende jaar betaalt .

U moet zélf beoordelen wanneer u uw jaarlijkse belastingaangifte indient. Een uitzondering wordt gemaakt als u een papieren aangifte doet op of voor 31 augustus van het jaar na het jaar waarop de aangifte betrekking heeft.

Voor meer informatie over het invullen van de aangifte inkomstenbelasting (formulier 11), zie Filing your tax return

De meeste personen moeten hun aangifte inkomstenbelasting (formulier 11) online indienen via de  Revenue Online Service (ROS) . Meer informatie over  Verplichte elektronische betaling van belastingen en het indienen van belastingaangiften vindt u  in het gedeelte “Een bedrijf starten”.

U moet zich aanmelden voor de aangifte inkomstenbelasting als:

U hoeft zich niet aan te melden voor zelfevaluatie als:

 • u alléén PAYE-inkomsten (Pay As You Earn) hebt of
 • uw belastbare niet-betaalde inkomsten niet hoger dan € 5.000 zijn en uw bruto niet-betaalde inkomsten niet hoger zijn dan € 30.000. Dat inkomen moet worden gecodeerd voor PAYE-doeleinden. ‘Gecodeerd’ betekent dat het inkomen wordt meegeteld bij de berekening van uw heffingskortingen en het normafsluitpunt voor de BETALING. In dit geval moet u een formulier 12 online indienen via PAYE Services in myAccount .

U kunt zich aanmelden voor zelfbeoordeling door gebruik te maken van de  eRegistration-  service of door deel A en deel B van  formulier TR1(PDF) in te vullen .

Voorbelasting is uw schatting van de inkomstenbelasting, loongerelateerde sociale verzekeringen (PRSI) en universele sociale lasten (USC) die u verwacht te betalen voor een belastingjaar. U moet deze betalen vóór 31 oktober van het betreffende belastingjaar.

U moet ervoor zorgen dat u uw voorbelasting niet te weinig betaalt, anders kan er rente in rekening worden gebracht. 

Het bedrag van de voorbelasting voor een jaar moet gelijk zijn aan of hoger zijn dan het laagste bedrag van het volgende:

 • 90% van de voor dat belastingjaar verschuldigde belasting
 • 100% van de verschuldigde belasting over het onmiddellijk voorafgaande belastingjaar
 • 105% van de verschuldigde belasting over het belastingjaar voorafgaand aan het direct voorafgaande belastingjaar (vaak het ‘voorafgaande jaar’ genoemd). Deze optie is alleen van toepassing als u via automatische incasso betaalt. Het geldt niet als de verschuldigde belasting over het voorgaande jaar nihil was.

Voor te late betalingen wordt rente in rekening gebracht voor elke dag (of dagdeel) na de deadline.

U kunt uw voorbelasting betalen via:

Opmerking: Alleen VISA- en MasterCard-debet- en creditcards worden geaccepteerd.

Voor 31 oktober in een belastingjaar moet u:

 • voor dat jaar uw voorbelasting betalen
 • uw aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande belastingjaar indienen
 • eventuele verschuldigde belasting over het voorgaande jaar betalen.

Zo moet u uiterlijk 31 oktober 2023:

Wanneer u betaalt en aangifte doet via de Revenue Online Service (ROS) wordt de deadline van 31 oktober verlengd tot half november. Om rentelasten te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat u uw aangifte op de juiste vervaldatum indient.

Opmerking:
De  betalingsdatum voor vermogenswinstbelasting (CGT)  is anders dan de betalingsdatum voor IT.

Fouten in uw aangifte kunt u via ROS corrigeren. Als u een papieren exemplaar heeft ingediend, neem dan contact op met uw belastingdienst om de nodige wijzigingen in uw aangifte aan te brengen.

Als u uw aangifte te laat doet, moet u een toeslag betalen. Wanneer een te late aangifte wordt ingediend:

 • binnen twee maanden na de indieningsdatum wordt een toeslag toegepast van 5% van uw verschuldigde belasting, tot een maximum van € 12.695,-
 • over twee maanden geldt een toeslag van 10% van uw verschuldigde belasting, tot een maximum van € 63.485,-.

Opmerking:
Er kan een toeslag van 10% van toepassing zijn op uw eindschuld als u niet aan uw  lokale onroerendgoedbelasting (LPT)  -verplichtingen voldoet. Deze toeslag kan ook van toepassing zijn zelfs als u op tijd betaalt en aangifte doet voor IT.

Inkomstenbelasting (Income Tax (IT)

Om een ​​aangifte inkomstenbelasting te doen , gebruikt u de Revenue Online Service (ROS) om een ​​aangifte inkomstenbelasting (formulier 11) in te vullen Als onderdeel van dat formulier moet u ook een zelfevaluatie maken. Dit doet u door het zelfbeoordelingspaneel in de Aangifte Inkomstenbelasting (formulier 11) in te vullen. In dit paneel voert u in:

Vermogenswinstbelasting (Capital Gain Tax (CGT))

Om een ​​CGT- aangifte te doen, vult u het CGT-paneel in de aangifte inkomstenbelasting (formulier 11) in. Als u geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen, kunt u formulier CG1 invullen

Inkomstenbelasting (Income Tax (IT)

Wanneer u uw IT-aangifte invult met behulp  van Omzet Online Service , wordt de belasting die u moet betalen berekend en aan u getoond. Deze berekening vormt de basis van uw zelfbeoordeling.

U kunt uw IT-aangifte indienen op een papieren aangifte inkomstenbelasting (formulier 11). Doet u dat wel, dan stuurt de Belastingdienst u een aanslagbiljet. Op het aanslagbiljet staat hoeveel belasting u moet betalen.

Vermogenswinstbelasting (Capital Gain Tax (CGT))

U moet het bedrag aan CGT berekenen dat u verschuldigd bent, zie  Hoe u CGT berekent  om u hierbij te helpen.

‘Pay Related Social Insurance’ (PRSI) betalen?

U moet PRSI betalen als u zelfstandige bent en aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

 • u heeft een minimaal jaarinkomen van € 5.000
 • u bent tussen de 16 en 66 jaar. 

Uw PRSI wordt berekend over uw bruto-inkomen na   aftrek van eventuele kapitaalaftrek . Als u zelfstandige bent, betaalt u PRSI meestal in klasse S. Dit tarief is 4% van uw bruto-inkomen, met een minimumbetaling van € 500.

Meer details over PRSI voor zelfstandigen en uw bijstandsrechten vindt u op de  website van het Departement of Social Protection (DSP) .

Deze High Income Earner Restriction (HIER) beperkt het gebruik van belastingverminderingen en -vrijstellingen door personen met een hoog inkomen.

De beperking kan op u van toepassing zijn als:

 • uw inkomen is hoger dan of gelijk aan € 125.000 – minder als er sprake is van afgezonderde inkomsten (inkomsten die normaal tegen een bepaald tarief aan belasting zijn onderworpen), zoals depositorente-inhoudingsbelasting (DIRT)
 • uw totale vrijstellingen zijn groter dan € 80.000
 • het totaal van uw gebruikte gespecificeerde vrijstellingen is groter dan 20% van uw aangepast inkomen.

Zie voor meer informatie over deze beperking deel 15 van de handleiding Inkomstenbelasting . Hier vindt u een compleet overzicht van alle beperkte vrijstellingen en vrijstellingen. Ook leert u hoe u kunt berekenen hoeveel extra inkomstenbelasting u moet betalen.

Als u ‘HIER’-plichtig bent, moet u:

 • de details toevoegen aan uw aangifte inkomstenbelasting (formulier 11), die u indient via de Revenue Online Service (ROS) . 
 • een berekening van de beperking indienen op een formulier RR1, dat u opent via het paneel ROS Inkomstenbelastingaangifte (EForm 11) Beperking van vrijstellingen.

Geplaatst: 25-03-2023
Bron: Revenue Ireland

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …