Gratis reizen in Ierland

Geschatte leestijd : 5 minuten

Wat is de regeling vrij reizen?

Met de Regeling Free Travel kunt u gratis reizen met het openbaar vervoer en sommige particuliere bus- en veerdiensten.

Iedereen van 66 jaar en ouder die permanent in Ierland woont, kan gebruik maken van het Free Travel Scheme.

Mensen met een handicap en verzorgers jonger dan 66 jaar kunnen ook in aanmerking komen voor gratis reizen.

Komt u in aanmerking voor Vrij Reizen en bent u getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend, dan mag uw partner gratis meereizen. Als u om medische redenen niet alleen kunt reizen, krijgt u mogelijk gratis reizen voor een begeleider. Hiermee mag een persoon ouder dan 16 jaar gratis met u meereizen.

Als u in aanmerking komt voor gratis reizen, staat op uw Public Services Card (PSC) FT (voor gratis reizen) in de linkerbovenhoek. In de brief die erop volgt staat wie u mee mag nemen:

 • FT-P – u kunt gratis reizen
 • FT+S – uw echtgeno(o)t(e), partner of samenwonende reist gratis met u mee
 • FT+C – u kunt een persoon (ouder dan 16 jaar) gratis mee laten reizen

U moet deze kaart bij u dragen als u met het openbaar vervoer reist.

Er worden geen papieren gratis reispassen meer uitgegeven, maar u kunt uw papieren pas nog wel gebruiken, mits deze geldig is.

Waar kan ik Free Travel gebruiken?

U kunt uw gratis reis gebruiken op de meeste

Gratis reizen is ook beschikbaar op Dublin Bus Nitelink , Go-Ahead Ireland en TFI (Transport for Ireland) Local Link-diensten .

Gratis reizen omvat niet sommige speciale diensten zoals Dublin Bus AIRLINK-diensten .

Er zijn geen beperkingen op de tijden waarop u uw Free Travel kunt gebruiken.

Als u met het openbaar vervoer reist, moet u uw OV-chipkaart laten zien of scannen aan de reisorganisator. Lees meer over ‘Hoe reist u gratis met uw OV-chipkaart’ .

Wonen op de Aran-eilanden

Als u permanent op een van de Aran-eilanden woont, kunt u elk jaar tot 12 enkele (of 6 retour) vliegreizen maken tussen de eilanden en het vasteland. Mensen die permanent op Tory Island (Co. Donegal) wonen, hebben recht op 8 (of 4 retour) gratis reizen met de seizoensgebonden helikopterdienst tussen het eiland en het vasteland.

Op weg naar Noord-Ierland

U mag ook gratis reizen op bepaalde grensoverschrijdende diensten tussen Ierland en Noord-Ierland. Maar om gratis te reizen in Noord-Ierland, moet u een Senior Smart Pass hebben – zie ‘Reizen in Noord-Ierland’ hieronder.

Hoe u in aanmerking komt voor gratis reizen

Om gratis te reizen, moet u in Ierland wonen en aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 66 jaar of ouder
 • U krijgt een invaliditeitsuitkering , een blindenpensioen , een mantelzorgtoeslag of een invaliditeitspensioen
 • U bent blind of slechtziend en voldoet aan de medische voorwaarden voor Blindenpensioen
 • U ontvangt minimaal 12 maanden Arbeidsongeschiktheidstoeslag of Arbeidsongeschiktheidspensioen met Arbeidsongeschiktheidspensioen
 • U bent een gespecificeerde verzorger voor een persoon die een permanente aanwezigheidstoeslag of een voorgeschreven toelage voor familieleden krijgt
 • U ontvangt gedurende ten minste 12 maanden een socialezekerheidsuitkering (of een soortgelijke uitkering) van een andere EU-lidstaat of van een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft gesloten

Weduwe of weduwnaar of langstlevende geregistreerde partner

Als u een weduwe of weduwnaar bent of een langstlevende geregistreerde partner van 60 jaar of ouder, woonachtig in Ierland en uw overleden echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner had Free Travel, kunt u Free Travel krijgen als u één van de volgende betalingen ontvangt:

 • (Premie)pensioen voor weduwnaars, weduwnaars of nabestaanden
 • (premievrij) weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen,
 • Eenoudergezinsbetaling,
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen op grond van de Arbeidsongevallenregeling
 • Een vergelijkbaar socialezekerheidspensioen/uitkering van een EU-lidstaat of een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft,
 • U krijgt een gewoon Garda-weduwnaarspensioen.

Echtgenoten, geregistreerde partners en samenwonenden

Heeft u recht op Vrij Reizen en bent u getrouwd, geregistreerd partnerschap of samenwonend, dan reist uw partner gratis mee.

Uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende kan niet gratis met u meereizen als u jonger bent dan 66 jaar en u krijgt Vrij Reizen omdat u:

 • Zorgtoeslag krijgt
 • De genomineerde verzorger voor een persoon die een permanente aanwezigheidstoeslag of een voorgeschreven gezinstoelage krijgt

Op uw PSC-kaart moet FT-S staan ​​om uw partner mee te laten reizen. Om uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende toe te voegen aan uw Free Travel – zie ‘Hoe vraagt ​​u Free Travel aan’ hieronder.

Als u niet alleen kunt reizen

Als u niet in staat bent om alleen te reizen , kunt u een persoon ouder dan 16 jaar gratis laten reizen. Op uw PSC-kaart moet FT-C staan. Om een ​​begeleider aan uw gratis reis toe te voegen, zie ‘Hoe u gratis reizen kunt aanvragen’ hieronder.

Werk en vrij reizen

U kunt uw Vrij Reizen 5 jaar behouden als u van één van de volgende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bent overgestapt naar werk:

 • Invaliditeitsuitkering
 • Invaliditeitspensioen
 • Gedeeltelijke capaciteitsuitkering (uit invaliditeitspensioen)
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering betaald samen met arbeidsongeschiktheidstoeslag

U kunt uw Vrij Reizen ook 5 jaar behouden als u bent overgestapt van een WAO- of Invaliditeitspensioen naar een Communautaire Arbeidsvoorziening, SOLAS of een Terug-naar-Werk-regeling.

Hoe u gratis reizen kunt aanvragen

Als u 66 jaar of ouder bent en een sociale uitkering ontvangt, wordt uw PSC uitgegeven waaruit blijkt dat u automatisch vrij reist. U moet het PSC SAFE-registratieproces hebben voltooid en één van de volgende betalingen ontvangen:

 • AOW
 • Invaliditeitspensioen
 • blind pensioen
 • Invaliditeitsuitkering
 • Toeslag voor mantelzorger

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, krijgt uw PSC FT-S erop. Als u samenwoont, moet u deel 1 en 2 van het aanvraagformulier Vrij Reizen FT1 (pdf) invullen .

Als u geen van de bovenstaande vergoedingen ontvangt, maar wel in aanmerking komt voor Vrij Reizen, moet u het Vrij Reizen-aanvraagformulier FT1(pdf) invullen .

Als u niet alleen kunt reizen

Als u niet in staat bent om alleen te reizen, vraagt ​​u een gratis reis voor een metgezel aan met behulp van een pasformulier voor begeleiders boven de 70 (pdf) of een pasformulier voor pas onder de 70 (pdf) .

U kunt een aanvraagformulier voor Vrij Reizen krijgen bij de Dienst Social Welfare. Het formulier is ook verkrijgbaar bij uw plaatselijke postkantoor en het Burgerinformatiecentrum.

Verloren of beschadigde Free Travel-pas of PSC

Er zijn momenteel 2 soorten gratis reispassen: een papieren gratis reispas en een openbare dienstenkaart met gratis reizen (met FT geschreven in de linkerbovenhoek). Papieren passen worden niet meer uitgegeven, dus als u een vervangende kaart nodig heeft voor een verloren of beschadigde papieren pas, moet u zich eerst VEILIG laten registreren en een openbare dienstenkaart aanschaffen .

Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw OV-kaart kunt u bellen met 0818 837 000 om een ​​vervangende kaart aan te vragen.

Waar kunt u gratis reizen aanvragen

Free Travel Section

Social Welfare Services
College Road
Sligo
Ireland

Tel: (071) 915 7100 of 0818 200 400
Website: https://www.gov.ie/en/service/9bba61-free-travel-scheme/
E-mail: freetravelqueries@welfare.ie

Senior SmartPass voor reizen in Noord-Ierland

Als u 66 jaar of ouder bent en gratis kunt reizen, kunt u met een Senior Smartpass- kaart gratis reizen met alle bus- en treindiensten in Noord-Ierland .

Een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, samenwonende of begeleider kan binnen Noord-Ierland niet gratis met u meereizen in het openbaar vervoer. Met uw Irish Free Travel kan uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner, samenwonende of metgezel echter gratis reizen op bepaalde grensoverschrijdende diensten tussen Ierland en Noord-Ierland. Bijvoorbeeld een grensoverschrijdende treinreis die begint in Ierland en eindigt in Noord-Ierland of andersom.

Hoe u een Senior SmartPass aanvraagt

Om een ​​Senior SmartPass te krijgen moet u een aanvraagformulier (FTNI1) invullen. U kunt dit formulier verkrijgen bij uw plaatselijke Intreo-centrum of bij de sociale dienst. 
Het is niet mogelijk om dit formulier online te verkrijgen .

U mag geen fotokopie van het formulier gebruiken, aangezien elk formulier een streepjescode heeft. Het aanvraagformulier mag alleen met zwarte inkt worden ingevuld en persoonlijk (niet per post) worden geretourneerd aan uw Intreo-centrum of de sociale dienst. U moet de volgende items met uw aanvraagformulier naar uw Intreo Center of de sociale dienst brengen:

 • Uw Irish Free Travel pass/Public Services Card en
 • Bewijs van uw adres (bijvoorbeeld een gas-, elektriciteits-, telefoonrekening of bankafschrift) en
 • Bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld uw rijbewijs, paspoort of een andere vorm van identiteitsbewijs met foto) en
 • Een recente pasfoto in standaardkleur.

De verwerking van uw aanvraag kan tot 6 weken duren. Er is meer informatie over de verlenging van de Regeling Vrij Reizen .

Verlengen en vervangen van een Senior SmartPass

Uw Senior SmartPass verloopt na 5 jaar.

 • Als u uw kaart de afgelopen 2 jaar elektronisch heeft gebruikt, ontvangt u automatisch een nieuwe kaart van Translink wanneer uw kaart verloopt.
 • Als u uw kaart de afgelopen 2 jaar niet heeft gebruikt, ontvangt u een aanvraagformulier voor verlenging dat u moet invullen. (Het verlengingsformulier is niet hetzelfde als een eerste aanvraag en u hoeft geen foto te overleggen.)
 • Als je je kaart nog nooit hebt gebruikt, hoor je helemaal niets van Translink. Als u het wilt verlengen, moet u contact opnemen met Translink via e-mail op smartpass@translink.co.uk of telefoon 00 44 289 075 9129 en zij zullen u een verlengingsaanvraag sturen.

Als u uw Senior SmartPass voor reizen in Noord-Ierland verliest of moet vervangen, kunt u het formulier (FTNI 2) (pdf) invullen .

Brexit en de Senior SmartPass

Op 31 januari 2020 stapte het VK uit de EU . Senior SmartPass- houders kunnen in Noord-Ierland blijven reizen met de bus en trein.


Geplaatst: 18-03-2023
Bron: Ierse Overheid
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …