Halve vergoeding voor mantelzorgers

Geschatte leestijd : 5 minuten

Inleiding

Als u bepaalde sociale uitkeringen ontvangt en u fulltime zorg en aandacht aan iemand anders verleent, kunt u uw hoofduitkering behouden en ook een mantelzorgtoeslag voor de helft krijgen.

Als u zich in een van de volgende situaties bevindt, komt u mogelijk in aanmerking voor de halve zorgtoeslag:

 • U ontvangt al een mantelzorgtoeslag, maar voldoet ook aan de criteria voor een andere sociale uitkering

Als u een mantelzorgtoeslag krijgt en u voldoet ook aan de voorwaarden voor een andere sociale uitkering (bijvoorbeeld een staatspensioen), moet u de andere uitkering aanvragen. Als u in aanmerking komt voor de andere betaling, ontvangt u deze volledig en behoudt u ook de helft van uw mantelzorgtoeslag. (Voor een lijst van sociale uitkeringen betaald met de halve zorgtoeslag – zie ‘Regels’ hieronder)

Als u momenteel een mantelzorgtoeslag ontvangt en uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende aanspraak maakt op een andere sociale uitkering (bijvoorbeeld de werkzoekendentoeslag), kan uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende voor u als gekwalificeerd persoon een verhoging van de sociale uitkering aanvragen. volwassene en uw verzorgerstoelage wordt met 50% verlaagd. Dit kan alleen worden gedaan met uw toestemming, maar het kan uw totale gezinsinkomen verhogen.

 • Overgestapt van een andere sociale uitkering naar een zorgtoeslag

Als u al een andere sociale uitkering had voordat u aanspraak maakte op de mantelzorgtoeslag, kunt u mogelijk uw oorspronkelijke uitkering terugkrijgen en ook de mantelzorgtoeslag voor de helft van het tarief krijgen, als u blijft voldoen aan de voorwaarden voor beide regelingen. (Voor een lijst met sociale uitkeringen die betaalbaar zijn met de halve zorgtoeslag – zie ‘Regels’ hieronder)

 • Zorgen voor iemand en opgeëist worden door echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende

Als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende voor u een claim indient als gekwalificeerde volwassene op basis van hun betaling en u fulltime zorg verleent aan een andere persoon, kunt u een mantelzorgtoeslag voor de helft van het tarief aanvragen en uw huidige verhoging voor een gekwalificeerde volwassene behouden . vol.

 • Een andere sociale uitkering krijgen dan de zorgtoeslag en voor iemand zorgen

Als u een van de sociale uitkeringen ontvangt die betaalbaar zijn met de halve tarief Verzorgingsuitkering (zie ‘Regels’ hieronder) en voor iemand zorgt, kunt u uw sociale uitkering behouden en in aanmerking komen voor de halve tarief Verzorgingsuitkering.

Mensen die alleen opvoeden

Mensen die alleen ouder zijn en die voldoen aan de criteria voor de mantelzorgtoeslag, kunnen in aanmerking komen voor zowel eenoudergezinsbetaling (OFP) als de halve mantelzorgtoeslag (CA). Als uw jongste kind tussen de 7 en 15 jaar oud is, moet u in aanmerking komen voor de mantelzorgtoeslag om in aanmerking te blijven komen voor OFP. U krijgt ook een verhoging voor een gekwalificeerd kind (IQC) voor alle andere kinderen in uw gezin totdat zij 18 jaar worden (of 22 als ze voltijds onderwijs volgen), terwijl u CA en OFP krijgt. 

Reglement

U moet voldoen aan de criteria om voor de mantelzorgtoeslag in aanmerking te komen. Zo moet de persoon voor wie u zorgt zodanig arbeidsongeschikt zijn dat hij fulltime zorg en aandacht nodig heeft en moet u voldoen aan een vermogenstoets. Meer informatie vindt u op onze pagina over de mantelzorgtoeslag .

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de mantelzorgtoeslag, wordt deze toegekend tegen 50% van het tarief dat van toepassing zou zijn als u geen andere uitkering zou ontvangen. U komt ook in aanmerking voor de Carer’s Support Grant en een gratis reispas . Mogelijk komt u ook in aanmerking voor het Huishoud Voordeel Pakket

Bij de middelentoets voor de Brandstoftoeslag wordt de Halve Tarief Verzorgerstoeslag buiten beschouwing gelaten .

U kunt een mantelzorgtoeslag tegen het halve tarief krijgen met de volgende wekelijkse sociale uitkeringen:

 • Verhoging van het staatspensioen (premievrij) en het staatspensioen (premievrij) voor een gekwalificeerde volwassene
 • Voordeel voor verlaten vrouw
 • Invaliditeitspensioen en verhoging van het invaliditeitspensioen voor een gekwalificeerde volwassene
 • Verhoging van de uitkering voor werkzoekenden voor een gekwalificeerde volwassene
 • Verhoging van de uitkering voor werkzoekenden voor een gekwalificeerde volwassene
 • Ziekte-uitkering en ziekte-uitkeringsverhoging voor een gekwalificeerde volwassene
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij).
 • Letseluitkering en verhoging van de letseluitkering voor een gekwalificeerde volwassene
 • Uitkering bij overlijden
 • Gezondheids- en veiligheidsvoordeel
 • Gedeeltelijk capaciteitsvoordeel
 • Moederschapsuitkering
 • Adoptievoordeel
 • Oudervoordeel
 • Vaderschapsuitkering
 • Verhoging van het staatspensioen (premievrij) en het staatspensioen (premievrij) voor een gekwalificeerde volwassene
 • Blind pensioen en blinde pensioenverhoging voor een gekwalificeerde volwassene
 • Premievrij pensioen voor weduwen, weduwnaars of nabestaandenpartner
 • Eenoudergezinsbetaling
 • Toelage voor verlaten echtgenotes
 • Toeslag voor arbeidsongeschiktheid en verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voor een gekwalificeerde volwassene
 • Arbeidsongeschiktheidssupplement en verhoging van het arbeidsongeschiktheidssupplement voor een gekwalificeerde volwassene
 • Farm Assist en Farm Assist-verhoging voor een gekwalificeerde volwassene
 • State Pension (Contributory) and State Pension (Contributory) Increase for a Qualified Adult
 • Deserted Wife’s Benefit
 • Invalidity Pension and Invalidity Pension Increase for a Qualified Adult
 • Jobseeker’s Benefit Increase for a Qualified Adult
 • Jobseeker’s Allowance Increase for a Qualified Adult
 • Illness Benefit and Illness Benefit Increase for a Qualified Adult
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
 • Injury Benefit and Injury Benefit Increase for a Qualified Adult
 • Death Benefit
 • Health and Safety Benefit
 • Partial Capacity Benefit
 • Maternity Benefit
 • Adoptive Benefit
 • Parent’s Benefit
 • Paternity Benefit
 • State Pension (Non-Contributory) and State Pension (Non-Contributory) Increase for a Qualified Adult
 • Blind Pension and Blind Pension Increase for a Qualified Adult
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension
 • One-Parent Family Payment
 • Deserted Wife’s Allowance
 • Disability Allowance and Disability Allowance Increase for a Qualified Adult
 • Incapacity Supplement and Incapacity Supplement Increase for a Qualified Adult
 • Farm Assist and Farm Assist Increase for a Qualified Adult

U kunt geen halve zorgtoeslag krijgen met de volgende sociale uitkeringen:

 • Basis aanvullende bijstandsuitkering (SWA) en SWA-verhoging voor een gekwalificeerde volwassene
 • Werkzoekendenvoordeel
 • Voordeel voor mensen die op 65-jarige leeftijd met pensioen gaan
 • WW Uitkering
 • Betaling van werkende gezinnen
 • Terug naar Onderwijs
 • Zorgvoordeel
 • Overgangsbetaling voor werkzoekenden
 • Basic Supplementary Welfare Allowance (SWA) and SWA Increase for a Qualified Adult
 • Jobseeker’s Benefit
 • Benefit for people who retire at 65
 • Jobseeker’s Allowance
 • Working Family Payment
 • Back to Education
 • Carer’s Benefit
 • Jobseeker’s Transitional payment

U kunt geen Werkzoekendenuitkering (JB) of Werkzoekendenuitkering (JA) en de halve zorgtoeslag krijgen, omdat u actief op zoek moet zijn naar werk en beschikbaar moet zijn om te gaan werken om in aanmerking te komen voor JA en JB. U kunt echter in aanmerking komen voor de mantelzorgtoeslag tegen het halve tarief als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende JA of JB krijgt en voor u een aanvraag indient als gekwalificeerde volwassene .

Tarieven

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de mantelzorgtoeslag, wordt deze toegekend op 50% van het tarief dat van toepassing zou zijn als u geen andere uitkering zou ontvangen.

Maximale tarieven voor de mantelzorgtoeslag op het halve tarief 2023

Halve vergoeding voor mantelzorgersOnder de 66Leeftijd 66 jaar en ouder
Zorg voor één persoon€ 118€ 137
Zorg voor twee of meer€ 177€ 205,50

Elke verhoging waar u mogelijk recht op heeft, bijvoorbeeld een verhoging voor een in aanmerking komend kind , dat alleen woont of op een eiland voor de kust woont, wordt betaald met uw belangrijkste sociale uitkering en niet met de halve zorgtoeslag.

Verandering van omstandigheid

Er kan nog steeds van worden uitgegaan dat u voltijds zorg en aandacht verleent als u of de persoon voor wie u zorgt, gedurende een periode van maximaal 13 weken een medische of andere behandeling ondergaat in een ziekenhuis of andere instelling. Als u voor een kind de helft van de zorgtoeslag krijgt, kan deze maximaal zes maanden worden betaald als het kind in het ziekenhuis ligt.

De mantelzorgtoeslag tegen het halve tarief wordt gedurende een periode van 12 weken doorbetaald als de verzorgde definitief naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist. U dient contact op te nemen met de afdeling Zorgtoeslag en de datum van de definitieve verhuizing door te geven.

De mantelzorgtoelage wordt nog twaalf weken uitbetaald na het overlijden van de persoon voor wie de zorg wordt verleend.

Hoe aanmelden

Om u aan te melden vult u het aanvraagformulier voor de mantelzorgtoeslag (pdf) in . Voor een kopie van dit formulier kunt u ook contact opnemen met uw Intreo Centrum of het Bijkantoor Maatschappelijk Welzijn.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier met de relevante attesten naar de afdeling Carer’s Allowance van het Ministerie van Sociale Zekerheid – zie ‘Waar aanvragen’ hieronder.

Waar aanvragen

Department of Social Protection

Carer’s Allowance Section
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Tel: (043) 334 0000 of 0818 927 770
Website: https://www.gov.ie/en/service/2432ba-carers-allowance/
E-mail: Carersallowance@welfare.ie


Geplaatst: 14-07-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…