Hoe registreren voor VAT?

Geschatte leestijd : 2 minuten

Online inschrijven via ROS

U, of uw belastingagent, kunt uw bedrijf registreren voor belasting over de toegevoegde waarde (VAT) via Revenue Online Service (ROS) . Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet uw bedrijf in de staat zijn gevestigd.

Welke registratieformulieren moet u online invullen?

Aanvragers die een bedrijf hebben dat in de staat is gevestigd, moeten de volgende formulieren online invullen:

  • TR1 registratieformulier voor particulieren, eenmanszaken, trusts en maatschappen
  • TR2 registratieformulier voor naamloze vennootschappen.

Kunt u een papieren aanvraagformulier indienen?

Alle ontvangen papieren aanvragen die anders online zouden kunnen worden ingevuld, worden teruggestuurd naar u of uw belastingagent. De geretourneerde aanvraag gaat vergezeld van een verzoek om de aanvraag online af te handelen.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen aanvragers die geen gebruik kunnen maken van ROS de papieren versie van het formulier invullen en naar hun belastingkantoor sturen. Contactgegevens.
Aanvragers van wie het bedrijf niet in de staat is gevestigd, moeten een papieren versie van de volgende formulieren indienen:

  • TR1(FT) registratieformulier voor particulieren, eenmanszaken, trusts en maatschappen
  • TR2(FT) registratieformulier voor naamloze vennootschappen.

Het desbetreffende formulier dient te worden ingeleverd bij:
Office of The Revenue Commissioners
P.O. Vak 1
Wexford

Wanneer gaat de VAT-registratie in? 

De VAT-registratie is van kracht vanaf een datum die is overeengekomen door uw lokale belastingdistrict en u, nadat uw ingevulde aanvraag is ontvangen door de Belastingdienst.

Als u ervoor kiest om u in te schrijven , zal de ingangsdatum niet vroeger zijn dan het begin van het belastbare tijdperk waarin u de aanvraag indient.
Als een van de door u verstrekte gegevens verandert, moet u dit binnen 30 dagen aan de Belastingdienst doorgeven.
Hoe meldt u zich opnieuw aan voor VAT?

Als uw VAT-registratie is geannuleerd en u zich opnieuw wilt registreren, kunt u dit doen via de eRegistratie- faciliteit van de Belastingdienst. 

Zodra u zich registreert voor VAT, moet u belastingaangiften en betalingen elektronisch indienen. Zie het gedeelte Verplichte aangifte voor meer informatie over het online betalen en indienen van uw belasting.


Geplaatst: 20-08-2022
Bron: Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: