Huisartsenvisitekaart

Geschatte leestijd : 5 minuten

Wat is een huisartsenvisitekaart?

Een huisartsenbezoekkaart is een kaart waarmee u gratis een bezoek kunt brengen aan een deelnemende huisarts. Als u niet in aanmerking komt voor een medische kaart , kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een huisartsenkaart.

Wat houdt een huisartsenvisitekaart in?

Uw huisartsenbezoekkaart dekt de kosten van bezoeken aan uw huisarts en bezoeken aan de huisartsenpost . Bloedonderzoek om een ​​aandoening te diagnosticeren of te controleren, wordt vergoed.

De huisartsenkaart dekt geen ziekenhuiskosten . Voorgeschreven medicijnen zijn niet gratis, maar kunnen wel onder het Drugs Payment Scheme vallen .

Aankomende wijzigingen in de geschiktheid voor een huisartsenbezoekkaart

De wekelijkse inkomensgrens voor de huisartsenvisitekaart wordt in 2 fasen verhoogd, eerst op 11 september 2023 en opnieuw op 13 november 2023 . Zie onderstaande tabel voor de nieuwe inkomensgrenzen.

U kunt een huisartsenvisitekaart aanvragen via het speciale online aanvraagsysteem . Deze pagina wordt bijgewerkt zodra er meer details beschikbaar komen.

 Leeftijd onder de 70
Categorievanaf 11 september 2023vanaf 13 november 2023
Alleenstaande alleenstaande€ 361€ 418
Alleenstaande die bij familie woont€322€ 373
Getrouwd of samenwonend stel€ 524€607
Persoon die alleen ouder is met kinderen ten laste € 524€607

Als u kinderen of gezinsleden heeft die het derde niveau onderwijs volgen, krijgt u een extra toelage.

Bent u ouder dan 70 jaar, dan geldt er geen inkomensgrens voor het verkrijgen van een huisartsenkaart. Deze blijft bestaan.

Wie kan een huisartsenvisitekaart krijgen?

U kunt een huisartsenkaart krijgen als u uw gewone verblijfplaats in Ierland heeft (tenminste een jaar in Ierland woont, of van plan bent dat te doen) en u:

 • Een kind jonger dan 8 jaar
 • Ouder dan 70 jaar
 • Het verkrijgen van een mantelzorguitkering of mantelzorgtoeslag , tegen het volledige of halve tarief
 • Jonger dan 70 jaar met een inkomen onder de drempelwaarden (zie hieronder)

Inkomensgrenzen voor mensen onder de 70 jaar

De regels voor de vaststelling van uw inkomen zijn dezelfde als voor de medische kaart-middelentoets voor mensen jonger dan 70 jaar, maar de inkomensgrenzen voor de huisartsenkaart zijn hoger dan de grenzen voor de medische kaart.

De wekelijkse inkomensgrenzen gaan omhoog op 11 september 2023 en weer omhoog op 13 november 2023. Als u op 11 september niet in aanmerking komt, kunt u op 13 november 2023 wel in aanmerking komen.

Huisartsbezoekkaart wekelijkse inkomensgrenzen vóór 11 september 2023

CategorieJonger dan 66 jaarLeeftijd 66-69
Alleenstaande alleenstaande€ 304€ 333
Alleenstaande die bij familie woont€ 271€ 286
Gehuwd of samenwonend echtpaar (of alleenstaande ouder met kinderen ten laste)€ 441€ 492
Toeslag voor elk van de eerste 2 kinderen onder de 16 jaar€ 57€ 57
Toeslag voor het 3e en voor elk volgend kind onder de 16 jaar€ 61,50€ 61,50
Toeslag voor elk van de eerste 2 kinderen ouder dan 16 jaar (zonder inkomen)€ 58,50€ 58,50
Toeslag voor 3e en voor elk volgend kind ouder dan 16 jaar (zonder inkomen)€ 64€ 64
Ieder ten laste ouder dan 16 jaar die een voltijds, niet-gesubsidieerd derde niveau onderwijs volgt€ 117€ 117

*Let op: deze inkomensgrenzen zijn bruto minus belasting, USC en PRSI

De volgende uitgaven zijn toegestaan, waardoor de inkomensgrens wordt verhoogd:

 • Kosten kinderopvang.
 • Huur (exclusief bedragen betaald via huurtoeslag of huursubsidie).
 • Redelijke hypotheekbetalingen (na aftrek van de hypotheekaftrek en belastingvermindering) op een gezinswoning en andere grond of onroerend goed.
 • Hypotheekbeschermingsverzekering en bijbehorende levensverzekering.
 • Woningverzekering.
 • Onderhoudsbetalingen die u doet.
 • Verpleeghuis-, particuliere verpleeg- of thuiszorgkosten voor u of uw echtgenoot.
 • Kosten van reizen naar het werk:
  • De kosten van het openbaar vervoer.
  • Rijkosten indien een auto nodig is, tegen een tarief van 30 cent per mijl/18 cent per km. Als een echtpaar twee auto’s nodig heeft om naar het werk te reizen, geldt een dubbele vergoeding. Er kan rekening worden gehouden met de kosten van parkeren.
  • Redelijke bijdragen in de carpoolkosten.

Ouder dan 70 jaar met gezinsleden

Bent u ouder dan 70 jaar, dan komt u ongeacht uw inkomen in aanmerking voor een huisartsenkaart.

Bent u ouder dan 70 en heeft u gezinsleden die jonger zijn dan 70 jaar, bijvoorbeeld een echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende partner? Dan kunnen uw gezinsleden in aanmerking komen voor een huisartsenbezoekkaart als uw gezamenlijke bruto-inkomen hoger is dan € 1050, maar niet hoger dan € 1.400 per week.

Inkomen boven de grens

Wanneer u een huisartsenbezoekkaart aanvraagt, wordt uw aanvraag eerst beoordeeld voor een medische kaart . Als u niet in aanmerking komt voor een medische kaart, wordt u beoordeeld op een huisartsenvisitekaart.

Als uw inkomen hoger is dan de limiet voor een medische kaart of een huisartsenkaart, kunt u nog steeds in aanmerking komen voor een discretionaire kaart als uw medische kosten u zonder een medische kaart in financiële moeilijkheden zouden brengen.

Als u een discretionaire kaart wilt aanvragen , moet u in uw aanvraag ook informatie opnemen over de medische kosten van uw gezin.

Hoe vraagt ​​u een huisartsenbezoekkaart aan?

Leeftijd onder de 70

Als u jonger bent dan 70 jaar, gebruikt u voor het aanvragen van een huisartsenkaart hetzelfde aanvraagproces als voor een medische kaart . Als onderdeel van de aanvraagprocedure voor de huisartsenkaart wordt beoordeeld of u recht heeft op een medische kaart.

U kunt online een medische kaart of huisartsbezoekkaart aanvragen op medicalcard.ie

U kunt ook een aanvraagformulier voor de huisartsbezoekkaart en de medische kaart (pdf) downloaden en dit e-mailen naar pcrs.applications@hse.ie of per post sturen naar:

Nationale medische kaarteenheid,
Postbus 11745,
Dublin11

Ouder dan 70 jaar

Bent u 70 jaar of ouder, dan kunt u zich online aanmelden voor uw huisartsenbezoekkaart .

U kunt ook het registratieformulier voor mensen van 70 jaar en ouder downloaden (pdf) en dit per e-mail sturen naar pcrs.applications@hse.ie of per post sturen naar:

Nationale medische kaarteenheid,

Huisartsbezoekkaart boven de 70,

Postbus 12629,

Dublin11.

U kunt ook bellen naar 0818 22 44 78 om een ​​papieren inschrijfformulier aan te vragen.

Aanvraag echtgenoot of partner

Bent u ouder dan 70 jaar en heeft u een afhankelijke echtgeno(o)t(e) of partner die jonger is dan 70 jaar, en denkt u dat uw inkomen onder de grens ligt? Dan kunt u voor u beiden een huisartsenkaart aanvragen. Hiervoor gebruikt u het standaard aanvraagformulier medische kaart/huisartsbezoekkaart (pdf) en vermeldt u uw inkomen. (Voor de relevante inkomensgrenzen, zie hierboven ‘Nabestaanden van 70-plussers’).

Verzorgers

Als u een mantelzorguitkering of mantelzorgtoeslag ontvangt, voor het volledige of halve tarief, komt u in aanmerking voor een huisartsenbezoekkaart. U kunt zich per e-mail of per post aanmelden voor de huisartsenbezoekkaart voor mantelzorgers .

Bezwaar maken tegen uw aanvraag voor een huisartsenkaart

Als uw aanvraag voor een huisartsenvisitekaart wordt afgewezen, ontvangt u een brief van de HSE om u hiervan op de hoogte te stellen. In de brief worden ook de redenen vermeld waarom uw aanvraag is afgewezen.

Bent u niet tevreden met de beslissing, dan kunt u deze laten herzien. Mogelijk zijn uw omstandigheden veranderd of heeft u relevante informatie uit de oorspronkelijke aanvraag weggelaten.

Als u niet tevreden bent met de beoordeling, kunt u een beroep doen op het Appeals Office van uw HSE-gebied . De contactgegevens van het Appeals Office vindt u ook in de weigeringsbrief van de HSE.

Het Appeals Office beoordeelt uw aanvraag opnieuw. Dit wordt uitgevoerd door HSE-personeel dat niet betrokken was bij de beslissing over uw oorspronkelijke aanvraag.

Recensies

Uw recht op een huisartsenvisitekaart wordt periodiek beoordeeld. Dit komt omdat uw omstandigheden kunnen veranderen. Als u uw beoordelingsformulier niet terugstuurt, wordt uw huisartsenbezoekkaart mogelijk niet opnieuw verstrekt.

Als u uw beoordelingsformulier vóór de aangegeven datum terugstuurt, maar het beoordelingsproces doorgaat tot na de vervaldatum van uw kaart, kan de geldigheid van de kaart worden verlengd, zodat u deze kunt blijven gebruiken terwijl de beoordeling plaatsvindt. De verlenging vindt maandelijks plaats. Het is dus raadzaam contact op te nemen met de Client Registration Unit om te bevestigen dat uw kaart is verlengd en nog steeds geldig is.

Meer informatie over huisartsenbezoekkaarten

Controleer de status van uw aanvraag voor een huisartsenvisitekaart op de HSE-website . U heeft het referentienummer uit uw aanvraag nodig.

Op de website van de HSE kunt u controleren of uw huisartsenkaart nog geldig is .

Neem contact op met Lo-call 0818 22 44 78 of uw Local Health Office voor meer informatie over huisartsenbezoekkaarten. U kunt ook contact opnemen met de Client Registration Unit.

Client Registration Unit

4e verdieping
HSE PCRS
Finglas
Dublin 11

Tel: (051) 595 129
Lokaal: 0818 22 44 78
Fax: (01) 834 3589

Website: http://www.medicalcard.ie
Contactformulier: https://www2.hse.ie/services/medical-cards/contact-medical-cards-service.html
E-mail: clientregistratie@hse.ie


Geplaatst: 12-09-2023
Bron: HSE
Afbeelding: HSE

Bezoekers lazen ook: