Huishoud Voordeel Pakket

Geschatte leestijd : 5 minuten

Wat is het Huishoud Voordeel Pakket?

Het Huishoud Voordeel Pakket (Household Benefits Package? (HBP)) helpt bij de kosten van uw elektriciteits- of gasrekening en de TV-vergunning. Slechts één persoon in een huishouden kan het pakket krijgen.

U kunt het toeslagenpakket krijgen als u 70 jaar of ouder bent. U hoeft geen staatspensioen te ontvangen en het pakket wordt niet getoetst op vermogen.

Mensen onder de 70 kunnen ook het HBP krijgen, maar daarvoor gelden aanvullende regels – zie ‘Hoe komt u in aanmerking voor het Household Benefits Package’ hieronder.

Goed warm blijven in de winter

Het koude weer kan lastig zijn als je ouder bent of een handicap of langdurige ziekte hebt. De Sustainable Energy Authority of Ireland geeft informatie en advies over de ondersteuning die u kan helpen om goed en warm te blijven tijdens de winter (pdf) .

U kunt gebruik maken van vergelijkingswebsites om de prijzen van gas en elektriciteit te vergelijken .

Hoe u in aanmerking komt voor het Huishoud Voordeel Pakket

Om het Huishoud voordeel pakket te krijgen, moet u:

 • In Ierland wonen (fulltime, het hele jaar door)
 • De enige persoon in uw huishouden zijn die de HBP krijgt
 • Zorgen dat de elektriciteits- of gasrekening op uw naam staat als u een elektriciteits- of gastoeslag aanvraagt. (In bepaalde omstandigheden is dit mogelijk niet van toepassing – zie ‘Als de rekening op naam van uw huisbaas staat’ hieronder.)
 • 70 jaar of ouder zijn
 • Jonger dan 70 jaar zijn en voldoen aan de onderstaande aanvullende regels voor ‘Personen jonger dan 70 jaar’.

Mensen onder de 70 jaar

Als u jonger bent dan 70 jaar en samenwoont met uw echtgeno(o)t(e), samenwonende of geregistreerde partner, kunt u het HBP krijgen als u een kwalificerende bijstandsuitkering krijgt en bovendien:

 • krijgt u een verhoging van uw in aanmerking komende sociale uitkering (zie lijst met in aanmerking komende sociale uitkeringen hieronder) 
  of
 • u krijgt een eigen kwalificerende sociale uitkering die hieronder wordt vermeld 
  of
 • u krijgt een bijstandsuitkering die hieronder niet wordt vermeld en u voldoet aan een draagkrachttoets.

U kunt samenwonen met andere volwassenen (die niet uw echtgeno(o)t(e), samenwonende of geregistreerde partner zijn) en het HBP krijgen.

In aanmerking komende sociale uitkeringen voor mensen onder de 70

U bent tussen de 66 en 70 jaar :

 • Staatspensioen (premieplichtig)
 • Staatspensioen (premievrij)
 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premiepensioen).
 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij)
 • Verlaten Wife’s Benefit
 • Carer’s Allowance (volledige of halve betaling), maar u moet samenwonen met de persoon voor wie u zorgt.
 • U zorgt voor en woont samen met een persoon die een doorlopende toeslag krijgt
 • Een gewoon Garda Weduwenpensioen van het Ministerie van Justitie en Gelijkheid
 • Een gelijkwaardig pensioen of uitkering uit een land dat onder de EU-regelgeving valt of uit een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft

U bent tussen de 66 en 70 jaar en krijgt geen van de bovenstaande uitkeringen, maar slaagt voor een inkomenstoets – zie ‘De middelentoets’ hieronder.

U bent jonger dan 66 :

 • Invaliditeitsuitkering
 • Invaliditeitspensioen
 • blinden pensioen
 • Arbeidsongeschiktheidstoeslag (minstens 12 maanden) met WAO-pensioen (minstens 12 maanden)
 • Als u zorgt voor en samenwoont met een persoon die een doorlopende toeslag krijgt.
 • Carer’s Allowance (volledige of halve betaling), maar u moet samenwonen met de persoon voor wie u zorgt.
 • Een gelijkwaardig pensioen of uitkering uit een land dat onder de EU-regelgeving valt, of uit een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft

Weduwnaars of langstlevende geregistreerde partners

U kunt in aanmerking komen voor het Huishoud Voordeel Pakket als u weduwnaar of langstlevende geregistreerde partner tussen de 60 en 65 jaar bent en uw overleden echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner voor zijn of haar overlijden het Huishoud Voordeel Pakket ontving. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u hebben samengewoond toen het huishoudbijslagpakket voor het eerst werd toegekend en moet u een van de volgende betalingen ontvangen:

 • Weduwnaars-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij) of (premievrij) pensioen
 • Eenoudergezinsbetaling (weduwen/weduwnaars)
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen in het kader van de Arbeidsongevallenregeling
 • Een gelijkwaardig pensioen of uitkering uit een land dat onder de EU-regelgeving valt of uit een land waarmee Ierland een bilaterale socialezekerheidsovereenkomst heeft
 • Een gewoon Garda Weduwenpensioen van het Ministerie van Justitie en Gelijkheid

Als u jonger was dan 60 jaar toen uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner stierf, kunt u op uw 60ste het Huishoud Voordeel Pakket krijgen, mits u aan deze voorwaarden voldoet.

De inkomenstoets

Als u tussen de 66 en 70 jaar oud bent en geen kwalificerende sociale uitkering ontvangt, moet u slagen voor een inkomenstoets. Bij een inkomenstoets onderzoekt de Dienst Sociale Zekerheid (DSP) al uw inkomstenbronnen. Uw weekinkomen moet onder een bepaald bedrag liggen om voor de inkomenstoets te slagen.

Het bedrag aan middelen dat u voor het HBP mag hebben, is het huidige maximumtarief voor pensioen (premievrij), inclusief eventuele verhogingen die u krijgt voor uw leeftijd, alleenstaanden en nabestaanden, plus € 200.

De belangrijkste onderdelen van de inkomenstoets zijn:

 • Inkomen in geld dat u of uw echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende mogelijk heeft. Sommige inkomsten uit contanten mogen niet worden meegenomen in de inkomenstoets .
 • Kapitaal , bijvoorbeeld de waarde van spaargeld, beleggingen, aandelen of andere bezittingen die u heeft (maar niet uw eigen woning).

Als u het Huishoud Voordeel Pakket aanvraagt ​​en u moet slagen voor een inkomenstoets, dan krijgt u een apart formulier inkomenstoets dat u moet invullen.

Een kamer in je huis verhuren

Er is aangekondigd dat er wijzigingen komen waardoor u een kamer in uw huis kunt verhuren en een huurinkomen tot € 269,23 per week (€ 14.000 per jaar) kunt hebben zonder dat dit gevolgen heeft voor uw Huishoudelijke Voordeelpakket. De persoon die de kamer in uw huis huurt, moet de kamer minimaal 28 opeenvolgende dagen gebruiken en mag geen werknemer of een direct familielid zijn.

Ziekenhuis verblijven

U kunt maximaal 13 aaneengesloten weken in het ziekenhuis verblijven en het Household Benefits Pack blijven ontvangen

Verandering van omstandigheden

Als uw omstandigheden veranderen, moet u dit doorgeven aan de afdeling. 
Bijvoorbeeld:

 • U verandert van adres
 • U verandert van energieleverancier
 • U komt terecht in een woonzorgcentrum

Als u van adres verandert, moet u opnieuw het Huishoud Voordeel Pakket aanvragen, ook als u nog aan alle voorwaarden voldoet.

Wat valt er onder het Huishoud Voordeel Pakket?

Er zijn 2 toeslagen in het Huishoud Voordeel Pakket:

Toeslag 1

 • Elektriciteitstoeslag van € 35 per maand (€ 1,15 per dag)

of

 • Aardgastoeslag van € 35 per maand (€ 1,15 per dag)

Toeslag 2

 • Gratis televisielicentie

Toeslag 1: Toeslag elektriciteit of gas

Als u een elektriciteits- en aardgasaansluiting heeft, moet u kiezen tussen de Elektriciteitsaftrek en de Gasaftrek. U kunt er maar één kiezen.

De toelage wordt elke eerste dinsdag van de maand op uw bankrekening of op het postkantoor gestort. (Als u uw toeslag ophaalt bij het postkantoor met uw ‘Public Service Card’ , heeft u 90 dagen de tijd om uw vergoeding te innen.)

Als uw energieleverancier Electric Ireland is voor elektriciteit of Bord Gáis of Flo Gas voor gas, kan de vergoeding elke maand rechtstreeks aan uw energieleverancier worden betaald als een tegoed op uw rekening. Het Department of Social Protection (DSP) neemt contact op met Electric Ireland of Bord Gáis of Flo Gas, die vervolgens de vergoeding, inclusief een eventuele terugwerkende kracht, zal toepassen op uw volgende factuur. Elektriciteit of gas dat u boven de vergoeding verbruikt, betaalt u op de normale manier.

Als u van energieleverancier verandert, moet u dit doorgeven aan de DSP. U moet een bewijs overleggen van uw nieuwe energieleverancier (bijvoorbeeld een gas- of elektriciteitsrekening) vanaf de datum dat u bent overgestapt.

De tegemoetkoming dekt niet de kosten voor het aanleggen van een elektriciteits- of aardgasvoorziening in uw woning.

Als de rekening op naam van uw huisbaas staat

De toeslag kan worden betaald als de elektriciteits- of gasrekening op naam van uw huisbaas staat. U moet wel in een zelfstandige woonruimte wonen en uw verhuurder moet schriftelijk bevestigen dat u huurder bent en uw eigen energierekening betaalt.

Als u uw gas- of elektriciteitsvergoeding niet opgebruikt

Als u niet al uw maandelijkse toelage gebruikt, draagt ​​u deze over naar uw volgende factuur. U kunt het meenemen als u overstapt naar een andere energieleverancier, maar u moet wel contact opnemen met je vorige provider voor terugbetaling.

Toeslag 2: Gratis Televisie Licentie

Zodra u in aanmerking komt voor het Household Benefits-pakket, kunt u een gratis televisielicentie krijgen vanaf de volgende verlengingsdatum van uw tv-licentie . Om uw gratis tv-licentie te krijgen, moet u de optie Televisielicentie op het HBP-formulier selecteren wanneer u zich aanmeldt.

U krijgt een gratis tv-licentie zolang u het huishoudvoordeelpakket ontvangt. 

Hoe u het Huishoud Voordeel Pakket aanvraagt

U kunt het Huishoud Voordeel Pakket online aanvragen via Mywelfare.ie, als u een MyGovID-account heeft .

Lukt het niet om online aan te vragen, dan kunt u het aanvraagformulier Huishoud Voordeel Pakket (pdf) invullen en terugsturen naar de Household Benefits Package section :

Department of Social Protection

Household Benefits Package
Social Welfare Services
College Road
Sligo
Ireland

Openingstijden: 
Dit kantoor biedt geen service aan persoonlijke bellers. Alle vragen moeten worden gesteld via het online aanvraagformulier, telefonisch of schriftelijk.

Tel: (071) 915 7100 of 0818 200 400
Website: https://www.gov.ie/en/service/e87d27-household-benefits-package/
E-mail: housekeepingbenefits@welfare.ie

Als u persoonlijk met iemand wilt praten over uw rechten, kunt u een bezoek brengen aan  uw local Citizens Information Centre, Intreo-centrum of het
Departement Of Social Protection.

Telefoon:071 9672544
Email:foi@welfare.ie

Geplaatst: 27-03-2023
Bron: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook:

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.