Huishoudbudgetplan

Geschatte leestijd : 3 minuten

Inleiding

Het huishoudbudgetprogramma is een programma dat mensen met een bepaalde bijstandsuitkering helpt om de kosten van bepaalde huishoudelijke rekeningen over het jaar te spreiden. In het kader van deze regeling wordt elke week een vast bedrag van je sociale uitkering afgetrokken.

De regeling wordt uitgevoerd door An Post en om hiervoor in aanmerking te komen, moet je een bepaalde sociale uitkering ontvangen en moet je betaling via je plaatselijke postkantoor lopen. Het huishoudbudgetprogramma is gratis.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Huishoudbudgetprogramma moet je een van de volgende sociale uitkeringen ontvangen:

 • Back to Work Enterprise Allowance
 • Disability Allowance
 • Blind Pension
 • Carer’s Allowance
 • Carer’s Benefit
 • Farm Assist
 • Invalidity Pension
 • Jobseeker’s Benefit
 • Jobseeker’s Allowance (and Jobseeker’s Transitional payment)
 • State Pension (Contributory)
 • State Pension (Non–Contributory)
 • One-Parent Family Payment
 • Pre-Retirement Allowance
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non–Contributory) Pension
 • Back to Education Allowance
 • Supplementary Welfare Allowance (basic payment)

Welke rekeningen kan ik betalen met het huishoudbudgetprogramma?

Momenteel kunt u de volgende dienstverleners betalen onder de regeling:

 • Gemeentelijke huur en Housing Assistance Payment (HAP) bijdragen (voor nieuwe aanvragen, vanaf 1 januari 2014, kunt u zich niet terugtrekken uit de regeling zonder toestemming van uw huisvestingsinstantie)
 • ESB
 • Bord Gáis
 • Eir
 • Airtricity
 • Postmobile (prepaid mobile phone services)
 • Personal Microcredit Pilot Scheme (It Makes Sense loans)*
*Deze regeling is momenteel beschikbaar bij sommige kredietverenigingen. Lees meer informatie over de regeling en hoe je een It Makes Sense-lening kunt aanvragen.

An Post moet een overeenkomst hebben met de betreffende leverancier om inhoudingen te doen op je bijstandsuitkering. Neem contact op met An Post om na te gaan of jouw leverancier gebruik maakt van de Huishoudbudgetfaciliteit.

Als je dienstverlener niet in bovenstaande lijst staat, kun je hem niet betalen via het Huishoudbudget.

Je moet een van de bovenstaande sociale uitkeringen ontvangen om in aanmerking te komen voor de Huishoudbudgetregeling.

Tarieven

Hoeveel kan ik aftrekken?

Je kunt ervoor kiezen om het volledige bedrag van de rekening te betalen. Je kunt echter niet meer dan 25% van je totale wekelijkse sociale uitkering laten aftrekken onder deze regeling. Er moet elke week een minimumbedrag worden ingehouden voor elke rekening die onder het Huishoudbudgetprogramma moet worden betaald.

Huurinhoudingen bij een lokale overheid: Het bedrag dat per week wordt ingehouden is gelijk aan de wekelijkse huur die je met je huisvestingsmaatschappij bent overeengekomen, zolang de totale betaling niet hoger is dan 25% van je wekelijkse flatbetaling.

Nutsbedrijven: De minimale wekelijkse betaling aan een nutsbedrijf is €5.

De inhouding op jouw betaling wordt doorgegeven om de rekening te betalen binnen 4 dagen nadat je jouw betaling op het postkantoor hebt ontvangen. Als 25% van je bijstandsuitkering echter niet genoeg is om al je inhoudingen in een bepaalde week te betalen, wordt eerst de inhouding van de gemeente (huisvestingsinstantie) gedaan.

Kan ik het ingehouden bedrag wijzigen?

Ja. Om wijzigingen in de huidige inhoudingen aan te brengen, moet je een nieuw Household Budget Instruction Form (PDF) invullen en naar het onderstaande adres sturen. Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de inhoudingen die aan een huisvestingsinstantie worden betaald, moet je een toestemmingsbrief van de huisvestingsinstantie meesturen.

Hoe kan ik een inhouding stoppen?

Om een inhouding te annuleren moet je An Post 2 weken van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen (zie adres hieronder). Vergeet niet je naam, adres, PPS-nummer en details van de inhoudingen die je wilt annuleren, inclusief het rekeningnummer, te vermelden. Als je de inhoudingen aan een woningcorporatie wilt annuleren, moet je een machtigingsbrief van de woningcorporatie meesturen.

Hoe aanvragen

Om een rekening te openen, vul je een Household Budget Instruction Form (PDF) in voor elke rekening die je wekelijks wilt betalen. Stuur het ingevulde formulier naar het onderstaande adres met de vermelding ‘Freepost’ (je hebt geen postzegel nodig). Formulieren zijn ook verkrijgbaar in je plaatselijke postkantoor.

Het duurt ongeveer 28 dagen om je verzoek tot inhouding op je bijstandsuitkering te verwerken.

Waar aanvragen

Meer vragen over de Huishoudbudgetregeling zijn verkrijgbaar bij An Post op dit adres:
Household Budget Scheme
Freepost
An Post
G.P.O.
Dublin 1
Ireland
Locall: 1800 70 71 72
website


Geplaatst: 03-08-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: pixabay.com, Picdream

Bezoekers lazen ook: