Huishoudbudgetregeling (HBS)

Geschatte leestijd : 3 minuten

De Household Budget Scheme is een regeling die mensen helpt bepaalde sociale uitkeringen te ontvangen om de kosten van bepaalde huishoudrekeningen over het jaar te spreiden. Bij deze regeling wordt wekelijks een vast bedrag ingehouden op uw bijstandsuitkering.

De regeling wordt beheerd door An Post en om in aanmerking te komen, moet u een specifieke sociale uitkering ontvangen en moet uw betaling worden betaald via uw plaatselijke postkantoor. De Huishoudbudgetregeling is gratis.

Om in aanmerking te komen voor de Huishoudbudgetregeling moet u een van de volgende sociale uitkeringen ontvangen:

 • Invaliditeitsuitkering
 • Terug aan het werk ondernemingsvergoeding
 • Blind pensioen
 • Zorgtoeslag
 • Zorgvoordeel
 • Landbouwassistentie
 • Invaliditeitspensioen
 • Werkzoekendenvoordeel
 • Werkzoekendenuitkering (en Overgangsuitkering voor werkzoekenden )
 • Staatspensioen (premievrij)
 • Staatspensioen (premievrij)
 • Eenoudergezinsbetaling
 • Prepensioenuitkering
 • Weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen (premievrij).
 • (Premievrij) weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen
 • Terug naar Onderwijstoeslag
 • Aanvullende bijstandsuitkering (basisbetaling)
 • Disability Allowance
 • Back to Work Enterprise Allowance
 • Blind Pension
 • Carer’s Allowance
 • Carer’s Benefit
 • Farm Assist
 • Invalidity Pension
 • Jobseeker’s Benefit
 • Jobseeker’s Allowance (and Jobseeker’s Transitional payment)
 • State Pension (Contributory)
 • State Pension (Non–Contributory)
 • One-Parent Family Payment
 • Pre-Retirement Allowance
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Contributory) Pension
 • Widow’s, Widower’s or Surviving Civil Partner’s (Non–Contributory) Pension
 • Back to Education Allowance
 • Supplementary Welfare Allowance (basic payment)

Momenteel kunt u onder de Regeling aan de volgende dienstverleners betalen:

 • Gemeentelijke huur- en Housing Assistance Payment (HAP) -bijdragen (voor nieuwe aanvragen kunt u vanaf 1 januari 2014 niet meer uit de regeling stappen zonder toestemming van uw huisvestingsinstantie)
 • ESB
 • Bord Gais
 • Eir
 • Airtricity
 • Postmobile (prepaid mobiele telefoondiensten)
 • Proefprogramma voor persoonlijk microkrediet (It Makes Sense-leningen)*

*Deze regeling is momenteel beschikbaar bij sommige kredietverenigingen. Lees meer informatie over de regeling en hoe u een It Makes Sense Lening aanvraagt.

Een Post moet een overeenkomst hebben met de betreffende leverancier om inhoudingen op uw sociale uitkering te doen. Neem contact op met An Post om te zien of uw leverancier gebruik maakt van de Huishoudbudgetfaciliteit.

Als uw dienstverlener hierboven niet vermeld staat, kunt u hem niet betalen via de Huishoudbudgetregeling.

Om in aanmerking te komen voor de Huishoudbudgetregeling moet u een van de hierboven genoemde sociale uitkeringen ontvangen.

Hoeveel kan ik in mindering brengen?

U kunt ervoor kiezen om het volledige bedrag van de factuur te dekken. U kunt echter niet meer dan 25% van uw totale wekelijkse uitkering via deze regeling laten aftrekken. Voor elke te betalen rekening in het kader van de Huishoudbudgetregeling moet wekelijks een minimumbedrag worden afgetrokken .

Huuraftrek aan een lokale overheid: Het bedrag dat per week wordt afgetrokken, is gelijk aan de wekelijkse huurbetaling die u met uw huisvester bent overeengekomen, zolang de totale betaling niet meer bedraagt ​​dan 25% van uw wekelijkse vaste betaling.

Nutsvoorzieningen: De minimale wekelijkse betaling aan een nutsbedrijf bedraagt ​​€ 5.

De aftrek van uw betaling wordt binnen 4 dagen nadat u uw betaling op het postkantoor heeft ontvangen, doorberekend om uw factuur te betalen. Als 25% van uw sociale uitkering echter niet genoeg is om al uw inhoudingen in een bepaalde week te dekken, wordt eerst de inhouding van de lokale overheid (huisvestingsinstantie) uitgevoerd.

Ja. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de huidige inhoudingen, moet u een nieuw Instructieformulier Huishoudbudget invullen en naar onderstaand adres sturen. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de inhoudingen die aan een huisvestingsinstantie worden betaald, moet u een machtigingsbrief van de huisvestingsinstantie meesturen.

Om een ​​vermindering te annuleren moet u An Post (zie adres hieronder) schriftelijk op de hoogte stellen met een opzegtermijn van 2 weken. Vergeet niet uw naam, adres, PPS-nummer en de gegevens van de inhoudingen die u wilt stopzetten, inclusief het rekeningnummer, te vermelden. Als u de aan een huisvestingsinstantie betaalde inhoudingen wilt intrekken, moet u een machtigingsbrief van de huisvestingsinstantie meesturen.

Om een ​​rekening te openen, vult u een  Household Budget Deduction Instruction Form in voor elke rekening waarvoor u wekelijks wilt betalen. Stuur uw ingevulde formulier voorzien van ‘Free Post’ (u heeft geen postzegel nodig) naar onderstaand adres. Formulieren zijn ook verkrijgbaar bij uw plaatselijke postkantoor.
De verwerking van uw verzoek om inhoudingen op uw sociale uitkering te laten plaatsvinden, duurt ongeveer 28 dagen.

Waar aanvragen

Voor verdere vragen over de Huishoudbudgetregeling kunt u terecht bij An Post op onderstaand adres.

Household Budget Scheme

Freepost
An Post
G.P.O.
Dublin 1
Ireland

Locall: 1800 70 71 72
Website: https://www.anpost.com/Money/At-the-Post-Office/Household-Budget


Geplaatst: 30-11-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Kopen in het VK
  Geschatte leestijd : 4 minuten Het VK verliet de Europese Unie op 31 januari 2020. De overgangsperiode die van kracht was, eindigde op 31 december 2020. Als gevolg van de Brexit zijn er wijzigingen in uw consumentenrechten wanneer …
 • Huisartsen en particuliere patiënten
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Dit document schetst de diensten die huisartsen in Ierland aanbieden, hoe u een huisarts kunt vinden en hoeveel het…
 • Fair Deal Scheme
  Geschatte leestijd : 13 minuten Wat is de Fair Deal-Scheme? Via de Scheme Ondersteuning Verpleeghuizen, ook wel Fair Deal-Scheme genoemd, kunt u financiële ondersteuning aanvragen om de kosten van zorg in een verpleeghuis mee te…
 • Voor u gelezen en door mij gedeeld!
  Geschatte leestijd : 114 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af om te zien of er leuke, lieve, trieste of politieke maar altijd actuele berichten staan die zij graag met u wil delen. Haar keuze vind u hieronder, geplaatst op datum, Louise hoopt u hiermee een plezier te hebben gedaan. Komt u morgen even opnieuw kijken?
 • Behandelingsvoordeel tandheelkundige, optische en auditieve diensten
  Geschatte leestijd : 6 minuten Wat is behandelingsvoordeel? Behandelingsvoordeel (Treatment Benefit) is een regeling van het Department of Social Protection (DSP) om een ​​beperkte financiële bijdrage te leveren aan tandheelkundige,…