Huisvrouwenregeling, homemakers-scheme

Geschatte leestijd : 3 minuten

Wat is de huisvrouwenregeling?

De huisvrouwenregeling kan het voor een huisvrouw gemakkelijker maken om in aanmerking te komen voor het staatspensioen (premievrij) .

In de zin van de Regeling is een huisvrouw een man of vrouw die fulltime zorgt voor een kind jonger dan 12 jaar of voor een zieke of gehandicapte persoon van 12 jaar of ouder.

Hoe komt u in aanmerking voor de Huisvrouwenregeling?

In het kader van de Huisvrouwenregeling worden de jaren die u als huisvrouw heeft doorgebracht (sinds 6 april 1994) genegeerd of buiten beschouwing gelaten bij het berekenen van uw jaarlijkse gemiddelde bijdragen voor een staatspensioen (premievrij). Om in aanmerking te komen, moet u:

 • Permanent in de staat wonen (behalve in gevallen waarin bepalingen van de EU of de regelgeving voor gedetacheerde werknemers van toepassing zijn)
 • Jonger zijn dan 66 jaar
 • Op of na de leeftijd van 16 jaar en vóór de leeftijd van 56 jaar met verzekerbaar werk of als zelfstandige zijn begonnen
 • Niet fulltime werken, maar wel werken en minder dan € 38,- bruto per week verdienen
 • Voltijdse zorg hebben voor een kind jonger dan 12 jaar of voor een zieke of gehandicapte

Het is belangrijk op te merken dat slechts één persoon tegelijk als huisvrouw kan worden beschouwd. Als u niet langer huisvrouw bent en uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner huishoudelijke taken op zich neemt, dient u de afdeling hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen om er zeker van te zijn dat er geen verlies van rechten onder de Huisvrouwenregeling plaatsvindt.

Zorgen voor een persoon van 12 jaar of ouder

Vóór 26 oktober 2000 moest u samenwonen met de persoon voor wie u zorgde. Als u sinds 26 oktober 2000 niet samenwoont met deze persoon:

 • Er moet een direct communicatiesysteem bestaan ​​tussen uw woning en de persoon die verzorgd wordt, bijvoorbeeld via telefoon of alarmsysteem
 • De persoon voor wie gezorgd wordt, mag in zijn eigen huis niet fulltime zorg en aandacht van iemand anders krijgen

De persoon voor wie gezorgd wordt, moet zo gehandicapt of arbeidsongeschikt zijn dat hij:

 • Continu toezicht behoeft om gevaar voor zichzelf te voorkomen

Of

 • Voortdurend toezicht en frequente hulp gedurende de dag nodig heeft in verband met zijn of haar normale persoonlijke behoeften

Huishoudelijke jaren

Een huishoudjaar is een jaar waarin u het volledige belastingjaar uit dienst bent (slechts een volledig jaar kan buiten beschouwing worden gelaten).

Voor doeleinden van staatspensioen (contributie) kunnen maximaal twintig jaren van het huishouden buiten beschouwing worden gelaten.

Kredieten voor huisvrouwen kunnen worden toegekend voor een deel van een jaar aan het begin van de thuiswerkperiode – vanaf de datum waarop u een thuiswerker wordt tot het einde van het belastingjaar.

Kredieten voor huisvrouwen kunnen ook worden toegekend voor een deel van een jaar wanneer de periode van het huishouden eindigt: vanaf het begin van het belastingjaar tot de datum waarop u stopt met het huishouden.

Hoe u de huisvrouwenregeling kunt aanvragen

Aanmelden als huisvrouw

U moet zich vóór het einde van het bijdragejaar na het jaar waarin u voor het eerst huisvrouw wordt, aanmelden. Als de indiening van de vordering vertraging oploopt, kan een aanvraag met terugwerkende kracht worden ingediend. Om u te registreren, vult u het Homemaker’s form (HM1) (pdf) in.

U hoeft zich niet te registreren als u:

 • Een mantelzorguitkering , een mantelzorgtoeslag of een mantelzorgsubsidie ontvangt
 • Kinderbijslag krijgt en de kind(eren) fulltime zorg geeft

U hoeft zich niet te registreren omdat uw aanvraag voor Kinderbijslag, Mantelzorgtoeslag, Mantelzorguitkering of de Carer’s Support Grant wordt behandeld als een aanvraag om als huisvrouw te worden geregistreerd.

Waar kunt u de huisvrouwenregeling aanvragen?

Homemaker’s Scheme Section

Department of Social Protection

McCarter’s Road
Buncrana
Donegal
Ierland

Tel: (01) 471 5898 (Als u van buiten Ierland belt, bel dan +353 1 471 5898)
Lokaal: 0818 690 690 (Let op: de tarieven voor het gebruik van 0818 (lokale) nummers kunnen variëren)
Website: https://www.gov.ie/en/service/e216c5-homemakers-scheme/


Geplaatst: 22-02-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…