Inkomenstoets

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pixabay

Inleiding

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld in een middelentoets door de Dienst Sociale Bescherming (DSP).

Op grond van de socialezekerheidswetgeving tellen echter bepaalde posten niet mee bij de beoordeling van uw middelen voor een bijstandsuitkering. Deze pagina kijkt naar contante inkomsten die niet zijn opgenomen in de inkomenstoets. Meer informatie over inkomen waar geen rekening mee wordt gehouden, vindt u op onze pagina over de draagkrachttoets .

Inkomsten uit huur

Als u een inkomensafhankelijke bijstandsuitkering of werkende gezinsuitkering krijgt , kunt u tot € 14.000 per jaar krijgen voor het verhuren van een kamer in uw eigen woning zonder dat dit gevolgen heeft voor uw bijstandsuitkering.

Het maximale inkomen buiten beschouwing is € 269,23 per week (€ 14.000 per jaar). De persoon die een kamer in uw woning huurt, moet de kamer minimaal 28 aaneengesloten dagen gebruiken. Het inkomensverschil geldt niet als u verhuurt aan een werknemer of aan uw directe gezinsleden.

Directe familieleden zijn:

 • Uw echtgenoot, geregistreerde partner of partner
 • Uw kind, of de echtgenoot van uw kind
 • Uw ouder, stiefouder of schoonouder
 • Uw broer of zus, inclusief stiefzussen of schoonzussen
 • Uw grootouders of uw kleinkind
 • Uw tante of oom
 • Uw neef of nicht

Als u momenteel een staatspensioen (premievrij) of een weduwen-, weduwnaars- of nabestaandenpensioen krijgt en anders alleen zou wonen, worden eventuele huurinkomsten (meer dan € 14.000 per jaar) niet beoordeeld .

De Erkenningsvergoeding huisvesting voor het opvangen van vluchtelingen uit Oekraïne wordt niet beoordeeld in de inkomenstoets voor een bijstandsuitkering, een aanvullende bijstandsuitkering of een werkgezinsuitkering.

Uitzondering voor contante inkomsten

De volgende contante inkomsten worden niet in aanmerking genomen voor alle regelingen behalve Working Family Payment , Supplementary Welfare Allowance (SWA) en Huurtoeslag , die hun eigen regels hebben voor het beoordelen van contante inkomsten:

 • Elke betaling door het Ministerie van Sociale Bescherming (DSP) (behalve in het geval van een uitkering voor werkzoekenden waarvoor een maximumbedrag geldt)
 • Aanvullende Welzijnsuitkering (SWA)
 • Toeslag voor thuiszorg
 • Inkomsten uit onroerend goed reeds getaxeerd op kapitaalwaarde
 • Elke betaling die overeenkomt met kinderbijslag uit een andere EU-lidstaat
 • Inkomsten van erkende liefdadigheidsorganisaties zonder winstoogmerk
 • Mobiliteitsvergoeding van de Health Service Executive (HSE)
 • Pleegzorgtoeslag van de HSE
 • Consumer Directed Home Support (CDHS) van de HSE
 • Toeslagen op grond van de regeling voor thuisonderwijs van het ministerie van Onderwijs
 • Betalingen in het kader van de schoolvervoerregeling van het ministerie van Onderwijs voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften
 • Subsidies aan ouders van kinderen die naar de lagere school gaan in de Gaeltacht-gebieden, en inkomsten uit het verstrekken van huisvesting aan studenten die Iers studeren in de Gaeltacht-gebieden
 • Betalingen in het kader van het 1916 Bursary Fund van het ministerie van Onderwijs
 • Betalingen in het kader van de Tusla Bursary Scheme for Children in Care and Aftercare
 • Uversity-betalingen in het kader van de beurzen voor hoger onderwijs voor lerende volwassenen tot € 7000 per jaar
 • Betalingen in het kader van het KickStart Scholarship-schema van de reclassering
 • Elk bedrag dat wordt ontvangen als opleidingstoelage tijdens het volgen van een rehabilitatieopleiding door een door de minister van Volksgezondheid erkende organisatie
 • Betalingen gedaan door Sport Ireland onder het International Carding Scheme
 • Compensatie voor mensen die hepatitis C of hiv hebben opgelopen door besmette bloedproducten, samen met inkomsten uit de investering van dat geld
 • Vergoedingen via de Redress Board Wooninstellingen samen met inkomsten uit de belegging van dat geld
 • Compensatie toegekend aan personen met een handicap veroorzaakt door Thalidomide samen met inkomsten uit de belegging van dat geld
 • € 104 per jaar van bepaalde legerpensioenen (inclusief een Brits oorlogspensioen)
 • PRSA- bijdragen
 • Eventuele terugbetalingen uit hoofde van de terugbetalingsregeling verpleeghuis aan de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van de te veel in rekening gebrachte persoon
 • De volgende uitkeringen aan uw echtgeno(o)t(e), geregistreerd partner of samenwonende partner: 
  Weer aan het werk Ondernemingstoelage, Terug naar scholingstoelage, Terug naar werktoelage of Deeltijdbaanstimulering, FET-opleidingstoelage of VTOS-uitkeringen. (Er wordt echter rekening gehouden met Community Employment, TÚS, Rural Social Scheme en Gateway .)
 • Bepaalde inkomsten uit huur – zie ‘Inkomsten uit huur’ hierboven

Compensatiebetalingen

Mensen die bepaalde soorten vergoedingen hebben ontvangen, laten dat inkomen niet beoordelen in de inkomenstoets voor alle socialebijstandsregelingen, inclusief de werkgezinsuitkering en de aanvullende bijstandsuitkering. De volgende vergoedingen worden niet beoordeeld:

 • Door verschillende schadevergoedingstribunalen en rechtbanken voor mensen die Hepatitis C . hebben opgelopen
 • Door de Redress Board voor residentiële instellingen
 • Aan personen met een handicap veroorzaakt door Thalidomide
 • Onderscheidingen uitbetaald aan vrouwen na de publicatie van het Magdalen Commission Report
 • Uitkeringen toegekend door het bestuur van het statutair fonds Woninginstellingen
 • Uitkeringen toegekend in het kader van de Symphysiotomy ex Gratia-regeling
 • Uitkeringen toegekend onder de Lourdes Hospital Redress Scheme 2007
 • Betalingen toegekend onder de Lourdes Hospital Payment Scheme
 • Uitkeringen toegekend onder het Stardust Victim’s Compensation Scheme
 • Ex gratia-betalingen voorgesteld door het Scoping-onderzoek naar het CervicalCheck-screeningprogramma
 • Uitkeringen uit het pakket steunmaatregelen dat in 2018 is ingesteld voor vrouwen met baarmoederhalskanker sinds 2008
 • Betalingen gedaan door de Noord-Ierse Victim and Survivor Service (VSS) in overeenstemming met de Victims and Survivors (Northern Ireland) Order 2006
 • Betalingen in het kader van de betalingsregeling voor permanente invaliditeit bij problemen (Noord-Ierland) – Regelgeving voor betalingen van slachtoffers 2020
 • Compensatieregeling voor jongeren die schade hebben geleden tijdens de zorg van Kerry CAMHS, zoals geïdentificeerd door het Maskey-rapport

Bijkomende geldelijke inkomsten mogen niet in aanmerking worden genomen voor individuele bijstandsuitkeringen. Zo zal een compensatiebetaling door het State Claims Agency voor het Pandemrix-vaccin niet in aanmerking worden genomen in de draagkrachttoets voor de invaliditeitsuitkering.

Het ministerie van Sociale Bescherming geeft meer informatie over extra contante inkomsten die niet in aanmerking worden genomen in de inkomenstoets voor sociale uitkeringen.


Geplaatst: 10-12-2022
Bron: Overheid Ierland en HSE

Bezoekers lazen ook:

 • Gewone verblijfplaatstoets
  Geschatte leestijd : 7 minuten Het socialezekerheidsstelsel in Ierland is onderverdeeld in drie hoofdtypen betalingen. Dit zijn: Sociale verzekeringsuitkeringen: (bijvoorbeeld werkzoekendenuitkering ) inkomensafhankelijke…
 • Grensoverschrijdend recept
  Geschatte leestijd : 2 minuten Grensoverschrijdend recept voor medicijnenAls u een medisch voorschrift heeft van een arts in de Europese Economische Ruimte (EER), is het voorschrift geldig in alle andere EER-landen als het bepaalde…
 • Checklist bezwaar maken, Department of Social Protection
  Geschatte leestijd : 4 minuten Als u het niet eens bent met een beslissing van het Department of Social Protection (DSP) , kunt u in beroep gaan. Afhankelijk van het soort uitkering gaat u in beroep bij het Social Welfare Appeals…
 • Automobilisten! Gezondheidsproblemen melden
  Geschatte leestijd : 3 minuten Automobilisten zijn verplicht om aan te geven of ze een medische aandoening hebben bij het aanvragen van een rijbewijs, of een aanvraag indienen om hun documenten bij te werken als ze er een…
 • Rechten van jonge werknemers
  Geschatte leestijd : 4 minuten Als u tussen de 14 en 18 jaar bent en voor een werkgever werkt, bent u een ‘jonge werknemer’ die recht heeft op bepaalde rechten en bescherming.De wet stelt verschillende regels voor jonge werknemers, afhankelijk van uw leeftijd. Werknemers van 14 en 15 jaar worden als “kinderen” beschouwd.