Inleiding tot de inkomstenbelastingverminderingen en -teruggaves

Geschatte leestijd : 4 minuten

Inleiding

Wat zijn heffingskortingen?

Heffingskortingen verminderen het bedrag dat u aan belasting betaalt.

Wat zijn belastingvoordelen?

Belastingvoordelen verlagen het bedrag waarover u belasting betaalt.

Op welke heffingskortingen en aftrekposten u recht heeft, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Hoe werken heffingskortingen?

De belasting wordt berekend als een percentage van uw inkomen. Hiervan worden uw heffingskortingen afgetrokken, zodat u weet hoeveel belasting u moet betalen. Met een heffingskorting wordt uw belasting verlaagd met het bedrag van de korting.

Iedereen heeft recht op een persoonlijke heffingskorting. Er zijn persoonlijke heffingskortingen voor:

 • Alleenstaande mensen
 • Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben
 • Mensen die weduwe zijn of geregistreerde partners zijn

Als u werkt, een pensioen ontvangt of een belastbare sociale uitkering ontvangt (zoals de Werkzoekendenuitkering), heeft u ook recht op de Werknemersheffingskorting (voorheen bekend als de PAYE-heffingskorting) van € 1.875.

Als u bijvoorbeeld alleenstaand bent en werkt, heeft u jaarlijks recht op een persoonsheffingskorting van € 1.875 en op de Werknemerskorting van € 1.875. Bij de berekening van het totaalbedrag aan belasting dat u verschuldigd bent, worden deze beide (€ 3.750) hiervan afgetrokken.

Dit betekent dat als u € 18.750 of minder verdient, u geen inkomstenbelasting betaalt (omdat uw heffingskortingen van € 3.750 meer of gelijk zijn aan het bedrag dat u aan belasting moet betalen). Het kan echter zijn dat u een Universal Social Charge (als uw inkomen hoger is dan € 13.000) en PRSI (afhankelijk van hoeveel u elke week verdient) moet betalen .

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft u de mogelijkheid om de heffingskortingen en belastingschijven te delen tussen u en uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner. Als één echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner in de woning werkt en voor één of meerdere afhankelijke personen zorgt, kunt u mogelijk aanspraak maken op een thuiszorgkorting.

Hoe werken belastingvoordelen?

In sommige gevallen kunt u voor bepaalde uitgaven, bijvoorbeeld medische kosten of hypotheekrente, belastingteruggave krijgen.

De waarde van een belastingvrijstelling hangt af van de vraag of deze mag tegen het hoogste tarief inkomstenbelasting dat u betaalt of beperkt is tot het standaardtarief van 20%. Neem het voorbeeld van een vordering van € 100,-. Als u belasting betaalt tegen 40% en u kunt deze tegen dit tarief claimen, wordt uw belasting met € 40 verlaagd (€ 100 x 40%). Is het hoogste belastingtarief dat u betaalt 20%, of is de aftrek beperkt tot het normale tarief, dan verlaagt de vordering van € 100 uw belasting met € 20 (€ 100 x 20%).

Meer informatie over de werking van heffingskortingen en toeslagen vindt u in ons document over de berekening van uw inkomstenbelasting .

Heffingskortingen en toeslagen voor specifieke omstandigheden

Eenoudergezinnen

Als u alleen voor een kind ten laste zorgt, kunt u naast uw persoonlijke heffingskorting aanspraak maken op het Alleenstaande Kinderopvangkrediet . Er is ook een verhoging van uw standaardtariefbelastingschijf. Dit betekent dat u meer kunt verdienen voordat u het hogere belastingtarief gaat betalen.

Ouderen

Als u 65 jaar of ouder bent, bent u normaal inkomstenbelasting verschuldigd. Er zijn echter belastingvrijstellingslimieten voor mensen van 65 jaar of ouder en er zijn enkele extra heffingskortingen. Het is mogelijk om belastingvermindering te krijgen voor convenanten voor 65-plussers. Mogelijk bent u vrijgesteld van DIRT (Deposit Interest Retention Tax). (Depositorente Inhoudingsbelasting) .

Werkgerelateerde belastingverminderingen

Bijdragen aan een pensioen komen in aanmerking voor belastingvermindering tegen uw hoogste belastingtarief.

Lees meer over werkgerelateerde belastingverminderingen , inclusief vrijstellingen voor werknemers op zee en werknemers die naar hun werk in een ander land pendelen. Ook kunt u lezen over de belastingheffing op uitkeringen uit arbeid.

Belastingverlagingen op het gebied van huisvesting

Als u een kamer in uw woning verhuurt aan een particuliere huurder, kunt u aanspraak maken op kameraftrek . Als u een hypotheek betaalt, heeft u mogelijk recht op belastingvermindering over de hypotheekrente .

Voor een overzicht van de belastingverminderingen met betrekking tot wonen en voor informatie over de belastingheffing bij eigendomsoverdracht van een woning, zie Woningheffingskortingen en -verminderingen .

Onderwijs

Er is belastingvermindering beschikbaar op de vergoedingen die worden betaald voor goedgekeurde cursussen op het derde niveau. 

Medische kosten

Als u medische kosten betaalt die niet door de staat of door een particuliere ziektekostenverzekering worden gedekt, kunt u voor sommige van deze kosten aanspraak maken op belastingvermindering. 

Belastingvermindering is ook beschikbaar voor premies betaald voor ziektekostenverzekeringen en verzekeringen voor langdurige zorg. De verzekeringsmaatschappij verleent deze belastingvermindering aan de bron.

Belasting na overlijden

De behandeling van belastingverminderingen na een overlijden hangt af van de burgerlijke staat van de overledene en van de wijze waarop deze werden belast als hij gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had.

Er zijn aanvullende heffingskortingen beschikbaar voor weduwen en langstlevende geregistreerde partners. Lees meer over belastingverminderingen na een overlijden .

Scheiding, echtscheiding of ontbinding

Als een echtpaar gaat scheiden of uit elkaar gaan, of geregistreerde partners uit elkaar gaan of een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, heeft dit belangrijke fiscale gevolgen. Lees meer over belastingheffing na scheiding, echtscheiding of ontbinding , inclusief informatie over hoe alimentatiebetalingen worden belast.

Tarieven

In deze tabel vindt u de belangrijkste heffingskortingen die in 2024 en 2023 beschikbaar zijn.

Revenue biedt ook een lijst met heffingskortingen en de waarde van de heffingskortingen in het huidige en voorgaande jaren.

Belastingkrediet20242023
Een persoon€ 1.875€ 1.775
Gehuwd persoon of geregistreerd partner€ 3.750€ 3.550
Werknemersbelastingkrediet (voorheen bekend als het PAYE-belastingkrediet)€ 1.875€ 1.775
Verdiende inkomstenbelastingkorting€ 1.875€ 1.775
Weduwe of langstlevende geregistreerde partner in het jaar van overlijden€ 3.750€ 3.550
Weduwe of overlevende geregistreerde partner zonder kind ten laste€ 2.415€ 2.315
Weduwe of overlevende geregistreerde partner met kind ten laste€ 1.875€ 1.775
Belastingkrediet voor weduwe ouders:
Nabestaanden in 2023
Nabestaanden in 2022
Nabestaanden in 2021
Nabestaanden in 2020
Nabestaanden in 2019
Nabestaanden in 2018
€ 3.600
€ 3.150
€ 2.700
€ 2.250
€ 1.800n.v.t
n.v.t
€ 3.600
€ 3.150
€ 2.700
€ 2.250
€ 1.800
Kinderopvangkrediet voor één persoon€ 1.750€ 1.650
Arbeidsongeschikt kinderkrediet€ 3.500€ 3.300
Blind belastingkrediet:
Een persoon Getrouwd – één echtgenoot of geregistreerde partner blind Getrouwd – beide echtgenoten of burgerlijke partners blind
€ 1.650€ 1.650€ 3.300€ 1.650€ 1.650€ 3.300
Leeftijdsbelastingkorting Alleenstaand, weduwe of langstlevende geregistreerde partner Gehuwd of geregistreerd partnerschap€ 245€ 490€ 245€ 490
Afhankelijke relatieve heffingskorting€ 245€ 245
Belastingkorting voor thuiszorg€ 1.800€ 1.700

Geplaatst: 12/01/2024
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …