Invaliditeitsuitkering

Geschatte leestijd : 5 minuten
Afbeelding@Pixabay, dickusvi

Wat is een invaliditeitsuitkering?

De invaliditeitsuitkering (Disability Allowance (DA)) is een wekelijkse uitkering voor mensen met een handicap. U kunt DA krijgen vanaf 16 jaar. Ook als u nog op school zit, kunt u een invaliditeitsuitkering krijgen.

Als u in aanmerking komt voor DA, kunt u bij uw uitkering en andere aanvullende uitkeringen mogelijk ook extra sociale uitkeringen krijgen .

Begroting 2024: Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering en eenmalige uitkering

In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat mensen met het maximale tarief voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf januari 2024 een verhoging van € 12 per week zullen krijgen. Er zullen proportionele verhogingen zijn voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd tarief.

Eenmalige betaling

Personen die een

 • mantelzorgsubsidie , 
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering , 
 • invaliditeitspensioen of 
 • blindenpensioen 

ontvangen , krijgen een eenmalige uitkering van € 400,-.

U krijgt slechts één uitkering, ook als u voor meer dan één van deze uitkeringen in aanmerking komt of als u voor meer dan één persoon zorgt.

Personen die een

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkering,
 • Invaliditeitspensioen of
 • Blinden Pensioen

krijgen, ontvangen deze in de week vanaf 20 november 2023.

Hoe komt u in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

Om in aanmerking te komen voor een invaliditeitsuitkering moet u:

 • Een letsel, ziekte of lichamelijke of geestelijke handicap hebben die al minstens een jaar aanhoudt of naar verwachting nog minstens een jaar zal voortduren
 • Als gevolg van uw handicap aanzienlijk beperkt worden in het doen van werk dat geschikt zou zijn voor iemand van uw leeftijd, ervaring en kwalificaties
 • Tussen 16 en 66 jaar oud zijn.
 • Slagen voor een middelentoets – bij een middelentoets wordt gekeken naar elk inkomen dat u heeft – zie ‘Hoe uw inkomen wordt beoordeeld voor DA’ hieronder
 • Woont in Ierland en voldoet aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats .

Medische beoordeling

Uw arts moet een rapport over uw medische toestand invullen als onderdeel van het aanvraagformulier. Dit rapport wordt beoordeeld door een van de medische beoordelaars van het Department of Social Protection (DSP).

Met het medische rapport kan de DSP bepalen of u:

 • Een letsel, ziekte of lichamelijke of geestelijke handicap hebben die al minstens een jaar aanhoudt of naar verwachting nog minstens een jaar zal voortduren

En

 • U bent vanwege uw handicap aanzienlijk beperkt in het doen van werk dat geschikt zou zijn voor iemand van uw leeftijd, ervaring en kwalificaties

Kan ik een invaliditeitsuitkering krijgen in een ziekenhuis of residentiële zorg?

U kunt een invaliditeitsuitkering krijgen als u in een ziekenhuis of in een residentiële zorg verblijft.

Als u al DA krijgt en naar een ziekenhuis of residentiële zorg gaat, blijft u uw betaling ontvangen, zolang u aan de bovenstaande kwalificerende voorwaarden blijft voldoen.

Als u geen DA kreeg voordat u in de residentiële zorg ging wonen, kunt u DA aanvragen.

Hoe wordt uw inkomen beoordeeld voor de Disability Allowance?

DA is een inkomensafhankelijke betaling.

Bij een middelentoets onderzoekt het Ministerie van Sociale Zekerheid al uw inkomstenbronnen. Om DA te krijgen, moet uw inkomen onder een bepaald bedrag liggen.

De belangrijkste onderdelen van de middelentoets zijn:

 • Geldelijke inkomsten die u of uw echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende mogelijk heeft. Sommige contante inkomsten worden mogelijk niet meegenomen in de middelentoets .
 • Kapitaal , bijvoorbeeld de waarde van spaargeld, beleggingen, aandelen of enig onroerend goed dat u heeft (maar niet uw eigen woning). De eerste € 50.000 van uw kapitaal telt niet mee. Lees meer over kapitaal dat niet is opgenomen in de middelentoets .
 • Onderhoud aan u betaald. Meer informatie vindt u in ons document over de wijze waarop onderhoud als middel wordt beoordeeld .

Inwonend bij uw ouders

Bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt geen rekening gehouden met het inkomen van uw ouders.

Inkomsten uit de verkoop van uw woning

Bij de middelentoets wordt tot € 190.500 geen rekening gehouden met het geld dat u krijgt als u uw woning verkoopt en:

 • gaat verhuizen naar een andere accommodatie (u kunt kopen of huren)
 • gaat inwonen bij iemand die voor u zorgt en ontvang een mantelzorgvergoeding
 • gaat verhuizen naar beschutte of speciale huisvesting in de vrijwillige, coöperatieve, wettelijke of particuliere sector
 • gaat verhuizen naar een geregistreerd particulier verpleeghuis

Inkomsten uit werk

Een deel van uw inkomsten uit werk telt niet mee. Zelfstandige werkzaamheden vallen daar ook onder.

U kunt werken en maximaal € 165 per week verdienen (na betaling van PRSI, pensioenpremies en vakbondscontributies) zonder dat dit gevolgen heeft voor uw DA-betaling.

Verdient u meer dan € 165,- per week, dan wordt 50% van uw verdiensten tussen € 165 en € 375,- niet meegeteld bij de DA-middelentoets. Alle inkomsten boven de € 375,- worden volledig belast.

Als u gaat werken, moet u het Department of Social Protection (DSP) hiervan op de hoogte stellen en een bewijs van uw inkomsten overleggen. Als bewijs van uw verdiensten kunt u een loonstrook, uw arbeidsovereenkomst of een brief van uw werkgever gebruiken.

Als uw partner werkt

Als uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende werkt, kan dit gevolgen hebben voor uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een deel van hun inkomen uit werk als werknemer wordt niet in aanmerking genomen, maar alle inkomsten uit zelfstandig ondernemerschap worden in de middelentoets beoordeeld.

Het netto weekloon van uw echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende uit arbeid in loondienst wordt als volgt bepaald:

 1. Van het gemiddelde netto weekloon van uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende wordt € 20,- per dag (tot een maximum van € 60,-) uit werk afgetrokken en
 2. Vervolgens wordt 60% van het saldo als weekgemiddelde beoordeeld.

Het wekelijkse bedrag wordt vervolgens afgetrokken van uw tarief voor de invaliditeitsuitkering (uw tarief van de DA is uw persoonlijke tarief plus de maximale verhoging voor een in aanmerking komende volwassene en eventuele verhogingen voor in aanmerking komende kinderen ).

De netto-inkomsten zijn uw bruto (of totale) inkomsten minus PRSI, pensioenpremies en vakbondscontributies.

Inkomsten uit PhD-beurs

Een doctoraatsbeurs van maximaal € 20.000 per jaar gedurende maximaal 4 jaar wordt niet in aanmerking genomen bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Tarief van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het wekelijkse maximumtarief voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering in 2023:

Persoonlijk tarief (eiser)€ 220
Volwassene afhankelijk€ 146
Kind afhankelijk onder de 12 jaar€ 42 (vol tarief)€ 21 (halve prijs)
Kindafhankelijk van 12 jaar of ouder€ 50 (volledig tarief)€ 25 (halve prijs)
In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat mensen met het maximale tarief voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf januari 2024 een verhoging van € 12 per week zullen krijgen. Er zullen proportionele verhogingen zijn voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd tarief.

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont en u komt beiden in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan ontvangt u ieder een wekelijks persoonlijk arbeidsongeschiktheidsuitkering. U kunt allebei het maximale tarief krijgen als u daar beiden voor in aanmerking komt.

Als u in aanmerking komt voor DA en u of uw echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende nog een uitkering ontvangt, krijgt u ieder het persoonlijke wekelijkse tarief van uw eigen uitkering.

Betalingen voor nabestaanden

Als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft of samenwoont, kunt u een Verhoging voor een Gekwalificeerde Volwassene (IQA) krijgen op uw DA-betaling. Mogelijk krijgt u ook een verhoging voor een gekwalificeerd kind (IKB) op uw uitkering voor kinderen ten laste .

Als u kinderen heeft die bij u wonen en u alleen de opvoeding verzorgt, kunt u een IQA krijgen voor iemand die voor uw kind zorgt, als deze persoon 16 jaar of ouder is, bij u woont en door u wordt ondersteund. Deze persoon kan een van uw andere kinderen zijn.

Hoe u een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt

Een aanvraagformulier voor de Arbeidsongeschiktheidsuitkering (pdf) kunt u opvragen bij:

Als u vindt dat u ten onrechte een DA bent geweigerd, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan .

Waar kunt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen?

Disability Allowance Section

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ireland

Tel: (043) 334 0000 of 0818 927 770
Website: https://www.gov.ie/en/service/df6811-disability-allowance/
E-mail: DA_InetInfo@welfare.ie


Geplaatst: 18-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook:

 • Betalingsregeling moeder- en baby-instellingen
  Geschatte leestijd : 7 minuten Inleiding De ‘Mother and Baby Institutions Payment Scheme’ voorziet in financiële betalingen en gezondheidssteun aan in aanmerking komende mensen die…
 • Medical Card en Financiële Drempel
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inkomensplafond voor een medical card Het online aanvraagproces omvat een snelle beoordeling van uw financiën. Zo weet u of u mogelijk in aanmerking komt voor een medical card of huisartsenkaart. Het…
 • Vakantie boeken
  Geschatte leestijd : 3 minuten Uw rechten en bescherming als consument zijn afhankelijk van het type vakantie dat u kiest.Als u een pakketreis boekt via een reisorganisatie, hebt u sterke rechten en bescherming, vooral als er iets …
 • Voordat u op reis gaat
  Geschatte leestijd : 3 minuten U moet vooraf wat onderzoek doen. Als u een boekingswebsite gebruikt om prijzen te vergelijken en uw hotel te boeken, controleer dan of u een contract heeft met het hotel of de boekingssite. Zo…
 • Credit Unions
  Geschatte leestijd : 6 minuten Credit Unions zijn financiële coöperaties die zijn opgericht om leden in staat te stellen te sparen en aan elkaar te lenen tegen eerlijke en redelijke rentetarieven. Het zijn organisaties zonder …