’It Makes Sense’ lening

Wat is de ‘It Makes Sense’ lening?

De It Makes Sense- lening (ook bekend als de Personal Microcredit Scheme ) is een kleine lening van een Credit Union tegen een lage rente voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. De regeling heeft tot doel de afhankelijkheid van geldschieters die zeer hoge rentes rekenen, te verminderen.

U kunt een lening aanvragen tussen de € 100 en € 2.000. Er geldt een maximale rente van 12% (12,74% JKP ).

Als u geen lid bent van uw Credit Union , kunt u lid worden en onmiddellijk een It Makes Sense- lening aanvragen .

Wie kan een lening aanvragen?

U kunt een lening van It Makes Sense aanvragen als u:

  • Ouder bent dan 18 jaar
  • Een sociale uitkering krijgt
  • Afspreekt dat u de lening terugbetaalt via de regeling huishoudbudget als u uw bijstandsuitkering op een postkantoor ontvangt

Als uw sociale uitkering wordt gestort op een bank- of credit union-rekening, moet u de lening terugbetalen door middel van een automatische incasso of automatische incasso. Informeer bij uw Credit Union of deze deze mogelijkheid biedt.

U kunt voor elk doel een lening aanvragen, ook voor het aflossen van een openstaande schuld.

Uitvoering

U vraagt een It Makes Sense- lening aan via uw credit union. Als u geen lid bent, moet u zich aanmelden om lid te worden.

Niet alle Credit Unions nemen deel aan de regeling – bekijk een lijst met deelnemende Credit Unions waar u zich kunt aanmelden.

De regelingsregels kunnen per Credit Union verschillen. Sommige Credit Unions bieden bijvoorbeeld leningen aan tegen lagere bedragen of vragen een lid om een bepaalde tijd te sparen voordat hij een lening aanvraagt. Neem voor meer informatie contact op met uw Credit Union.

Lid worden van de Credit Union

Als u nog geen lid bent van de Credit Union, moet u het volgende verstrekken:

  • Bewijs van uw identiteit, bijvoorbeeld een geldig paspoort of rijbewijs
  • Bewijs van uw adres – bijvoorbeeld een recente rekening van uw huishouden of een recent document van een overheidsdienst
  • Uw PPS-nummer

It Makes Sense lening aanvragen

Als u uw wekelijkse bijstandsuitkering op het postkantoor ophaalt, moet u bij het aanvragen van de lening 2 opeenvolgende bijstandsfiches meebrengen (van de afgelopen 4 weken).

Als u uw sociale uitkering op een bank- of credit union-rekening ontvangt, moet u recente verklaringen voor de rekening meenemen. Vraag bij de Credit Union na hoeveel verklaringen u moet meenemen.

Uw plaatselijke Credit Union kan u helpen bij het invullen van een aanvraagformulier voor een lening.

De Credit Union beslist of een lening wordt verstrekt en de hoogte van de lening.

Aflossen van de lening

U moet uw lening wekelijks terugbetalen uit uw bijstandsuitkering via het huishoudbudget of, als uw Credit Union hiermee instemt, via automatische incasso of doorlopende opdracht van uw bank-of Credit Union.

De maximale inhouding op uw uitkering die volgens de Regeling Huishoudbudget is toegestaan, is 25% van uw wekelijkse bijstandsuitkering. Dit geldt ook voor andere inhoudingen die u mogelijk al hebt op grond van de Regeling Huishoudbudget (bijvoorbeeld voor huur of voor rekeningen van het huishouden).

Het maximale rentepercentage dat u in rekening wordt gebracht voor een It Makes Sense -lening is

12% per jaar (12,74% JKP).


Geplaatst: 18-04-2023
Bron: Credit Union
Afbeelding: Credit Union

Bezoekers lazen ook: