Kinderbijslag, child benefit

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een maandelijkse uitkering aan de ouders of verzorgers van kinderen onder de 16 jaar. U kunt Kinderbijslag krijgen voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgen of een handicap hebben en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Voor geen enkel kind van 18 jaar of ouder wordt kinderbijslag betaald, ook niet als het voltijds onderwijs of een opleiding volgt.

Kinderbijslag is niet belastbaar.

Eenmalige betaling

Per kind kreeg u in juni 2023 € 100,- extra uit uw Kinderbijslag. Dit is een eenmalige uitkering om te helpen in de kosten van levensonderhoud .

Regels voor het krijgen van kinderbijslag

Kinderbijslag wordt betaald aan de moeder of stiefmoeder van het kind. Als het kind niet bij de moeder of stiefmoeder woont, maar bij de vader of stiefvader, kan er kinderbijslag worden betaald. Als een kind niet bij de ouders woont of niet wordt onderhouden, kan de persoon die voor het kind zorgt Kinderbijslag krijgen.

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag, moet u in Ierland wonen en voldoen aan de gewone gewone verblijfplaatsvoorwaarde (HRC) .

Kinderbijslag wordt betaald voor een kind jonger dan 16 jaar.

U kunt kinderbijslag krijgen voor een kind van 16 of 17 jaar, als het voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgt of een handicap heeft en niet in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Kinderbijslag moet u aanvragen binnen 12 maanden na:

 • De geboorte van uw baby of
 • De maand dat het kind lid is geworden van uw gezin of
 • De maand waarin uw gezin in Ierland kwam wonen of
 • De datum waarop u in Ierland bent gaan werken als uw kinderen in een ander EU-land wonen

Kind van 16 of 17 jaar op school

Als uw kind 16 of 17 jaar is en voltijds onderwijs volgt, krijgt u elk schooljaar tot juni Kinderbijslag. U krijgt pas weer een vergoeding als ze in september weer voltijds onderwijs volgen.

U krijgt alleen Kinderbijslag voor juli en augustus als uw kind in september weer naar school gaat. In augustus krijgt u van de afdeling Kinderbijslag een aanvraagformulier. U moet het invullen en inleveren als uw kind in september weer voltijds onderwijs volgt.

Wanneer u uw volgende betaling ontvangt, zal deze eventuele achterstallige betalingen bevatten (geld dat aan u verschuldigd is). Dit is inclusief de kinderbijslag voor juli en augustus. Als uw kind in juli of augustus 18 jaar wordt en in september weer voltijds onderwijs volgt, krijgt u de eventuele achterstallige Kinderbijslag tot de maand dat het 18 jaar wordt.

Krijgt u geen formulier van de rubriek Kinderbijslag per post, vul dan in september het formulier Kinderbijslag CB2 in . Zie hieronder ‘Hoe vraagt ​​u Kinderbijslag aan’.

Veranderingen in omstandigheden

Wijzigingen in uw omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw aanspraak op Kinderbijslag, moet u schriftelijk doorgeven aan de DSP. Voorbeelden van gewijzigde omstandigheden zijn:

 • U wijzigt uw adres
 • Uw kind woont niet meer bij u of is niet onder uw hoede
 • U gaat voor uw uitkering naar een andere bank of postkantoor
 • Uw kind van 16 of 17 jaar verlaat het voltijds onderwijs
 • U of uw kinderen verlaten Ierland
 • U of uw partner gaat in een ander land werken

Gebruik formulier CB56 om de DEASP op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw omstandigheden.

EU/EER-burgers

Als u een EU/EER-burger bent die in Ierland werkt, voldoet u aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats (HRC) .

U maakt ook kennis met de HRC als u in Ierland hebt gewerkt maar werkloos wordt en een uitkering voor werkzoekenden ontvangt.

Als uw kind in een ander EU/EER-land woont dan u, moet u ook de kinderbijslag aanvragen waar u recht op heeft in het land waar het woont.

VK en kinderbijslag

Op 31 januari 2020 stapte het VK uit de EU – dit werd vaak Brexit genoemd. Na de Brexit blijven de regels voor het krijgen van Kinderbijslag zoals voorheen. Bijvoorbeeld:

 • Als u in het VK werkt en in Ierland woont, blijft u uw Britse kinderbijslag ontvangen en de Ierse kinderbijslag aanvullen.
 • Als u in Ierland werkt en in het VK woont, blijft u uw Ierse kinderbijslag ontvangen.
 • Als u met uw kinderen in Ierland werkt en woont, en uw partner (echtgenoot, geregistreerde partner of samenwonende) in het VK werkt, moet u in Ierland kinderbijslag aanvragen.

Frauduleuze aanvragen Kinderbijslag

Als u valse of misleidende verklaringen aflegt om te proberen Kinderbijslag te krijgen voor uzelf of voor een andere persoon, kunt u worden vervolgd. Dit kan resulteren in een boete of gevangenisstraf, of beide.

Tarief kinderbijslag

De kinderbijslag in 2023 is € 140 per maand voor elk kind. Het wordt elke eerste dinsdag van de maand uitbetaald. Krijgt u voor het eerst Kinderbijslag voor een baby? Dan wordt deze betaald aan het begin van de maand na de geboorte van het kind.

Voor tweelingen wordt Kinderbijslag betaald voor elk kind anderhalf keer het normale maandtarief. Voor drielingen en andere meerlinggeboorten wordt kinderbijslag betaald aan het dubbele van het normale maandelijkse tarief voor elk kind.

Kinderbijslag 2023

Familie grootteMaandelijks tarief
Een kind€ 140
Twee kinderen€280
Drie kinderen€ 420
Vier kinderen€ 560
Vijf kinderen€ 700
Zes kinderen€ 840
Zeven kinderen€ 980  
Acht kinderen€ 1.120

Kinderbijslag is een universele uitkering. Dit betekent dat uw inkomensniveau en uw sociale verzekeringsgegevens (PRSI) geen invloed hebben op het feit of u het krijgt.

U hoeft geen Kinderbijslag aan te vragen. Als u besluit om geen aanspraak te maken op de kinderbijslag voor een nieuwe baby of als u besluit om de kinderbijslag niet meer te krijgen voor uw kinderen, kunt u contact opnemen met de Afdeling Kinderbijslag. Zie ‘Waar aanvragen’ hieronder.

Meerdere geboorten

Als u een tweeling hebt, krijg u voor elk kind anderhalf keer de normale kinderbijslag per maand. Voor drielingen en andere meerlinggeboorten wordt kinderbijslag betaald aan het dubbele van het normale maandelijkse tarief voor elk kind.

Hoe vraagt ​​u kinderbijslag aan?

Wie kan Kinderbijslag aanvragen

Kinderbijslag wordt betaald aan de moeder of stiefmoeder van het kind. Als het kind niet bij de moeder of stiefmoeder woont, maar bij de vader of stiefvader, kan er kinderbijslag worden betaald.

Als een kind niet bij de ouders woont of niet wordt onderhouden, kan de persoon die voor het kind zorgt Kinderbijslag krijgen.

Kinderbijslag aanvragen na de geboorte van uw baby

Als uw baby in Ierland wordt geboren, moet u binnen 3 maanden na de geboorte aangifte doen van uw baby . Nadat u dit heeft gedaan, start het Department of Social Protection (DSP) een aanvraag voor kinderbijslag voor uw kind.

Uw nieuwe baby krijgt ook eeBurgerservicenummer (PPS-nummer)Burgerservicenummer (PPS-nummer)n Burgerservicenummer (PPS-nummer) .

Als u geen aanvraag doet voor andere kinderen en u meldt de geboorte van uw baby binnen 3 maanden aan, start de Afdeling Kinderbijslag een aanvraag Kinderbijslag en stuurt u een niet volledig ingevuld formulier CB1 (pdf) op . Het formulier bevat ook informatie over hoe u uw nieuwe baby online kunt claimen. U kunt alleen online claimen als u daartoe bent uitgenodigd door de DSP.

Vraagt ​​u al Kinderbijslag aan voor een ander kind en meldt u de geboorte van uw nieuwe baby binnen 3 maanden aan, dan wordt uw nieuwe baby toegevoegd aan uw Kinderbijslagaanvraag. De betaling gaat automatisch in vanaf de maand na de geboorte. De DSP zal u schriftelijk bevestigen wanneer de betaling zal starten.

Als uw kind niet in Ierland is geboren, of als u de geboorte niet binnen 3 maanden hebt aangegeven , moet u het Kinderbijslagformulier CB1 invullen en opsturen naar de afdeling Kinderbijslag. Zie ‘Waar aanvragen’ hieronder.

Kinderbijslag aanvragen voor een kind van 16 of 17 jaar

U kunt kinderbijslag blijven krijgen voor een kind van 16 of 17 jaar als het een handicap heeft of voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgt. U moet het formulier Kinderbijslag CB2 een maand voor de 16e verjaardag van uw kind invullen .

Het CB2-formulier moet ook worden ondertekend en officieel worden afgestempeld door:

 • De school of hogeschool, als uw kind voltijds onderwijs volgt of
 • De opleidingsorganisatie, als uw kind voltijds onderwijs volgt of
 • Een dokter, als uw kind een handicap heeft en niet in staat is om in zijn eigen onderhoud te voorzien

Als u voor dit kind al Kinderbijslag krijgt , stuurt de DSP u een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. U moet bevestigen dat uw kind nog voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgt, of een handicap heeft en zichzelf niet kan onderhouden.

Vraagt ​​u voor dit kind voor het eerst Kinderbijslag aan ? Vul dan zowel het aanvraagformulier CB1 als het CB2 in.

Als u problemen ondervindt bij het invullen van deze formulieren, kunt u hulp krijgen van een Intreo-centrum of een filiaal van de sociale dienst , of uw plaatselijke burgerinformatiecentrum .

Waar aanvragen

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Co. Donegal
F92 T449

Openingstijden: U kunt dit kantoor alleen per e-mail of telefoon bereiken.
Tel: (074) 916 4496
Locall: 0818 300600
Homepage: https://www.gov.ie/en/service/f14140-child-benefit/
Email: Child.benefit@welfare.ie

Geplaatst: 18-07-23
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel
Afbeelding: Pixabay, ddimitrova

Bezoekers lazen ook: