Kinderbijslag, child benefit

Geschatte leestijd : 7 minuten
Afbeelding@Pixabay, ddimitrova

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een maandelijkse uitkering aan de ouders of voogden van kinderen jonger dan 16 jaar.

U kunt Kinderbijslag krijgen voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgen, of een handicap hebben en niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Voltijds onderwijs omvat basis- en postprimair onderwijs, voortgezet onderwijs en opleidingen, en hogescholen en instellingen voor het hoger onderwijs (er zijn enkele uitzonderingen – zie ‘Wat telt als voltijds onderwijs?’ hieronder).

Kinderbijslag wordt niet uitgekeerd voor kinderen van 18 jaar of ouder, zelfs niet als ze voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgen.

Kinderbijslag is niet belastbaar.

Wijzigingen in de leeftijdsgrens in 2024

Vanaf 1 mei 2024 wordt de Kinderbijslag uitgebreid naar kinderen van 18 jaar die voltijds onderwijs volgen of een handicap hebben.

Mijn kind wordt voor mei 2024 18 jaar

Als je kind vóór mei 2024 18 jaar wordt, krijgt het Kinderbijslag van 1 mei 2024 tot zijn 19e verjaardag als hij/zij:

 • Voltijds onderwijs volgen, of
 • Een handicap hebben

Je krijgt geen Kinderbijslag voor de maanden tussen hun 18e verjaardag en 1 mei 2024.

U hoeft de betaling niet opnieuw aan te vragen als:

 • Uw kind volgt nog voltijds onderwijs, en
 • De DSP heeft nog steeds hun geldige onderwijscertificaat.

Uw betaling begint vanaf mei 2024 tot de 19e verjaardag van uw kind, of tot het onderwijscertificaat verloopt, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Mijn kind wordt na mei 2024 18 jaar

Als uw kind in mei 2024 of op een later tijdstip 18 jaar wordt, krijgt u automatisch Kinderbijslag tot de 19e verjaardag van uw kind, of tot het onderwijsattest van uw kind verloopt (afhankelijk van wat zich het eerst voordoet).

Onderwijscertificaat verloopt voor 19e verjaardag

Als het onderwijscertificaat van uw kind verloopt voor de 19e verjaardag, stuurt de DSP u een nieuw certificaat. U moet dit certificaat invullen met een stempel van de school of universiteit van uw kind en het terugsturen naar de DSP om kinderbijslag te blijven ontvangen.

Regels voor het verkrijgen van kinderbijslag

Kinderbijslag wordt betaald aan de moeder of stiefmoeder van het kind. Als het kind niet bij zijn moeder of stiefmoeder woont, maar bij zijn vader of stiefvader, kan hem kinderbijslag worden uitgekeerd. Als een kind niet bij zijn ouders woont of door zijn ouders wordt onderhouden, kan de persoon die voor het kind zorgt kinderbijslag krijgen.

Om in aanmerking te komen voor kinderbijslag, moet u in Ierland wonen en voldoen aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats (HRC).

Kinderbijslag wordt uitgekeerd voor een kind jonger dan 16 jaar.

U kunt kinderbijslag krijgen voor een kind van 16 of 17 jaar, als het voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgt of een handicap heeft en niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

U moet Kinderbijslag aanvragen binnen de 12 maanden van:

 • De geboorte van je baby of
 • De maand waarin het kind lid is geworden van uw gezin of
 • De maand waarin uw gezin in Ierland is komen wonen of
 • De datum waarop u in Ierland bent gaan werken als uw kinderen in een ander EU-land wonen

Kind van 16 of 17 jaar in voltijds onderwijs

Als je kind 16 of 17 jaar is en voltijds onderwijs volgt, krijg je kinderbijslag tot juni van elk schooljaar. Je krijgt pas weer een uitkering als ze in september weer voltijds onderwijs gaan volgen.

U krijgt alleen kinderbijslag voor juli en augustus als uw kind in september weer naar school gaat. In augustus krijg je van de afdeling Kinderbijslag een aanvraagformulier. U moet het invullen en terugsturen wanneer uw kind in september weer voltijds naar school gaat.

Wanneer u uw volgende betaling ontvangt, omvat deze eventuele achterstallige betalingen (geld dat u verschuldigd bent). Dit is inclusief de kinderbijslag voor juli en augustus. Als uw kind in juli of augustus 18 jaar wordt en in september weer voltijds naar school gaat, krijgt u een eventuele achterstand in de Kinderbijslag, tot de maand waarin het 18 jaar wordt.

Als u geen formulier in de post krijgt van de rubriek Kinderbijslag, vul dan het formulier Kinderbijslag CB2 in september in. Zie ‘Kinderbijslag aanvragen’ hieronder.

Wat telt als voltijds onderwijs?

Voltijds onderwijs omvat basis- en post-primair onderwijs, voortgezet onderwijs en opleidingen, en cursussen op het hoger onderwijs.

Dit omvat echter niet de volgende cursussen:

 • Die deel uitmaken van een werk-, leer- of werkervaringsprogramma
 • Die voortvloeien uit een dienstbetrekking
 • Wanneer de periode van betaalde werkervaring langer is dan de tijd die in de klas wordt doorgebracht
 • Gerund door Teagasc waar in een schooljaar de periode van werkervaring langer is dan de tijd die in de klas wordt doorgebracht

Wijzigingen in omstandigheden

U moet de DSP schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw omstandigheden die van invloed kunnen zijn op uw aanvraag voor kinderbijslag. Voorbeelden van wijzigingen in omstandigheden zijn:

 • U wijzigt uw adres
 • Uw kind woont niet meer bij u of is niet meer onder uw hoede
 • U gaat een andere bank of postkantoor gebruiken voor uw uitkering
 • Uw kind, dat 16 of 17 jaar oud is, verlaat het voltijds onderwijs
 • U of uw kinderen verlaten Ierland
 • U of uw partner gaat werken in een ander land

Gebruik formulier CB56 om de DSP op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw omstandigheden.

EU/EER-burgers

Als u een EU/EER-burger bent die in Ierland werkt, voldoet u aan de voorwaarde van de gewone verblijfplaats (HRC).

U voldoet ook aan de HRC als u in Ierland hebt gewerkt maar werkloos bent geworden en een uitkering voor werkzoekenden ontvangt.

Als uw kind in een ander EU/EER-land woont dan u, moet u ook een kinderbijslag aanvragen waar u recht op heeft in het land waar het kind woont.

Verenigd Koninkrijk en kinderbijslag

Op 31 januari 2020 verliet het VK de EU – dit werd vaak Brexit genoemd. Na de Brexit blijven de regels voor het verkrijgen van kinderbijslag zoals voorheen. Bijvoorbeeld:

 • Als u in het VK werkt en in Ierland woont, blijft u uw Britse kinderbijslag en aanvulling op de Ierse kinderbijslag ontvangen.
 • Als u in Ierland werkt en in het VK woont, blijft u uw Ierse kinderbijslag ontvangen.
 • Als u met uw kinderen in Ierland werkt en woont en uw partner (echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of samenwonende partner in het VK werkt, moet u kinderbijslag aanvragen in Ierland.

Niet-EU/EER-burgers

Als u geen EU- of EER-burger bent, moet u voldoen aan de voorwaarde van gewone verblijfplaats om in aanmerking te komen voor kinderbijslag in Ierland.

Als u een niet-EU/EER-burger bent en legaal in Ierland werkt, kunt u in aanmerking komen voor kinderbijslag als uw kind in Ierland of in een ander EU-land woont.

Frauduleuze aanvragen voor kinderbijslag

Als u valse of misleidende verklaringen aflegt om te proberen kinderbijslag voor uzelf of voor iemand anders te krijgen, kunt u worden vervolgd. Dit kan leiden tot een boete of een gevangenisstraf, of beide.

Hoogte van de kinderbijslag

Kinderbijslag bedraagt € 140 per maand per kind. Het wordt elke eerste dinsdag van de maand betaald. Als je voor het eerst Kinderbijslag krijgt voor een baby, wordt die uitbetaald aan het begin van de maand na de geboorte van het kind.

Voor tweelingen wordt de kinderbijslag betaald tegen anderhalf keer het normale maandbedrag per kind. Voor drielingen en andere meerlingen wordt de kinderbijslag uitgekeerd aan het dubbele van het normale maandtarief voor elk kind.

Maandelijks Kinderbijslagtarief 2024

GezinsgrootteMaandelijks tarief
Een kind€140 Excl.
Twee kinderen€280
Drie kinderen€420
Vier kinderen€560 Makkelijk
Vijf kinderen€700 Makkelijk
Zes kinderen€840 Makkelijk
Zeven kinderen€980 Excl.
Acht kinderen€ 1.120

Kinderbijslag is een universele uitkering. Dit betekent dat uw inkomensniveau en uw sociale verzekeringsgegevens (PRSI) geen invloed hebben op het al dan niet krijgen ervan.

U hoeft geen aanspraak te maken op Kinderbijslag. Als u beslist om het niet aan te vragen voor een nieuwe baby of besluit om het niet meer te krijgen voor uw kinderen, kunt u contact opnemen met de afdeling Kinderbijslag. Zie ‘Waar kan ik me aanmelden’ hieronder.

Meerlingen

Als je een tweeling hebt, krijg je anderhalf keer het normale maandelijkse bedrag aan Kinderbijslag per kind. Voor drielingen en andere meerlingen wordt de kinderbijslag uitgekeerd aan het dubbele van het normale maandtarief voor elk kind.

Hoe kinderbijslag aanvragen?

Wie kan Kinderbijslag aanvragen?

Kinderbijslag wordt betaald aan de moeder of stiefmoeder van het kind. Als het kind niet bij zijn moeder of stiefmoeder woont, maar bij zijn vader of stiefvader, kan hem kinderbijslag worden uitgekeerd.

Als een kind niet bij zijn ouders woont of door zijn ouders wordt onderhouden, kan de persoon die voor het kind zorgt kinderbijslag krijgen.

Kinderbijslag aanvragen na de geboorte van je baby

Als uw baby in Ierland is geboren, moet u de geboorte van uw baby binnen 3 maanden na de geboorte melden. Nadat u dit heeft gedaan, begint het Department of Social Protection (DSP) met het aanvragen van kinderbijslag voor uw kind.

Je nieuwe baby krijgt ook een Personal Public Service (PPS)-nummer.

Als u geen andere kinderen aanvraagt en u meldt de geboorte van uw baby binnen de 3 maanden, dan begint de afdeling Kinderbijslag met een aanvraag voor kinderbijslag en stuurt u een gedeeltelijk ingevuld formulier CB1 (pdf). Het formulier bevat ook informatie over hoe u online een claim kunt indienen voor uw nieuwe baby. U kunt alleen online claimen als u daartoe wordt uitgenodigd door de DSP.

Als je al Kinderbijslag aanvraagt voor een ander kind en je meldt de geboorte van je nieuwe baby binnen de 3 maanden, dan wordt je nieuwe baby toegevoegd aan je Kinderbijslagaanvraag. De betaling gaat automatisch in vanaf de maand na de geboorte. De DSP zal u schriftelijk bevestigen wanneer de betaling begint.

Als uw kind niet in Ierland is geboren, of als u de geboorte niet binnen 3 maanden hebt aangegeven, moet u het kinderbijslagformulier CB1 invullen en opsturen naar de afdeling Kinderbijslag. Zie ‘Waar kan ik me aanmelden’ hieronder.

Kinderbijslag aanvragen voor een kind van 16 of 17 jaar

U kunt Kinderbijslag blijven krijgen voor een kind van 16 of 17 jaar als het een handicap heeft of als het voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgt. U moet het formulier Kinderbijslag CB2 een maand voor de 16e verjaardag van uw kind invullen.

Het CB2-formulier moet ook worden ondertekend en officieel worden afgestempeld door:

 • De school of hogeschool, als uw kind voltijds onderwijs volgt of
 • De opleidingsorganisatie, als uw kind een voltijdse opleiding volgt of
 • Een arts, als uw kind een handicap heeft en niet in staat is om zichzelf financieel te onderhouden

Als u al Kinderbijslag krijgt voor dit kind, stuurt de DSP u een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier. U moet bevestigen dat uw kind nog voltijds onderwijs of een voltijdse opleiding volgt, of een handicap heeft en niet in zijn eigen onderhoud kan voorzien.

Als dit de eerste keer is dat u Kinderbijslag aanvraagt voor dit kind, moet u zowel het aanvraagformulier CB1 als CB2 invullen.

Als u problemen ondervindt bij het invullen van deze formulieren, kunt u hulp krijgen van een Intreo-Centre of een bijkantoor van de sociale dienst, of van uw plaatselijke Citizens Information Centre.

Waar aanvragen

Department of Social Protection
Social Welfare Services Office
St Oliver Plunkett Road
Letterkenny
Co. Donegal
F92 T449

Openingstijden: U kunt dit kantoor alleen per e-mail of telefoon bereiken.
Tel: (074) 916 4496
Locall: 0818 300600
Homepage: https://www.gov.ie/en/service/f14140-child-benefit/
Email: Child.benefit@welfare.ie


Geplaatst: 18-07-23, gewijzigd 01/05/2024
Bronnen: Ierse Overheid en zie link in het artikel

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…