Leegstandbelasting, Vacant Home Tax (VHT)

Geschatte leestijd : 2 minuten

Wat is VHT?

Leegstandbelasting (Vacant Home Tax (VHT)) is een nieuwe belasting die in 2023 is ingevoerd. Het is een jaarlijkse belasting die ieder jaar op 1 november van toepassing is.

VHT is van toepassing op onroerende zaken die:

 • bewoond kunnen worden en
 • In de afgelopen 12 maanden minder dan 30 dagen in het huis werd verbleven

De voorgaande periode van twaalf maanden wordt de belastbare periode genoemd . Voor VHT 2023 bedraagt ​​de belastbare periode 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023.

Welke woningen zijn vrijgesteld van VHT?

VHT is niet van toepassing als de woning:

 • Gewijzigd is van eigenaar tijdens de belastbare periode
 • Was vrijgesteld van lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
 • Werd voor minimaal 30 dagen verhuurd aan een geregistreerde huurder die geen familie is van de eigenaar of een verbonden persoon

Verbonden persoon

Bent u de eigenaar, dan is een verbonden persoon:

 • Uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner of
 • Een familielid van u of uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner of
  • De echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner van dat familielid

Relatief betekent een:

 • Broer of zus
 • Voorouder (iemand van wie u afstamt)
 • Rechtlijnige afstammeling (iemand die van u afstamt)

Andere vrijstellingen

Er zijn nog meer vrijstellingen van VHT waarop u onder bepaalde omstandigheden aanspraak kunt maken. Het gaat onder meer om leegstaande panden met als oorzaak:

 • Door ziekte of overlijden van de eigenaar
 • Terwijl er te koop of te huur wordt geadverteerd
 • Op bevel van de rechtbank is ontruimd
 • Vanwege bepaalde werkzaamheden, reparaties of renovaties

Hoe u een vrijstelling kunt aanvragen

Om aanspraak te kunnen maken op vrijstelling moet u aangifte VHT doen .

Wie moet VHT betalen?

Als een onroerend goed VHT-plichtig is, wordt deze betaald door de persoon die de lokale onroerendgoedbelasting over het onroerend goed betaalt. Meestal is dit de eigenaar.

Als er gezamenlijke eigenaren zijn, dienen zij één eigenaar aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het doen van de VHT-aangiften en betalingen.

Als u meent dat uw woning niet aansprakelijk is, kan de Belastingdienst u vragen te bevestigen dat deze niet aansprakelijk is en u vragen een VHT-aangifte te doen. U dient een administratie bij te houden waaruit het gebruik van de woning blijkt .

Hoeveel bedraagt ​​de VHT?

Het tarief van de VHT op een onroerend goed is drie keer het basistarief van de lokale onroerendgoedbelasting voor het onroerend goed.

Het basistarief van de lokale onroerendgoedbelasting is afhankelijk van de waarde van het onroerend goed.

Voorbeeld

Wanneer moet ik aangifte VHT doen?

Als uw woning VHT-plichtig is, moet u uiterlijk 7 november 2023 VHT-aangifte doen.

Bij te late VHT-aangifte geldt een toeslag van 5%. Indien de retourzending meer dan 2 maanden te laat is, geldt er een toeslag van 10%.

Hoe doe ik aangifte VHT?

U doet uw VHT-aangifte online via het VHT-portaal van de Belastingdienst. U kunt toegang krijgen tot het VHT-portaal door in te loggen op:

U ziet de optie ‘Klik hier om het 3-stappenproces voor het indienen van uw aangifte te starten’. De stappen zijn:

 1. Controleer de gegevens van uw woning en bevestig of deze leeg stond, bewoond was of van eigenaar veranderde
 2. Controleer of uw eigendom al dan niet is vrijgesteld
 3. Maak een betaling

Hoe betaal ik VHT?

Bij uw VHT-aangifte kunt u ervoor kiezen om VHT te betalen:

 • In één enkele pin- of creditcardbetaling vóór 1 januari 2024
 • In één jaarlijkse incasso-opdracht op 21 maart 2024
 • In een aantal automatische incasso’s in 2024

Geplaatst: 28-09-2023
Bron: Revenue Ireland
Afbeelding: Pixabay, herbert2512

Bezoekers lazen ook: