Let op de kloof! De oneerlijke verdeling van de welvaart in Europa

Geschatte leestijd : 3 minuten
Afbeelding@Pixabay, kschneider2991

Bron: https://www.euronews.com/,  Servet Yanatma, 22/04/2024

Euronieuws neemt een kijkje

Deskundigen suggereren dat belastingstelsels en eigenwoningbezit een belangrijke rol spelen in de vermogensverschillen tussen arm en rijk. Euronews neemt een kijkje.

Vermogensongelijkheid is over de hele wereld zeer duidelijk, en Europa is daarop geen uitzondering: de rijkste 10% van het continent bezit maar liefst 67% van de rijkdom, terwijl de onderste helft van de volwassenen er slechts 1,2% van bezit.

Ook de mate waarin het vermogen ongelijk verdeeld is, verschilt aanzienlijk van land tot land, zoals blijkt uit het Global Wealth Report 2023 van Credit Suisse en UBS.

Nettowaarde of “vermogen” wordt gedefinieerd als de waarde van financiële activa plus reële activa (voornamelijk huisvesting) die huishoudens bezitten, minus hun schulden.

De ongelijke verdeling wordt gemeten aan de hand van de Gini-coëfficiënt en het aandeel van de hoogste percentielen: hoe hoger de Gini-coëfficiënt, hoe groter de welvaartsongelijkheid, waarbij 0 staat voor volledige gelijkheid.

Van de 36 onderzochte Europese landen varieerde de vermogensongelijkheid in 2022 van 50,8 in Slowakije tot 87,4 in Zweden.

Met uitzondering van IJsland was de vermogensongelijkheid in de Scandinavische landen vrij hoog. Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden kwamen allemaal in de bovenste helft van de tabel, waarbij Zweden helemaal bovenaan de lijst stond.

Duitsland had de hoogste score op het gebied van vermogensongelijkheid (77,2) van de “Grote Vier” economische machten van de EU, gevolgd door Frankrijk (70,3), Spanje (68,3) en Italië (67,8). Het Verenigd Koninkrijk, een voormalig EU-lid dat nog steeds wordt beschouwd als een van de “Big Four” binnen het Europese continent, had een score van 70,2.

België (59,6), Malta (60,9) en Slovenië (64,4) volgden Slowakije met de minste vermogensongelijkheid.

Enorme verschillen tussen de rijksten

In 21 Europese landen waarover gegevens beschikbaar zijn, bestaan er aanzienlijke welvaartsverschillen tussen de hoogste percentielen, waaronder het rijkste deciel, de top 5% en de top 1%.

Kijkend naar het rijkste deciel in 2022, had Zweden de grootste vermogensongelijkheid, waar de top 10% 74,4% van de rijkdom bezat. België had met 43,5% de laagste ongelijkheidswaarde.

In feite bezat het rijkste deciel meer dan de helft van de rijkdom in elk land behalve België.

Van de “Grote Vier” van de EU had Duitsland de grootste vermogensongelijkheid, waar de rijkste 10% 63% van de rijkdom bezat, gevolgd door Frankrijk (54,9%), Spanje (53,8%) en Italië (53,5%). Het VK had met 53,3% een lager cijfer dan al deze vier landen.

Met uitzondering van Duitsland had het rijkste deciel van de vier economische grootmachten van Europa relatief lagere ongelijkheidscijfers tussen de 21 landen.

Zweden schiet omhoog, België gaat tegen de trend in

De rangschikking blijft grotendeels ongewijzigd bij het vergelijken van het vermogensaandeel van de top 5% met de top 10%. Zweden behield zijn toppositie, met de rijkste 5% die 60,3% van de rijkdom bezat, terwijl België de laagste vermogensongelijkheid had, met de top 5% die 30,8% van de rijkdom bezat.

Kijkend naar het aandeel van de top 1%, had Turkije het hoogste cijfer met 39,5%, gevolgd door Tsjechië (37,8%), Zweden (35,8%) en Duitsland (30,%).

Het aandeel van de top 1% in België was veel lager dan het gemiddelde, waarbij de rijkste top 1% daar slechts 13,5% van de rijkdom bezat. Het op een na laagste cijfer was 19% in Portugal.

Waarom staat Zweden aan de top van vermogensongelijkheid?

Het is misschien een verrassing om te zien dat de Scandinavische landen in het algemeen zo hoog scoren op vermogensongelijkheid, vooral omdat ze zeer goed lijken te presteren in andere indices, zoals welzijn, besteedbaar inkomen en democratische waarden.

Het belastingstelsel is de belangrijkste reden waarom met name Zweden hier tegen de stroom ingaat, aldus dr. Lisa Pelling, hoofd van de in Stockholm gevestigde denktank Arena Idé.

“We hebben de afgelopen decennia een aantal belastingen op vermogen afgeschaft”, vertelde ze aan Euronews Business. “In Zweden is er op dit moment geen vermogensbelasting. Er is ook geen belasting op erfenissen, schenkingen en eigendommen.”

Ze zei dat succesvolle internationale Zweedse bedrijven, die hebben geprofiteerd van investeringen die zijn gedaan met geld van de belastingbetaler, die fondsen niet terugbetalen.

“We hebben ook zeer lage belastingen voor bedrijven. Dit betekent dat er veel mogelijkheden zijn voor rijke mensen om nog rijker te worden”, voegde Pelling eraan toe.


Bron: https://www.euronews.com/, Servet Yanatma,
Geplaatst: 22/04/2024

Bezoekers lazen ook:

 • Te huur en te koop aangeboden
  Geschatte leestijd : 4 minuten Deze pagina laat u het aanbod zien van woningen die aangeboden worden door leden van de Facebookgroep “Wegwijzer in Ierland”.
 • Hoe u uw eigendom kunt waarderen voor lokale onroerendgoedbelasting (LPT)
  Geschatte leestijd : 4 minuten Inleiding Als u op 1 november eigenaar bent van een woning, moet u lokale onroerendezaakbelasting (Local Property Tax) betalen. De belasting is…
 • Nieuwe Home Energy Upgrade Lening
  Geschatte leestijd : 3 minuten Wat is de Home Energy Upgrade Loan? De Home Energy Upgrade Loan is een nieuwe leenregeling met lage rentetarieven voor…
 • Belasting belangrijke info
  Geschatte leestijd : 8 minuten Bijna alle inkomsten zijn aan belasting onderworpen. De belasting op inkomen dat u uit arbeid verdient, wordt door uw werkgever namens de belasting-dienst op uw loon ingehouden. Dit staat bekend als Pay…
 • Inkomenstoets
  Geschatte leestijd : 3 minuten Als u een bijstandsuitkering aanvraagt , moet u een inkomenstoets afleggen. Al uw inkomstenbronnen (bijvoorbeeld contante inkomsten, werkgelegenheid, vermogen en onderhoud) worden beoordeeld…