Makelaar, het beroep

Geschatte leestijd : 4 minuten

Heb je kwalificaties nodig om makelaar in Ierland te worden?

Alle personen die vastgoeddiensten in Ierland willen verlenen, moeten in het bezit zijn van een vergunning van de Autoriteit. In deze publicatie wordt precies uitgelegd waar je als Property Service Provider aan moet voldoen.

Wie reguleert aanbieders van vastgoeddiensten?

De Property Services Regulatory Authority (PSRA) is verantwoordelijk voor het verlenen van vergunningen en het reguleren van aanbieders van vastgoeddiensten in Ierland. Property Service Providers (PSP’s) zijn mensen of bedrijven die betrokken zijn bij:

 • Andere eigendommen dan grond veilen
 • Grond kopen, verkopen of verhuren
 • Beheer van onroerend goed

PSP’s zijn onder andere veilingmeesters, makelaars, verhuurmakelaars en beheermakelaars.

De PRSA is ook verantwoordelijk voor:

 • Het onderzoeken van klachten van consumenten en het beheren van een verhaalsysteem
 • Vaststellen en handhaven van normen voor het verlenen van vastgoeddiensten
 • Het onderhouden van een compensatiefonds
 • Bijhouden van het Prijsregister Woningen
 • Het bijhouden van het handelshuurregister
 • Het bijhouden van het register van gelicentieerde vastgoedserviceproviders

Wat is een PSRA-licentie?

Alle PSP’s moeten een PSRA-licentie hebben. Een PSP kan alleen de dienst of diensten leveren waarvoor ze een licentie hebben. De PSRA onderhoudt en publiceert een register van alle erkende vastgoeddienstverleners. Het register vermeldt de naam, het nummer, het licentietype en de locatie van elke vastgoedserviceprovider.

Er zijn 4 verschillende soorten licenties:

 • Licentietype A – De veiling van andere eigendommen dan grond (bijvoorbeeld beeldende kunst, antiek, dieren)
 • Licentie type B – De aankoop of verkoop (via veiling of onderhandse overeenkomst) van grond (inclusief gebouwen)
 • Vergunning type C – Verhuur van grond (inclusief gebouwen)
 • Licentietype D – Vastgoedbeheerdiensten

PSP’s kunnen hun licenties online aanvragen op prsalicences.ie . Licenties zijn 1 jaar geldig en moeten jaarlijks worden verlengd. De PRSA heeft een gids gepubliceerd om een ​​gelicentieerde aanbieder van vastgoeddiensten te worden om PSP’s te helpen de vereisten voor een licentie te begrijpen en hoe ze de aanvraagformulieren moeten invullen.

Het gebruik van een gelicentieerde PSP geeft je consumentenbescherming. Als u een PSP gaat gebruiken, moet u controleren of de PSP een licentie heeft van de PSRA. U kunt dit doen door:

Het is onwettig om een ​​vastgoedservice aan te bieden zonder vergunning en PSP’s die zonder vergunning handelen, kunnen worden bestraft met een boete en/of mogelijke gevangenisstraf. Als u denkt dat een betalingsdienstaanbieder een vastgoedservice aanbiedt zonder licentie, dient u dit te melden aan de PRSA via info@psr.ie .

Diensten van een Property Service Provider

Advies over PSP’s en de door hen geleverde diensten is beschikbaar in de Gids voor gebruikers van vastgoeddienstverleners in Ierland . Deze handleiding geeft informatie over wat je kunt verwachten als je een gelicentieerde PSP gebruikt. PSP’s moeten zich professioneel gedragen bij het leveren van hun diensten en de voorschriften en praktijkcodes volgen die voor de branche zijn opgesteld.

Wanneer een eigenaar van onroerend goed een PSP gebruikt om een ​​onroerend goed te verkopen, te verhuren of te beheren, moet de PSP hem een ​​Property Services Agreement (PSA) of Letter of Engagement (LOE) geven . Dit is een wettelijke vereiste. De PSA of LOE is een overeengekomen contract tussen de PSP en hun klant. Het document moet duidelijk aangeven welke vastgoeddiensten worden geleverd en alle kosten die daarmee gemoeid zijn. Een PSA of LOE is een wettelijk en bindend contract tussen de agent en zijn cliënt.

Meer informatie en een voorbeeld van een overeenkomst voor vastgoedservices (PSA) of opdrachtbevestiging (LOE) is beschikbaar op de PSRA-website .

Klachten en Compensatie

Iedereen kan een klacht indienen tegen een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder over ongepast gedrag dat plaatsvond toen de betalingsdienstaanbieder een vastgoeddienst verleende. Deze klachten worden ingediend bij de PSRA. Er zijn minimumnormen (pdf) en een praktijkcode (pdf) waarin wordt uiteengezet hoe PSP’s zich moeten gedragen bij het leveren van hun diensten, en deze worden gebruikt bij het onderzoeken van klachten. Informatie over hoe klachten worden onderzocht en hoe het klachtenformulier moet worden gebruikt, is beschikbaar op de PRSA-website .

De PRSA beheert een compensatiefonds , dat wordt gefinancierd door de sector vastgoeddiensten. Dit fonds biedt compensatie aan klanten van gelicentieerde PSP’s die verliezen hebben geleden als gevolg van de oneerlijkheid van een gelicentieerde PSP. Om aanspraak te kunnen maken op compensatie, moet de gelicentieerde betalingsdienstaanbieder een geldige licentie hebben gehad op het moment dat de vastgoedservice werd verleend. Lees de PSRA-gids voor het indienen van een claim voor meer informatie over het proces van het indienen van een claim .

Handelshuurregister

De PSRA onderhoudt en publiceert het Commercial Lease Register (handelshuurregister) waarin informatie is opgenomen over alle handelshuurovereenkomsten die sinds 1 januari 2010 zijn aangegaan. Handelshuur omvat onder meer kantoor-, winkel-, bedrijfsruimte- en agrarische huurovereenkomsten. In feite zijn bijna alle huurovereenkomsten waarbij zegelrechten aan de belastingdienst worden betaald, commerciële huurovereenkomsten.

Iedere huurder (persoon, bedrijf, organisatie of openbaar lichaam) van een handelshuur dient bij aanvang van een nieuwe huur een Commercial Lease Return (Opgave Handelshuur) te doen aan de PSRA. Dit is een wettelijke verplichting. Via dit online formulier kunt u kosteloos een ‘Opgave Handelshuur’ doen .

Het doel van het Handelshuurregister is het verschaffen van transparantie op de commerciële huurmarkt. Het kan handig zijn als u op het punt staat een commerciële huurovereenkomst aan te gaan, omdat u hiermee de kosten van vergelijkbare huurovereenkomsten kunt bekijken.

Neem contact op met de Commercial Leases Unit van de PSRA op commlease@prsa.ie voor meer informatie over het retourneren.

Prijsregister woningen

De PSRA onderhoudt en publiceert het  Residential Property Price Register, (prijsregister voor woningen) , dat de verkoopdatum, de prijs en het adres bevat van alle woningen die sinds 1 januari 2010 in Ierland zijn gekocht. te beschouwen als een vastgoedprijsindex.

Contact

Regelgevende instantie voor vastgoeddiensten

Abbeybuildings
Abbey Road
Navan
Co. Meath
C15 K7PY

Tel: (046) 903 3800
Lokaal: 1800 252 712
Telefax: (046) 903 3888
Website: http://www.psr.ie


Geplaatst: 22/11/2022
Bronnen: zie links in het artikel
Afbeelding: Pixabay

Bezoekers lazen ook: