Mantelzorguitkering, Carer’s Benefit

Geschatte leestijd : 5 minuten

Wat is een mantelzorguitkering?

De mantelzorguitkering wordt betaald aan mensen die het werk verlaten of minder uren gaan werken om te zorgen voor een persoon die fulltime zorg nodig heeft.

Om de Carer’s Benefit te krijgen, moet u jonger zijn dan 66 jaar en voldoende premies voor de sociale verzekeringen (PRSI) hebben – zie ‘Hoe komt u in aanmerking voor de Carer’s Benefit’ hieronder

U kunt een mantelzorguitkering krijgen voor 2 jaar (104 weken) voor elke persoon waarvoor u zorgt.

U kunt de 104 weken samen nemen of een willekeurig aantal afzonderlijke weken, tot een totaal van 104 weken. Als u echter minder dan 6 weken achter elkaar een mantelzorguitkering aanvraagt, moet u nog eens 6 weken wachten voordat u opnieuw een mantelzorguitkering voor dezelfde persoon kunt krijgen.

Zorgt u voor meer dan één persoon, dan kunt u per persoon 104 weken lang een uitkering krijgen. Als de zorgperioden op hetzelfde tijdstip plaatsvinden, krijgt u een verhoging van uw mantelzorguitkering als u voor meer dan één persoon zorgt – zie ‘Tarief van de mantelzorguitkering’ hieronder.

Als u een mantelzorguitkering heeft, kunt u ook een huisartsenbezoekkaart krijgen .

Mogelijk krijgt u ook een mantelzorgsubsidie . Het is een betaling die één keer per jaar aan mantelzorgers wordt gedaan. Het wordt elk jaar op de eerste donderdag van juni uitbetaald.

Zorgverlof

Met mantelzorgverlof kunt u uw dienstverband maximaal 104 weken verlaten om fulltime zorg te verlenen aan iemand die fulltime zorg nodig heeft. Het verlof is onbetaald, maar uw baan moet behouden blijven zodat u aan het einde van uw mantelzorgverlof kunt terugkeren . Om mantelzorgverlof te krijgen, hoeft u niet in aanmerking te komen voor een mantelzorguitkering.

Begroting 2024: verhoging Mantelzorguitkering

In de Begroting 2024 werd aangekondigd dat mensen met het maximale tarief van de mantelzorguitkering vanaf januari 2024 een verhoging van € 12 per week zullen krijgen. Er zullen proportionele verhogingen zijn voor gekwalificeerde volwassenen en mensen met een verlaagd tarief.

Hoe komt u in aanmerking voor de mantelzorguitkering?

U kunt een mantelzorgtoeslag krijgen als:

 • U 16 jaar of ouder bent
 • U beschikt over voldoende sociale verzekeringspremies (PRSI), zie hieronder.
 • U in de voorgaande 26 weken minimaal 8 weken in dienst geweest bent voor minimaal 16 uur per week of 32 uur per twee weken. U hoeft niet aan deze regel te voldoen als u in de voorgaande 26 weken een mantelzorguitkering ontving.
 • U niet in een ziekenhuis, herstellingsoord of andere soortgelijke instelling woont
 • De persoon voor wie gezorgd wordt, heeft fulltime zorg nodig en woont niet in een ziekenhuis, herstellingsoord of andere soortgelijke instelling – zie ‘Wat is fulltime zorg?’ onderstaand.
 • U niet langer dan 18,5 uur per week werkzaam bent in loondienst, zelfstandige en vrijwilligerswerk, opleiding of opleiding doet – zie ‘Werk- en mantelzorguitkering’ hieronder.
 • U niet meer dan € 350,- per week na belasting verdient

Voorwaarden PRSI-bijdrage

Om de Carer’s Benefit te ontvangen, moet u op enig moment ten minste 156 premies hebben betaald sinds u voor het eerst met werken bent begonnen (ingeschreven in het PRSI-systeem van de sociale verzekeringen). U moet ook voldoen aan:

 • 39 bijdragen betaald in het betreffende belastingjaar of
 • 39 bijdragen betaald in de periode van 12 maanden vóór de start van de mantelzorguitkering of
 • 26 bijdragen betaald in het betreffende belastingjaar en 26 bijdragen betaald in het jaar daarvoor.

Het betreffende belastingjaar is het op één na laatste volledige belastingjaar vóór het jaar waarin u aanspraak maakt op de mantelzorgtoeslag. Voor claims ingediend in 2024 is het relevante belastingjaar dus 2022.

Alleen bijdragen van klasse A, B, C, D, H en E tellen mee voor de Carer’s Benefit. Klasse S (zelfstandige bijdragen) tellen niet mee.

Sociale verzekeringen in een andere EU-lidstaat en Groot-Brittannië kunnen worden gebruikt om aan de PRSI-bijdrageregels te voldoen. Uw socialezekerheidsbijdrage voor de laatste week moet in Ierland worden betaald.

U ontvangt automatisch gecrediteerde bijdragen of kredieten als u een mantelzorguitkering ontvangt. De credits worden toegekend tegen hetzelfde tarief als uw laatst betaalde bijdrage. Deze kredieten helpen uw toekomstige rechten op sociale uitkeringen en pensioenen te beschermen.

Wat is voltijdse zorg?

Om een ​​mantelzorguitkering te krijgen, moet u fulltime zorg verlenen aan iemand die fulltime zorg nodig heeft.

Er wordt aangenomen dat iemand fulltime zorg nodig heeft als:

 • Deze voortdurend toezicht nodig heeft om gevaar voor zichzelf te voorkomen

Of

 • Voortdurend toezicht en frequente hulp nodig heeft gedurende de dag bij normale lichaamsfuncties. Hulp bijvoorbeeld met lopen en rondkomen, eten of drinken, wassen of aankleden.

Het Department of Social Protection beslist of de persoon voltijdse zorg nodig heeft.

De persoon voor wie gezorgd wordt, moet zijn arts het Medisch Rapport laten invullen, ondertekenen en afstempelen. Dit rapport maakt deel uit van het aanvraagformulier voor de Carer’s Benefit
(zie ‘Hoe kunt u een aanvraag indienen’ hieronder).

Dit medisch rapport is niet nodig als de persoon voor wie gezorgd wordt een kind is dat een thuiszorgtoeslag krijgt . U kunt een mantelzorguitkering krijgen, zelfs als u niet de persoon bent die de thuiszorgtoeslag voor het kind krijgt.

Naar het ziekenhuis, respijtzorg of dagopvang gaan

U of de zorgbehoevende mag niet in een ziekenhuis of instelling verblijven. Er kan echter nog steeds sprake zijn van voltijdzorg als u of de persoon voor wie u zorgt niet langer dan 13 weken een medische of andere behandeling krijgt in een ziekenhuis of instelling.

Ook als de verzorgde een niet-residentiële revalidatieopleiding of een kinderdagverblijf volgt, kan er sprake blijven van voltijdse zorgverlening.

Als uw baby na de geboorte in het ziekenhuis of een andere instelling wordt opgenomen voor medische behandeling, kunt u in een periode van 12 maanden maximaal 26 weken in aanmerking komen voor een mantelzorguitkering. Om de mantelzorguitkering te krijgen, moet uw baby een handicap hebben waardoor hij of zij in aanmerking komt voor de thuiszorgtoeslag .

Als u afwezig bent

Als u afwezig bent, moet u de volledige zorg kunnen regelen voor de persoon voor wie u zorgt.

Betaling na overlijden

Als de persoon voor wie u zorgt overlijdt, loopt uw ​​mantelzorguitkering nog zes weken na het overlijden door.

Arbeids- en mantelzorgvoordeel

Als u een mantelzorguitkering krijgt, mag u niet meer dan 18,5 uur per week werken (hieronder valt ook het zelfstandig ondernemerschap en vrijwilligerswerk) of deelnemen aan een training of opleiding.

Het maximale bedrag dat u kunt verdienen en waarvoor u mantelzorgtoeslag kunt krijgen, is € 350,- per week, na belasting.

Dit is uw inkomen nadat u van uw totaalloon het volgende heeft afgetrokken:

 • Inkomstenbelasting
 • Universele sociale lading
 • PRSI, pensioen (pensioenbetalingen)
 • Pensioenheffing
 • vakbondscontributie
 • Abonnementen op vriendelijke verenigingen
 • Eventuele premie zorgverzekeringscontract

Tarief van de mantelzorguitkering

Tarieven mantelzorgersuitkering 2023

VerzorgerMaximaal weektariefVerhoging voor een kind ten laste 
Zorg voor 1 persoon€ 237Kind jonger dan 12 jaar€ 42 (vol tarief) € 21 (halve tarief) Kind van 12 jaar en ouder€ 50 (vol tarief) € 25 (halve tarief)
Zorg voor meer dan 1 persoon€ 355,50

U kunt een verhoging van uw mantelzorguitkering krijgen als u een kind ten laste heeft . Als uw kind voltijds onderwijs volgt, kunt u deze verhoging krijgen tot het einde van het studiejaar waarin het kind 22 jaar wordt.

De mantelzorguitkering is belastbaar voor inkomstenbelasting .

Hoe vraagt ​​u de mantelzorgtoeslag aan?

Om u aan te melden vult u het aanvraagformulier voor de Carer’s Benefit (pdf) in . U kunt dit formulier (CARB1) verkrijgen bij uw plaatselijke Intreo Center of bijkantoor voor Social Welfare of bij de afdeling Carer’s Benefits (zie ‘Waar kunt u een aanvraag indienen’ hieronder).

Het ministerie van Sociale Zekerheid raadt aan dat u, indien mogelijk, de mantelzorguitkering tien weken vóór uw uitdiensttreding aanvraagt.

Delen 1, 2, 3, 5, 6, 7 en 8 van het Carer’s Benefit-formulier moeten door u worden ingevuld. Deel 4 moet door uw werkgever worden ingevuld, ondertekend en afgestempeld. Deel 10 moet worden ingevuld door de persoon die zorg van u krijgt, en zijn of haar arts moet het medisch rapport invullen, ondertekenen en afstempelen.

Als u een mantelzorgtoeslag aanvraagt ​​voor een tweede persoon, gebruikt u het aanvraagformulier CARB2 (pdf) .

Als u vindt dat de mantelzorguitkering ten onrechte aan u is geweigerd, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan .

Waar kunt u de mantelzorgtoeslag aanvragen?

Voor meer informatie over de mantelzorguitkering kunt u contact opnemen met uw Intreo-centrum, het filiaal van de sociale zekerheid of:

Department of Social Protection

Carer’s Allowance Section

Social Welfare Services Office
Government Buildings
Ballinalee Road
Longford
Ierland

Tel: (043) 334 0000 of 0818 927 770
Website: https://www.gov.ie/en/service/455c16-carers-benefit/
E-mail: Carersbenefit@welfare.ie

Voor meer informatie over mantelzorgverlof kunt u contact opnemen met:

Workplace Relations Commission – Information and Customer Service

O’Brien Road
Carlow
R93 E920

Openingstijden: ma. tot vr. 9.30 tot 13.00 uur, 14.00 tot 17.00 uur
Tel: (059) 917 8990
Lokaal: 0818 80 80 90
Website: https://www.workplacerelations.ie/en/


Geplaatst: 11-10-2023
Bron: Ierse Overheid

Bezoekers lazen ook!

 • Wat is een septisch systeem?
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding Het onderhouden van het septische systeem van een huis lijkt misschien een ontmoedigende en stinkende taak, maar dat is…
 • Verwijdering van huishoudelijk afval
  Geschatte leestijd : 3 minuten Inleiding U moet een particulier bedrijf bij u in de buurt kiezen voor het ophalen en afvoeren van uw huisvuil….
 • Rent to Buy, huurkoop van een woning
  Geschatte leestijd : 5 minuten Wat is huren om te kopen? Rent to buy in Ierland, ook wel rent to own genoemd, is vergelijkbaar met een leaseoptieovereenkomst….
 • Aanvullende bijstandsuitkering
  Geschatte leestijd : 5 minuten De aanvullende bijstandsuitkering is een wekelijkse uitkering aan mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun behoeften of die van hun gezin te voorzien.
 • Voor u gelezen, voor u gedeeld!
  Geschatte leestijd : 80 minuten Dagelijks speurt Louise het internet af voor de meest boeiende, ontroerende, verdrietige of politieke berichten die relevant zijn en die ze met plezier met u deelt. De berichten worden gedurende de dag regelmatig geüpdatet en onverkort geplaatst zodat u steeds op de hoogte blijft.